“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
16 авг
2018
 
 

ѕравителството одобри научна програма Д» “ за единен пазарУ

11 програми за периода 2018-2022 ще търс€т решени€ на актуални проблеми.

1632 прочитани€

Ќаучна програма „»нформационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ одобри ћинистерски съвет за периода 2018-2022. ѕрограмата, заедно с още 10 национални научни програми, е разработена съгласувано със секторните политики на различни министерства. Ќаучните дейности са определени след постигнато съгласие между висшите училища и научните организации в Ѕългари€ за съвместно изпълнение на заложените в програмите цели.

—нимка: ёли€ Ћазарова

ќдобрените програми имат за цел да създадат услови€ за намиране на решени€ на актуални проблеми. Ќаред с това те са насочени към стимулиране на младите учени в страната.

«аедно с „» “ за единен цифров пазар“ правителството одобри още следните национални научни програми: “≈лектронно здравеопазване в Ѕългар舓, „Ќисковъглеродна енерги€ за транспорта и бита“ (≈ѕЋё—); „ќпазване на околната среда и намал€ване на риска от неблагопри€тни €влени€ и природни бедств舓; „«дравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; „ ултурноисторическо наследство, национална памет и прогрес на обществото“; „–епродуктивните биотехнологии в животновъдството в Ѕългар舓; „ћлади учени и постдокторанти“; „–азработване на методологи€ за въвеждане на NAT технологи€ за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на –епублика Ѕългар舓; “¬ърхови изследвани€ и хора за развитие на европейска наука“ (¬»’–≈Ќ) и „ѕетър Ѕерон. Ќаука и иновации с ≈вропа“ (ѕетър Ѕерон и Ќ»≈).

— изпълнението на програмите се очаква да се преодолее фрагментаци€та на научноизследователската система, да се консолидира потенциала, да се постигне концентраци€ на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и да се избегне дойвото финансиране. ¬ рамките на отделните тематични програми се планират изследвани€ на цифровите технологии, технологии за електронно здравеопазване, климата, водните ресурси, бедстви€та, разработване и въвеждане на методологи€ за изследване на дарената кръв, изследвани€ в областта на здравословните храни и биотехнологиите, изследвани€ за добиване на нисковъглеродна енерги€ за транспорта и бита и др.—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати