“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
25 окт
2018
 
 

Ѕългарското образование - да е в крак и с »“ бизнеса, и с модерните методи за обучение

ѕрофесиите от бъдещето ще изискват учене през цели€ живот, като дигитални умени€ ще придобиват още детската градина

1960 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

ќсигур€ването на съвременни » “ средства, използването на иновативни и интерактивни методи на обучение в детски градини, училища и университети, включващи игрови елементи, интердисциплинарни обучени€, развитие на дуалното обучение и програмирането от най-ранна възраст (дори от подготвителните групи от детските градини) е жизнено важно за развитието на младите хора и за успешното им включване във все по-дигитализиращата се икономика. “ова са част от основните теми, дискутирани по време на Ќационалната конференци€ по е-образование, проведена за 14-а поредна година. —ъбитието, организирана от ICT Media с подкрепата на ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€ и със съдействието на ћинистерството на образованието и науката (ћќЌ), а партньори на конференци€та са Huawei Technologies Ѕългари€ и Ingram Micro.

ѕрез август т.г. правителството одобри 11 национални научни програми за периода 2018-2022 г., включително „» “ за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“. ќсвен това през юни, министърът на образованието и науката  расимир ¬ълчев об€ви въвеждането на предмета „ омпютърно моделиране“ от 3-и клас, както и финансиране на дейности по интереси в областта на програмирането в средното образование от първи и до седми клас включително. —ъщевременно се увеличава бро€т на паралелките по информатика в гимназиален етап, разшир€ва се и програмата за обучение на гимназисти, които не са в паралелки по информатика, за придобиване на професионална квалификаци€ “ѕриложен програмист”, об€сни ƒеница —ачева, зам.-министър на образованието и науката.

ƒеница —ачева, зам.-министър на образованието и науката. —нимка: ёли€ Ћазарова

ƒеница —ачева, зам.-министър на образованието и науката. —нимка: ёли€ Ћазарова

ƒигитално разделение

„“емата за електронното образование и дигиталните умени€ придобива плътност с конкретните програми и действи€ на ћќЌ, но тази тема създава и нови разделени€, нови кули от „дигитален“ ¬авилон. » докато в н€кои училища се използват най-модерните средства за обучение, на много места децата н€мат дори компютри, н€мат дигитални умени€, затова тр€бва да мислим и в посока преодол€ване на това цифрово разделение“, коментира —ачева. –азделението е не само по географски признак, но и поколенческо, между родители, учители и деца. „Ќа «апад отдавна прилагат електронните форми на обучение, и вече въвеждането на дисциплината „дигитална хуманност“, допълни т€. ѕо проект, финансиран от ќѕ „Ќаука и образование за интелигентен растеж“ (ќѕ Ќќ»–), ще бъде разработена стратеги€ за масово внедр€ване на облачните технологии в образованието.

ƒруг проект, финансиран по ќѕ Ќќ»– с 50 милиона евро, включва дейности за обучение на учителите по дигитални умени€. ќсвен преподавателите по »“, ще бъдат обучени и почти 13 000 учители, използващи дигиталните технологии в образователни€ процес в различни дисциплини. ѕо проекта ще бъде разработено и електронно съдържание за нуждите на средното образование. „ѕредстои още много работа с бизнеса и академичните среди, но искаме дълготрайни решени€, които да съчетава новото с намал€ване на дисбаланса в системата на образованието“, допълни зам.-министър —ачева.

Ѕизнесът влиза в училищата

ѕредстои разработване на национална програма за участие на »“ бизнеса в училищата, така че специалистите от реалната икономика да подпомагат изготв€нето на учебните програми, а също така учителите да получат по-лесен достъп до фирмите и реалните им проблеми. ƒо средата на ноември чрез евро инструментът Selphi повече от 200 български училища ще си направ€т „дигитална диагностика“ какви умени€ притежават, от какви обучени€ се нужда€т, какво искат учениците, какво уме€т.

ќсвен това съвместен проект на ћќЌ и ƒържавна агенци€ „≈лектронно управление“ (ƒј≈”), свързан с кибер сигурността, предвижда обучение на учениците от горните гимназиални класове, така че те да разберат какви данни знае за т€х държавата, какви електронни услуги могат да използват от администраци€та, как да се предпазват в »нтернет.

„≈дна от най-дискутирането напоследък теми е въвеждането на предмета „ омпютърно моделиране“ от 3-и клас, като тази програма ще намали предизвикателствата пред бизнеса. —ъщевременно не само началните учители тр€бва бъдат обучени как да преподават, но и тези с добри технологични умени€ тр€бва да придоби€т педагогически умени€, защото те са също толкова важни в преподаването“, коментира —ачева.

„ѕо време на европейската седмица на кодирането, приключила тази недел€, за първи имахме съвместни събити€ не само на образователните институции и бизнеса, които вече считаме за естествени. «а първи път и детски градини се включиха съвместно с университети в седмицата на кодирането, така че дигиталните умени€ проникват все по-дълбоко в образователната система“, допълни т€.

ћащабът на инвестициите, които ще бъдат направени от българската държава през следващите 2 години, е между 200 и 250 милиона лева, осигурени от ќѕ Ќќ»– и държавни€ бюджет. „ћного е важно съучастието и на общността, и на бизнеса в това българската образователна система да стане модерна и съвременна, така е Ѕългари€ да не стои на дъното на различните класации“, коментира —ачева.

ƒигитални умени€ за бъдещите професии

ƒокладът на ≈врокомиси€та за 2018 г. в областта на образованието посочва, че в Ѕългари€ се полагат усили€ във всички нива на обучение, повишени са заплатите на учителите, въвежда се дуално обучение и има засилен фокус върху дигиталните умени€. —ъщевременно Ѕългари€ все още е с най-гол€м д€л на учениците, напуснали преждевременно образователната система (12,7%, като европейската цел е под 10%, а националната – 11%). “о е особено силно в селските райони (28%) и сред ромското население, където делът на напусналите е 67%, посочи ћарина  ирова от ѕредставителство на ≈  в Ѕългари€. »нвестициите в предучилищно и начално образование обаче са ниски, макар че има пром€на в модела на финансиране, така че да се отдел€т допълнителни ресурси за училищата.

ћарина  ирова от ѕредставителство на ≈  в Ѕългари€. —нимка: ёли€ Ћазарова

ћарина  ирова от ѕредставителство на ≈  в Ѕългари€. —нимка: ёли€ Ћазарова

”мени€та на завършилите не отговар€ на търсенето от страна на работодателите, на които се налага да провеждат допълнително обучение, коментира още  ирова. »ма и дисбаланс на специалностите на студентите, като едва 12,9% са —“≈ћ специалности, а всеки втори завършва право, социални науки. »ма серионо изоставане и по отношение на дигиталните умени€. ≈два 29% от гражданите у нас са с базови дигитални умени€, включително във възрастовата група между 16 и 24 години. —амо 54% имат тези базови умени€, така необходими за дигиталната икономика, допълни  ирова.

„≈вропейската комиси€ си дава €сна сметка, че предприетите мерки имат нужда от време, за да задействат и дадат резултат. ќбразованието може да разчита на разнообразни европейски ресурси, включително програма ≈разъм+, чийто бюджет ще бъде удвоен за следващи€ период, „ƒигитална ≈вропа“, ’оризонт ≈вропа и ≈вропейски социален фонд. –едица други оперативни европейски програми също включват компоненти, подпомагащи обучението.

≈ва ћакедонска, директор „„овешки ресурси“ в български€ офис на Ingram Micro. —нимка: ёли€ Ћазарова

≈ва ћакедонска, директор „„овешки ресурси“ в български€ офис на Ingram Micro. —нимка: ёли€ Ћазарова.

¬ бъдеще умени€та и талантът ще бъдат движеща сила на бизнеса вместо досегашните фактори като природни ресурси и капитал, за€ви и ≈ва ћакедонска, директор „„овешки ресурси“ в български€ офис на Ingram Micro, в който работ€т над 1100 специалисти. „Ќовите професии ще са в областта на изкуствени€ интелект, големите данни, автоматизаци€, електронната търгови€, дизайнът на технологични решени€, а сред „изчезващи професии са счетоводители, “–«, одит, финансов анализ, статистика, застраховане, чиито задачи все повече ще се изпълн€ват от машини. —ъщевременно стабилни ще са професии, „работещи“ с хора, включително учителите, допълни т€.

”частието на бизнеса

— над 120 служители в български€ офис и повече от 500 работни места в партньорски организации Huawei Technologies има амбици€та да подкрепи развитието и дигитализирането на българското образование, за€ви ћартин ∆елев, продуктов мениджър в ’уауей “ехнолоджис Ѕългари€, който посочи две от комплексните решени€ на компани€та. ≈дното е за изграждане на безжична мрежа с бърз достъп до интернет в училищата. јрхитектурата на Huawei, доказана в над 30 български училища, е базирана на контролер, осигур€ващ централизирано и автоматизирано управление на до 256 безжични точки, обслужване на 2000 потребители и 4 Gbps WiFi трафик. „ онтролерът динамично се управл€ват всички точки, позвол€ва избор на честоти и реакци€ при радио смущени€, както и балансиране на потребителите по тип приложен舓, об€сни ∆елев. ¬ Ѕългари€ 50 училища разчитат на оборудване на Huawei, като компани€та предостав€ корпоративен клас решени€, които отговар€т на днешните, но и на бъдещите образователни потребности от висококачествено видео и мултимеди€, а същевременно се вместват ценово в отпуснати€ от ћќЌ бюджет, коментира и √еорги  исьов от –»—  ≈лектроник, един от основните партньори на Huawei в тази сфера.

ћартин ∆елев, продуктов мениджър в ’уауей “ехнолоджис Ѕългари€. —нимка: ёли€ Ћазарова.

ћартин ∆елев, продуктов мениджър в ’уауей “ехнолоджис Ѕългари€. —нимка: ёли€ Ћазарова.

¬торото решение е платформа за интерактивно училище, като пилотен проект е реализиран в столичното 20 —”. ќблачната платформа освобождава учениците от тежките учебници,тъй като ц€лото съдържание се свал€ лесно от облака. “€ осигур€ва множество инструменти за интерактина комуникаци€ на преподавателите със студенти и ученици, а родителите имат поглед върху напредъка на ученика и могат да помогнат за подобр€ване на резултатите му. —поред проучване, използването на платформата увеличава с 30% интереса на учениците, а ефективността на преподавателите нараства със 70%, включително чрез споделените в облака материали, като времето за подготовка на урока намал€ва с 80%, допълни ∆елев.—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати