Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Кариерна зона | IT сертификати | Информационна сигурност

Certified Ethical Hacker (CEH)

01. Какво представлява сертификатът, какви умения дава на притежателя си?

Certified Ethical Hacker на EC-Council е най-развитата програма за етично хакерство в света, официално приобщена към програмите на обучение към Департамента на отбраната на САЩ. Сертификационната програма Certified Ethical Hacker (CEH) валидира познанията на даден специалист в областта на мрежовата сигурност и методите на етично хакерство.

CEH сертификатът се предоставя от EC-Council - водеща международна организация в разработката на специализирани програми за тренинг и сертификация в областта на информационната сигурност, сред които престижните CEH, CHFI, LPT и др. Програмите на EC-Council са получили одобрение от различни правителствени агенции, като US Federal Government, US National Security Agency (NSA), US Committee on National Security Systems (CNSS), US Army, FBI и др.

Измежду организациите в Европа, които използват сертифицирани от EC-Council специалисти, са: HP, IBM, Oracle Corporation, Allianz, UK Ministry of Defense American Express, Deloitte, Fujitsu, KPMG, Motorola, Pricewaterhouse Coopers, Royal Navy, Shell, Vodafone, Police Service of Northern Ireland, Royal Bank of Scotland и др.


03. За кои сектори, професии и дейности е приложим?

CEH има за цел да удостовери знанията и уменията на ИТ специалисти, полицаи, одитори, професионалисти по информационна сигурност, администратори на уеб страници, както и на всеки, който се интересува от информационната сигурност на мрежовата инфраструктура.

Сертификацията по информационна сигурност не само доказва наличие на знания и умения, но представлява стандартизиране на компетенциите, като гарантира адекватно прилагане на добрите практики в ИТ индустрията. Сертификатите са валидни в целия свят и удостоверяват притежаването на унифицирани знания и умения, адекватни на бързопроменящата се среда.


04. По какъв начин може да се придобие сертификатът?

Придобиването на CEH сертификат изисква успешното полагане на изпит Certified Ethical Hacker 312-50.


05. През какви курсове и обучения трябва да премине кандидатът, за да защити този документ за придобити умения?

За успешна сертификация подготвя официалният курс Certified Ethical Hacker (CEH) на EC-Council. Учебната програма на курса е с напълно актуално съдържание и силен фокус върху реалните, „живи“ технологии. Общата продължителност на обучението е 5 дни (40 учебни часа), като 80% от времето преминава в работа по лабове. Вместо часове наред гледане на слайдове и техники, курсистите реално използват инструментите и сами осъществяват атаки.

Програмата на курса е фокусирана не само върху атаките, но и върху контрамерките за тяхното предотвратяване. Тя обхваща теми като: Footprinting and Reconnaissance, Scanning Networks, Enumeration, System Hacking, Trojans and Backdoors, Viruses and Worms, Sniffers, Social Engineering, Denial of Service; Session Hijacking; Hacking Webservers; Hacking Web Applications; SQL Injection; Hacking Wireless Networks; Evading IDS, Firewalls, and Honeypots; Buffer Overflow; Cryptography; Penetration Testing.


06. Колко време отнема подготовката за изпит за придобиването на сертификат?

На практика посещението на официалния курс е най-лесният и бърз начин за подготовка. Учебното съдържание на CEH курса е разработено така, че да даде необходимите знания и умения за покриване на сертификационните изисквания.

Обучението по време на 5-дневния курс е интензивно и при самостоятелна подготовка след всеки учебен ден курсистите могат да положат изпита в последния ден на обучението.

При липса на практически опит от страна на курсиста, след преминато оторизирано обучение се препоръчват около 30 дни допълнителна подготовка . Удължената последваща подготовка спомага познанието, получено по време на официалния курс, да се трансферира от краткосрочната в дългосрочната памет, за да бъде ефективно използвано в следващите години.


07. Къде се предлагат курсове за подготовка за изпита в България?

New Horizons Bulgaria е единственият за България акредитиран учебен център на EC-Council. Центърът провежда официални EC-Council курсове за Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI), EC-Council Network Security Administrator (ENSA), Licensed Penetration Tester (LPT) и др.


08. Къде и как се провежда изпитът? Какво е времетраенето и формата на провеждане?

Изпитът е компютърно-базиран и се полага в New Horizons Bulgaria в последния ден на сертификационния курс.


09. Колко струват курсовете за подготовка?

Инвестицията в обучение e най-бързо възвръщащата се инвестиция, изплащаща се според продължителността и техническата сложност в рамките на 4 до 18 месеца. Цената за обучение по програмата на CEH един участник е 1995 евро.


10. Колко струва явяването на изпит за сертификат?

Таксата за явяване на сертификационния изпит е включена в цената на официалния CEH курс.


11. Има ли възможност за самоподготовка за придобиването на сертификата?

Самоподготовка за явяване на изпита е възможна, но обикновено остават пропуски в познанията.

Най-добрият път е обучение-практика-изпит или практика-обучение-изпит.


12. Какъв е процентът на успеваемост при изпитите на кандидатите, преминали обучение?

Почти всички кандидати, преминали оторизираното обучение, успяват да покрият сертификационните изисквания.


ICON Tweet it! ICON

Слайдшоу

HR на месеца

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

“ Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („ЧР на месеца“) през февруари. Инициативата се... ” вижте още »

IT сертификати