“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
08 ное
2013
 
 

¬се по-гол€м д€л от »“ бюджетите се пренасочва към дейности по тестване и QA

ѕрез 2013 г. 21% от анкетираните CIO-та, вицепрезиденти по приложени€та и »“ директори отбел€зват, че инвестират между 31% и 40% от техните »“ бюджети за качество Ц спр€мо едва 8% миналата година.

4344 прочитани€

¬ съвременни€ св€т организациите се научават да възприемат промените и да се адаптират към цифрово преобразуване. ѕо път€ към този процес качеството на приложени€та се превръща във все по-важен стратегически фокус, но много организации все още изостават в областта на тестването на мобилни приложени€ и представ€не на възвръщаемостта от инвестициите.

“естването и осигур€ването на качеството (QA) на приложени€та в момента достига д€л от почти 1/4 от »“ разходите, тъй като много организации претърп€ват процеса на дигитална трансформаци€ и надеждните софтуерни приложени€ се оказват критични за техните операции и репутаци€. “ова показва петото издание на световни€ доклад по качеството „World Quality Report 2013-14“. ƒокументът беше представен на 12 септември т.г. ƒокладът е дело на Capgemini – световен доставчик на консултантски, технологични и аутсорсинг услуги, и Sogeti, негови€т отдел за местни професионални услуги, и е публикуван със съдействието на Hewlett-Packard (HP).

»зследването „World Quality Report 2013-14“ се основава на 1500 детайлни телефонни интервюта през април-май т.г. в 25 държави, направени с главни информационни директори, вицепрезиденти по приложени€та, »“ директори, и мениджъри по осигур€ване на качеството в частни компании, правителствени и публични организации. ‘окусът е върху организации с повече от 1 000 служители.

ќрганизациите продължават да инвестират в хардуер и инфраструктура за тестване на приложени€. »зточник: докладът World Quality Report 2013-14.

Ќад една пета (21%) от анкетираните CIO-та, вицепрезиденти по приложени€та и »“ директори, отбел€зват, че инвестират между 31% и 40% от техните »“ бюджети за качество – спр€мо едва 8% миналата година. ѕовишението от 5% в дела на бюджетите за тестване изпреварва общоприети€т годишен ръст от 2–3% в общите »“ бюджети. ƒелът на бюджета, пренасочен към функции по тестване, се очаква да нарастне повече в близките 2 години – анкетираните тази година предвиждат 28% от “портфейла” на организациите за »“ да бъде похарчен за качество през 2015 г.

Ќезависимо че мобилни€т канал е от първостепенно значение за ангажираност както за служителите, така и за потребителите, почти половината (45%) все още не валидират адекватно функционалността, производителността и сигурността на мобилните приложени€ и устройства. ¬ъпреки че докладът разкрива бърз ръст в тестването на мобилни приложени€ (от 31% през 2012 г. до 55 на сто през 2013 г.), над половината от изследваните (56%) цитират липсата на специализирани методи като най-гол€мата бариера за мобилното тестване и допълнително 48 процента отчитат, че все още не им достигат експерти по тестване на мобилни приложени€.

— повишаването на зависимостта на организациите от »“ системи и приложени€ за поддържка на основните им бизнес функции без прекъсване, много от т€х сега предприемат по-стратегически, централизиран и воден от бизнеса подход спр€мо QA. ¬ сравнение с 8 процента през 2012 г., тази година над една четвърт (26 процента) от анкетираните са консолидирали QA функци€та в проектите, бизнес линиите или ц€лата компани€. Ѕлизо един на пет интервюирани (19 процента) твърд€т, че имат напълно оперативен тестинг център за съвършенство (Testing Center of Excellence - TCOE) в организаци€та, за да обслужват нуждите на бизнеса, спр€мо едва 6% през миналата година, като тестването на приложени€ се превръща в много по-индустриализиран процес в организациите. ƒокладът откро€ва нарастващото търсене на познани€ за бизнес сред тестерите, като почти две трети (63 на сто) от анкетираните ръководители за€в€ват, че разбирането на бизнеса е важна способност сред техните тестери, тъй като QA функциите тр€бва да бъдат обвързани със стратегическите бизнес приоритети.

—труктурна пром€на в оперативните модели за осигур€ване на качеството (QA), възприети и използвани от организациите за оптимизиране на обработената информаци€, процеси и ресурси за предостав€нето на приложени€ с по-високо качество, отчита докладът „World Quality Report 2013-14“. Ѕез тази пром€на към централизаци€ и индустриализаци€, дори с по-гол€м бюджет за QA, организациите н€ма да бъдат готови да достав€т нивото на качество, което се изисква, за да се осигури устойчив ръст на бизнеса, см€тат авторите на доклада. ѕодобрената оперативна производителност тр€бва да остане ключова цел за функциите по тестване и осигур€ване на качеството – чрез набав€не на специалисти с нужни€ набор от умени€, методологии и стегната организаци€, твърди се в изследването.—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати