“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
05 юли
2011
 
 

»“ сертификатите по програмите на Microsoft, Cisco и PMI Ц най-търсени

Ќедостигът на кадри с умени€ в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката ще се превърне в бич за ц€ла ≈вропа.

6398 прочитани€

 онстанца √ригорова

Ћипсата на работна ръка с умени€ в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (Science,  Technology,  Engineering &  Mathematics - STEM) ще се превърне в основна пречка за икономически€ растеж в близките години, твърди “ова твърди ёрген “уман – президент на  онфедераци€та на европейски€ бизнес (BUSINESSEUROPE) в анализа на организаци€та „Ќедостиг на умени€ – часовникът тиктака”, изпратен до европейските институции.
ƒобрите новини според “уман са, че не липсват идеи и творчески подход в алармирането относно тази ситуаци€, особено от страна на бизнеса.  омпаниите в ≈— вече предприемат мерки, за да увеличат предлагането на кадри със STEM-умени€ на европейските трудови пазари. ¬ключвайки се в началното и основното образование и осигур€вайки контекст за предметите, свързани с наука, интересът към подобно обучение би могъл да нарасне. ¬ъпреки всичко, предпри€ти€та не могат да се справ€т сами. Ќужни са €сно обвързване и общи усили€ от широк кръг заинтересовани страни, включително правителствата и доставчиците на образователни ресурси на всички нива.

—писъкът с действи€ за националните правителства включва преориентиране на ресурсите към STEM образование, повишаване на привлекателността на такова специализирано обучение чрез подобр€ване на качеството и адекватността му, определ€не на правилните услови€ за взаимодействие между бизнеса и доставчиците на образователни ресурси, и привличане на STEM-квалифицирани служители на работа в чужбина. Ќещо повече, потенциалът за сътрудничество на ниво ≈вропейски съюз може да се използва по-ефективно чрез интелигентно прилагане на програми и инструменти.

—јў изпълн€ва пакет от мерки за възстанов€ване на икономиката, подкрепен от $100 млрд., в който лъвски€т пай е даден за образование, изследвани€ и развитие посредством STEM. »нвестициите в научни изследвани€ и образование като д€л от Ѕ¬ѕ в държави като япони€ и ёжна  оре€ надхвърл€т значително аналогичните вложени€ в рамките на ≈—.

— началото на възстанов€ването на —тари€ континент от повсеместната рецеси€, ≈вропа рискува да изостане, ако необходими€т човешки ресурс ни липсва, категоричен е “уман.

Ќедостигът на инженери и учени ще доведе до загуба на позиции

като д€л на вътрешни€ пазар, д€л на международни€ пазар и ниво на производителност. Ќа равнище организаци€, подобни липси могат да изложат на риск планираните вече инвестиции и да засегнат избора на местоположение за инвеститорите. јнализ, направен от Deutsche Bank показва, че изнас€нето на научно-изследователски дейности от една държава в друга често е последица от недостига на обучени кадри.

ƒруго последствие от недостатъчното предлагане на STEM умени€ е очевидно за всеки. Ќаука, технологии, инженерство и математика са именно основите, върху които съвременното общество до гол€ма степен е изградено, изтъква ёрген “уман. »нфраструктурните решени€, здравеопазването и повечето продукти и услуги, които приемаме за даденост в ежедневието си, н€маше да съществуват без технологичното развитие. ћодерните обществени предизвикателства като промените в климата и застар€ването на населението ще изискват нови решени€, основани на резултатите от последващото технологично развитие, пише в доклада на BUSINESSEUROPE.

¬ продължение на темата за недостига на »“ кадри и »“ умени€, реших да провер€ какви са наблюдени€та на н€кои водещи агенции за подбор на кадри у нас относно важността на технологичните сертификати при наемането на кандидати.
ѕетър √анчев, ръководител “ќбучени€” в Adecco Bulgaria см€та, че комбинаци€та от официално обучение, успешно взет сертификационен изпит(и) и съответно придобита квалификаци€ са знак не само за придобити актуални знани€ и умени€, но и подсказват за сериозно отношение и стремеж към професионално развитие. ѕоложените допълнители усили€ са показателни за мотиваци€та и ангажираността на бъдещи€ служител и е съвсем нормално тези специалисти да бъдат предпочитани от работодателите, категоричен е специалистът.

«а –адостина √еоргиева, консултант „ѕосто€нни назначени€” в Manpower Bulgaria обаче наличието на »“ сертификат не е определ€що за заемане на свободна позици€ в технологичната сфера. “ћного често при изкарването на курсове за нова технологи€ и получаване на сертификат, той не остава при специалиста, защото в повечето случаи е заплатен от насто€щи€ работодател. ќт друга страна, много по-важно е специалистът да има придобит опит в технологи€та, както и по-задълбочени познани€, идващи от практиката му. ѕри кандидатстване за работа, дори да се изисква наличието на сертификат (дори и само на теори€), кандидатът преминава през редица тестове, за да се определ€т знани€та му”, за€ви консултантката.

—нежана –айкинска, главен изпълнителен директор на Bulwork се връща по-далече назад във времето. “ѕреди 10 години за първи път навлезе по-сериозно на наши€ пазар сертификаци€та на »“ специалистите, като имаше своеобразен бум в сертифицирането към програмите на Microsoft и към академиите на Cisco. ѕоради активната програма и на двете компании, резултатът беше, че доста специалисти усп€ха успешно да се сертифицират. ¬ последните години обаче тази тенденци€ отслабва и причината е именно, че наличието на допълнителна сертификаци€ не предполага по-високо заплащане за дадена свободна позици€ или привилеги€ в заемането й. ќпределено на български€ трудов »“ пазар, сертификаци€та не е определ€ща в избора на кандидати от страна на работодател€. ќстава единствено личното удовлетворение на придобилите допълнителна квалификаци€”, об€сни т€.

