Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Кариерна зона | IT сертификати | Информационна сигурност

Certified Ethical Hacker (CEH)

01. Какво представлява сертификатът, какви умения дава на притежателя си?

Certified Ethical Hacker на EC-Council е най-развитата програма за етично хакерство в света, официално приобщена към програмите на обучение към Департамента на отбраната на САЩ. Сертификационната програма Certified Ethical Hacker (CEH) валидира познанията на даден специалист в областта на мрежовата сигурност и методите на етично хакерство.

CEH сертификатът се предоставя от EC-Council - водеща международна организация в разработката на специализирани програми за тренинг и сертификация в областта на информационната сигурност, сред които престижните CEH, CHFI, LPT и др. Програмите на EC-Council са получили одобрение от различни правителствени агенции, като US Federal Government, US National Security Agency (NSA), US Committee on National Security Systems (CNSS), US Army, FBI и др.

Измежду организациите в Европа, които използват сертифицирани от EC-Council специалисти, са: HP, IBM, Oracle Corporation, Allianz, UK Ministry of Defense American Express, Deloitte, Fujitsu, KPMG, Motorola, Pricewaterhouse Coopers, Royal Navy, Shell, Vodafone, Police Service of Northern Ireland, Royal Bank of Scotland и др.


03. За кои сектори, професии и дейности е приложим?

CEH има за цел да удостовери знанията и уменията на ИТ специалисти, полицаи, одитори, професионалисти по информационна сигурност, администратори на уеб страници, както и на всеки, който се интересува от информационната сигурност на мрежовата инфраструктура.

Сертификацията по информационна сигурност не само доказва наличие на знания и умения, но представлява стандартизиране на компетенциите, като гарантира адекватно прилагане на добрите практики в ИТ индустрията. Сертификатите са валидни в целия свят и удостоверяват притежаването на унифицирани знания и умения, адекватни на бързопроменящата се среда.


04. По какъв начин може да се придобие сертификатът?

Придобиването на CEH сертификат изисква успешното полагане на изпит Certified Ethical Hacker 312-50.


05. През какви курсове и обучения трябва да премине кандидатът, за да защити този документ за придобити умения?

За успешна сертификация подготвя официалният курс Certified Ethical Hacker (CEH) на EC-Council. Учебната програма на курса е с напълно актуално съдържание и силен фокус върху реалните, „живи“ технологии. Общата продължителност на обучението е 5 дни (40 учебни часа), като 80% от времето преминава в работа по лабове. Вместо часове наред гледане на слайдове и техники, курсистите реално използват инструментите и сами осъществяват атаки.

Програмата на курса е фокусирана не само върху атаките, но и върху контрамерките за тяхното предотвратяване. Тя обхваща теми като: Footprinting and Reconnaissance, Scanning Networks, Enumeration, System Hacking, Trojans and Backdoors, Viruses and Worms, Sniffers, Social Engineering, Denial of Service; Session Hijacking; Hacking Webservers; Hacking Web Applications; SQL Injection; Hacking Wireless Networks; Evading IDS, Firewalls, and Honeypots; Buffer Overflow; Cryptography; Penetration Testing.


06. Колко време отнема подготовката за изпит за придобиването на сертификат?

На практика посещението на официалния курс е най-лесният и бърз начин за подготовка. Учебното съдържание на CEH курса е разработено така, че да даде необходимите знания и умения за покриване на сертификационните изисквания.

Обучението по време на 5-дневния курс е интензивно и при самостоятелна подготовка след всеки учебен ден курсистите могат да положат изпита в последния ден на обучението.

При липса на практически опит от страна на курсиста, след преминато оторизирано обучение се препоръчват около 30 дни допълнителна подготовка . Удължената последваща подготовка спомага познанието, получено по време на официалния курс, да се трансферира от краткосрочната в дългосрочната памет, за да бъде ефективно използвано в следващите години.


07. Къде се предлагат курсове за подготовка за изпита в България?

New Horizons Bulgaria е единственият за България акредитиран учебен център на EC-Council. Центърът провежда официални EC-Council курсове за Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI), EC-Council Network Security Administrator (ENSA), Licensed Penetration Tester (LPT) и др.


08. Къде и как се провежда изпитът? Какво е времетраенето и формата на провеждане?

Изпитът е компютърно-базиран и се полага в New Horizons Bulgaria в последния ден на сертификационния курс.


09. Колко струват курсовете за подготовка?

Инвестицията в обучение e най-бързо възвръщащата се инвестиция, изплащаща се според продължителността и техническата сложност в рамките на 4 до 18 месеца. Цената за обучение по програмата на CEH един участник е 1995 евро.


10. Колко струва явяването на изпит за сертификат?

Таксата за явяване на сертификационния изпит е включена в цената на официалния CEH курс.


11. Има ли възможност за самоподготовка за придобиването на сертификата?

Самоподготовка за явяване на изпита е възможна, но обикновено остават пропуски в познанията.

Най-добрият път е обучение-практика-изпит или практика-обучение-изпит.


12. Какъв е процентът на успеваемост при изпитите на кандидатите, преминали обучение?

Почти всички кандидати, преминали оторизираното обучение, успяват да покрият сертификационните изисквания.


ICON Tweet it! ICON

Слайдшоу

HR на месеца

София Лазарова и Йорданка Дуле, Scale Focus

София Лазарова и Йорданка Дуле, Scale Focus

“ През месец декември, лица на рубриката HR of the Month („ЧР на месеца“) са София Лазарова, директор "Привличане и управление на таланти" (на снимката вдясно), и Йорданка... ” вижте още »

IT сертификати