Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
computerworld | кариерна зона | Lang Cloud
computerworld | кариерна зона | programming | Objective C
Изтегляне на изображение от зададен URL адрес
- (UIImage *) getImageFromURL: (NSString *)theURL {    UIImage *theImage = NULL;    NSString *imageFileName = [BT_strings getFileNameFromURL:theURL];    NSData...
Objective C 7394 прочитания
Проверка за наличие на камера
if (![UIImagePickerController isSourceTypeAvailable:UIImagePickerControllerSourceTypeCamera]){     NSLog(@"No camera!
Objective C 708 прочитания
Вибрация в iOS
// NOTE: You need to import the AudioToolbox for access to the vibrate#import <AudioToolbox/AudioToolbox.
Objective C 794 прочитания
HTTP заявки в iPhone
//prepare requestNSString *urlString = [NSString stringWithFormat:@"http://urlToSend.com"];NSMutableURLRequest *request = [[[NSMutableURLRequest alloc] init] autorelease];[request setURL:[NSURL...
Objective C 764 прочитания
Показване и скриване на статус бара в iPhone
Скриптът позволява да включвате и изключвате видимостта на статус бара, появяващ се в горната част на екрана
Objective C 894 прочитания
Cast на INT към FLOAT
Два варианта в Objective C
Objective C 765 прочитания
Създаване на изображение със заоблени ръбове
void addRoundedRectToPath(CGContextRef context, CGRect rect, float ovalWidth, float ovalHeight);{    float fw, fh;    if (ovalWidth == 0 || ovalHeight == 0) {     ...
Objective C 610 прочитания
Показване и скриване на бутони или текстови полета
-(void)hideShow:(BOOL)YN{    Switch(YN)        Case 0:            Self.button.layer.
Objective C 543 прочитания
Промяна на изображение в UIImageView
UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"image.png"];if (image != nil){    self.backgroundImageView.
Objective C 703 прочитания
Показване на Alert в iOS
NSString *message = @"My message";UIAlertView * alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Alert" message:message delegate:self    ncelButtonTitle:@"Close" otherButtonTitles:nil,...
Objective C 625 прочитания
Подаване на параметри от iOS приложение към сайт
NSString *post = [NSString stringWithFormat:@"identifiant=%d&sbd=%d&sr=%d&sv=%d&spg=%d", [identifiantUniqueString intValue], sommeBD, sommeR, sommeV, sommePB];    NSString...
Objective C 654 прочитания
Преобразуване на Int в NSString
Преобразуване на Int в NSString
Objective C 635 прочитания
Сравняване на два NSDate обекта
switch ([dateOne compare:dateTwo]) {    case NSOrderedAscending:        // dateOne < dateTwo        break;    case NSOrderedSame: ...
Objective C 713 прочитания

Слайдшоу

HR на месеца

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

“ Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („ЧР на месеца“) през февруари. Инициативата се... ” вижте още »

IT сертификати