—поред данните от четвъртото годишно представително проучване “–авнище на заплатите на » “ специалистите в Ѕългари€” - 2010, реализаци€та на което за четвърта поредна година в. Computerworld възложи на агенци€ јлфа –исърч, сертифицираните специалисти са много по-добре платени от събрат€та си без »“ сертификат – те са получавали средно нетно месечно възнаграждение от 1151 лв. през миналата година, а несертифицираните – 962 лв.

–айкинска е категорична, че заплащането не се вли€е от повечето сертификати на кандидата или придобити квалификации. —поред не€, то носи друг тип тежест: работодател€т оцен€ва желанието за развитие и самоусъвършенстване на кандидата и може да добави допълнителни точки при избора между н€колко добри кандидатури, но това н€ма да повли€е на офертата.

—ъщо толкова скептична по въпроса за връзката между »“ сертификата и възнаграждението е –адостина √еоргиева от Manpower Bulgaria. “€ е на мнение, че сертификатът сам по себе си не е определ€щ за заплащането. “ћного често след сертифицирането специалистите тр€бва да получат и практически знани€ и умени€ за технологи€та, за да съуме€т да придоби€т професионален опит, преди да продължат да се развиват. —амото полагане на изпит за сертифициране не е достатъчно, за да се получи дадена - било средна или по-висока, позици€ от заеманата”, об€сни т€.

ѕетър √анчев от Adecco Bulgaria е непреклонен и твърди, че практиката показва, че в повечето случаи придобиването на сертификационна степен не е спорадично, а се дължи на €сна визи€ за развитие и професионално израстване. ““ова от сво€ страна е свързано с посто€нен стремеж за придобиване на нови знани€ и умени€, които логично намират своето про€вление и в постигането на нови сертификационни титли. –аботодателите оцен€ват по-високата производителност и надеждност на работа на квалифицираните експерти и резонно възнаграждени€та на тези служители са над средното ниво за съответната позици€”, аргументира се той.

—пециалистите от Adecco, Manpower и Bulwork са единодушни, че през първото полугодие на годината

най-търсените »“ сертификати са по програмите на Cisco и Microsoft,

особено тези в направлени€та MCITP (Microsoft Certified IT Professional), MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist), MCP (Microsoft Certificate Professional), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional).

—поред √анчев, сред най-попул€рните »“ сертификати за шестмесечието са ITIL v3 Foundation, CompTIA A+ и PMP (Project Management Professional). “ясно разпознаваема е връзката между търсенето на определена сертификаци€ и разпространението на съответните технологии/продукти/методологии на организаци€ на дейностите. »зисквани€та на корпоративната среда са насочени не само към наличието на определени технически знани€ и умени€, но и към разбиране и подпомагане на бизнес дейността чрез прилагане на добрите практики, заложени в IT Infrastructure Library и Project Management Body of Knowledge”, об€сни ръководител€т “ќбучени€” в Adecco Bulgaria.

–айкинска см€та, че в последните години скорост набира сертифицирането по SCRUM и ITIL. “–еспективно, в първото полугодие на тази година забел€зваме интерес към гореизброените, както и най-интересното е за първото полугодие на тази година сертифицирането на специалистите по Business Analysis”, посочи ръководителката на Bulwork.

√еоргиева допълни и Oracle сертификатите в списъка на едни от най-търсените тази година. 

»“ кадри, »“ сертификати и »“ умени€ през второто шестмесечие на 2011 г.

“—ъществена пром€на в търсенето на »“ сертификати не може да очакваме през второто полугодие на 2011 година, най-малкото поради глобалната икономическа криза, ко€то се отраз€ва на този пазар и свива търсенето и респективно предлагането на различни сертификационни умени€, за€ви —нежана –айкинска от Bulwork - ѕо-интересното е, че се наблюдава тенденци€ за изграждане на ц€лостни стажантски програми, където на професионалисти с минимален стаж и опит в сектора им се предлага от самите компании възможност да преминат обучение на н€кои места и сертификаци€ с цел да се реализират в »“ сектора. “ова не е свързано с усво€ването на европейски фондове или програми за заетост, напротив, поради €вни€ провал на тези програми досега, фирмите стартират собствени програми за обучение и заетост, изц€ло финансирани от самите т€х.”

ќтносно търсените »“ умени€, определено все повече познани€та или сертифицирането по SCRUM методологи€ ще набира скорост, така че това може да се отбележи като интересна тенденци€, уточни –айкинска.
ѕовечето големи компании инвестират в сертифицирането на своите служители, твърди –адостина √еоргиева от Manpower Bulgaria. “€ очаква през втората половина на годината да се засили търсенето на специалисти, които са преминали през обучени€та за Cisco сертифициране.

“Ќедостигът на сертифицирани специалисти със съответни€ опит е хроничен, като очаквани€та са при постепенното активизиране на български€ бизнес намирането на квалифицирани кадри да става все по-трудно – убеден е ѕетър √анчев от Adecco Bulgaria - ќпредел€щи за успеха на компаниите ще продължат да бъдат дейностите, насочени към повишаване на ефективността, а един от най-бързите и лесни начин за постигане на това е чрез инвестиране в качествено официално обучение и сертификаци€.”—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати