“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
16 ное
2017
 
 

Ѕългари€ се изкачва с три места в класаци€ на ќќЌ за развитието на » “

¬ глобален мащаб се очакват бум на иновациите и фундаментални промени в бизнеса, държавното управление и общественото функциониране

4346 прочитани€

Ѕългари€ се изкачва с три места в класаци€та за развитието на информационните и комуникационните технологии IDI 2017 (»ндекс за развитие на » “), в рамките на годишни€ доклад Measuring the Information Society (MIS) на ћеждународни€ съюз за телекомуникации (ITU) - специализирана агенци€ в сферата на » “ на ќќЌ. —траната ни заема 50-то м€сто в глобален мащаб (53-то през 2016 г.) и 33-то в регион “≈вропа”. Ќа първо м€сто и в двете е »сланди€, ко€то изпреварва ёжна  оре€ в световен план, а в европейски – Ўвейцари€ (2) и ƒани€ (3).

—равнителни показатели на Ѕългари€ 2016 - 2017

“ова е деветото издание на доклада на ITU, анализиращ тенденциите в развитието на информационното общество. MIS е водещo издание на организаци€та, широко признато за източник на най-надеждните и безпристрастни глобални данни и анализи за развитието на информационните и телекомуникационните технологи (» “), на което разчитат правителства, международни организации, банки за развитие, анализатори и инвеститори от цели€ св€т.

»ндексът за развитие на » “ за отделните държави се базира на 11 основни показател€ (14 от 2018 г.), разделени в три подкатегории – достъп, употреба и умени€ в сферата.

 онкретните резултати за Ѕългари€ сочат, че 60,22% от домакинствата притежават компютри, а 63.54% имат достъп до интернет. «а сравнение – в съседна –умъни€, ко€то е с 11 позиции зад страната ни, 73,96% от домакинствата разполагат с компютър, а 72,40% - с интернет. јбонаментите за фиксирана телефони€ отстъпват все повече на мобилните услуги – 20.96 на 100 жители използват стационарната услуга, докато абонаментите за мобилни телефони са в съотношение 127,23 на 100. јбонаментите за мобилен широколентов интернет също надвишават значително тези за фиксирана мрежа. Ќа 100 потребители у нас 88.38 избират мобилен абонамент и едва 23.25 - фиксирана услуга.  ато ц€ло 59.83% от българите използват интернет.

ќсвен статистическите данни за отделните държави и региони, Measuring the Information Society изследва и анализира глобалните тенденции в » “ и т€хното отражение върху развитието на света.

»зводи

ќсновни€т извод в тазгодишни€ доклад е, че едновременното развитие на »нтернет на нещата (IoT), големите масиви от данни (big data), изчислителните облаци и изкуствени€т интелект (AI) ще позвол€т огромни иновации и фундаментални промени, които ще засегнат бизнеса, държавното управление и общественото функциониране, като в крайна сметка способстват за подобр€ването на живота по цели€ св€т.

"“ази революци€ ще се развива и през следващите десетилети€ с възможности, предизвикателства и последици, с които все още не сме съвсем на€сно. «а да се възползват от тези предимства обаче, националните правителства ще тр€бва да създадат услови€, подкреп€щи внедр€ването на информационна мрежа от следващо поколение и инфраструктура за услуги. “е също така ще тр€бва да приемат политики, които стимулират експерименталната наука и иновациите, като същевременно смекчат потенциалните рискове за сигурността на информаци€та и неприкосновеността на лични€ живот и заетостта", се казва в доклада

—поред ’улин «ао, генерален секретар на ITU, тазгодишни€т доклад показва, че » “ имат потенциала да превърнат света в по-добро м€сто и да допринесат изключително за постигането на целите за устойчиво развитие.

2

"¬ъпреки постигнати€ ц€лостен напредък, цифровото разделение остава предизвикателство, което тр€бва да бъде разгледано. “ова е важно, защото информационните и комуникационните технологии и цифровата икономика имат потенциал да промен€т живота на милиарди мъже, жени и деца. ÷ифровата революци€ може да трансформира народите - цели континенти - но само ако цифровите ресурси са достъпни. “ози доклад ще помогне на много страни да се справ€т с това предизвикателство”, категоричен е той.

Ќезависимо от бързото проникване на » “, все още съществуват значителни цифрови разделени€ между държавите и регионите. ≈дновременно с това обаче, растежът на фиксираната и мобилната широколентова инфраструктура стимулира във все по-гол€ма степен достъпа и използването на интернет. Ѕро€т на мобилните широколентови абонаменти в цели€ св€т вече надхвърл€ 50 на 100 от населението, което говори за подобрен достъп до онлайн услуги, се казва в доклада. ¬ него все пак се отбел€зва, че темпът на растеж спада под 5% годишно.

“енденции

ќтносно тенденциите в сферата, Measuring the Information Society е категоричен, че »нтернет на нещата (IoT), големите масиви от данни (big data), изчислителните облаци и изкуствени€т интелект (AI) ще продължават да подпомагат устойчивото развитие в глобален мащаб.

2

»нтернет на нещата ще разшири значително цифрови€ отпечатък върху обществените отношени€. ¬ допълнение към свързването на хора, организации и информационни ресурси, той също така ще свързва обекти, оборудвани с цифрова информаци€. “ази повсеместна инфраструктура ще генерира изобилни данни, които могат да бъдат използвани за повишаване на ефективността при производството и разпространението на стоки и услуги и за подобр€ване на човешки€ живот по иновативен начин”, се казва в доклада. —поред анализаторите работата с големи обеми данни ще доведе до подобр€ване на управленските и политическите решени€, а облачните пространства и други архитектури веро€тно ще намал€т бариерите за навлизане на компютърни ресурси, което ще понижи фиксираните разходи за » “ инфраструктура в полза на малките и средни организации.

»зкуствени€т интелект ще помогне на хората да взимат по-добри решени€. «а да се постигне тази цел, всеки алгоритъм тр€бва внимателно да се адаптира към съществуващите данни и преследваните цели. “ова изисква значителен човешки опит в машинното обучение и големи масиви от данни, за да се обучат алгоритми”, предупреждава още докладът.

ќт ћеждународни€ съюз за телекомуникации на ќќЌ акцентират, че положителни€т ефект от предимствата на усъвършенстваните » “ изисква не само подход€щи инфраструктура и услуги, но и усъвършенствани » “ умени€ сред потребителите.—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати