“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
13 юни
2013
 
 

»ма нужда от национален стандарт за обмен на данни между √»— и CAD софтуер

јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър разработва нов формат за обмен, тъй като предвижда скоро да има около 60 е-услуги

5694 прочитани€

“ихомир »ванов

«а интелигентното управление на градската среда никога не е имало толкова богати възможности, колкото сега. ќбщинските администрации и ютилити дружествата имат достъп до различни географски информационни системи и CAD софтуер, за да проектират, изграждат, след€т, поддържат и развиват своите инфраструктирни мрежи. Ќо, за да има синхрон във всички допирни точки на тези организации и проекти, е необходима безпреп€тствена комуникаци€ и обмен на данни. » тук идва проблемът – как да бъде осигурен гладък двупосочен пренос на геопространствени данни между √»— и CAD софтуер. “ози въпрос бе обсъден на 6 юни по време на онлайн дискуси€та „»нтелигентно проектиране на градската среда (CAD и GIS системи)”, организирана от технологични€ сайт IDG.BG със съдействието на ESRI и Hewlett-Packard и с помощта на —ъюза на архитектите в Ѕългари€ (—јЅ) като организационен партньор.

„ огато говорим за интеграци€ на различни системи, изключително важна е темата за стандартите за пренос на данни – каза инж. јлександър Ћазаров, изпълнителен директор на јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър. – ¬се повече от проектантите предостав€т плановете си в цифров вид. ¬ъпросът е, че често използват различни формати. «атова е необходимо нормативната база да бъде обогатена със стандарт, предвиден за българските услови€. ѕодобен формат в момента съществува в јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър и всички данни се прехвърл€т и предостав€т през него. –азработваме и нов формат за обмен, тъй като предвиждаме скоро да имаме около 60 е-услуги. “ова са неща, които сме коментирали с повечето общини, които са изградили собствени √»— и искат да ползват актуален кадастър. “ова ще може да става съвсем скоро, като ще се използват формат, определен с наредба. «а да може да се ползва адекватно и в пълнота цифрови€т вид на устройствените планове, според мен е необходимо да се поработи в тази сфера – какви елементи да съдържа задължително форматът за пренос на устройствени планове в цифров вид, как да бъдат подредени и каква да бъде семантичната информаци€, за да може всички софтуерни продукти, работещи на територи€та на Ѕългари€, да могат да обмен€т данни помежду си.“

— това мнение се съгласиха арх. Ќиколай Ѕаровски, председател на регионалната колеги€ за —офи€-град на  амарата на архитектите, и Ќадежда ѕеткова, заместник-кмет на ќбщина град ƒобрич с ресор „»кономическо развитие и европейски фондове“, които също участваха в дискуси€та. јрх. Ѕаровски сподели наблюдението си, че градоустройствените проекти вече масово се изискват и на дигитален носител, тъй като в н€кои случаи има гол€мо количество изменени€, правени от външни изпълнители, а не от общините.

ћиглена  узманова, експерт „Ѕизнес развитие“ в ESRI Bulgaria (≈—–» Ѕългари€), коментира, че във всички инженерни и инфраструктурни дружества, с които работ€т, реализират такава интеграци€, тъй като експлоатационните дружества проектират с CAD, но след това всички дейности, свързани с поддръжка, използване и развитие на техните мрежи се реализира чрез географски информационни системи. «а тази цел ESRI предлага софтуера ArcGIS for AutoCAD, който улесн€ва и в значителна степен автоматизира тези дейности.

ќт гол€мо значение за градоустройството е и евродирективата INSPIRE, чието пълно изпълнение тр€бва да е факт до 2019 г., както и транспонирането й в «акона за достъп до пространствени данни, добави ћиглена  узманова. „¬сички организации, които изпълн€ват публични фунцкии и са първични администратори на пространствени данни, ще имат задължение да хармонизират данните си и да ги публикуват – каза т€. – “ова ще бъде улеснение за много организации в сферата на градоустройството, тъй като фирмите в частни€ сектор изпитват затруднени€, когато тр€бва да изпълн€ват даден проект, тъй като тр€бва те първа да събират необходимите данни от институциите и това в много случаи е скъпо и отнема време. — изпълнението на «акона за достъп до пространствени данни всички такива данни тр€бва да бъдат публично достъпни и фирмите със стандартизиран софтуер биха могли динамично да се свържат с данните в кадастъра, в общини, в ютилити дружества и пр.“—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати