Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Кариерна зона | IT сертификати | Информационна сигурност

EC-Council Network Security Administrator (ENSA)

01. Какво представлява сертификатът, какви умения дава на притежателя си?

EC-Council Network Security Administrator (ENSA) е входящо сертификационно ниво в сферата на информационната сигурност. ENSA сертификатът валидира наличието на ключови знания и умения, необходими за поддържане на сигурността в организацията.

ENSA сертификатът се предоставя от EC-Council - водеща международна организация в разработката на специализирани програми за тренинг и сертификация в областта на информационната сигурност, сред които престижните CEH, CHFI, LPT и др. Програмите на EC-Council са получили одобрение от различни правителствени агенции, като US Federal Government, US National Security Agency (NSA), US Committee on National Security Systems (CNSS), US Army, FBI и др.

Измежду организациите в Европа, които използват сертифицирани от EC-Council специалисти, са: HP, IBM, Oracle Corporation, Allianz, UK Ministry of Defense American Express, Deloitte, Fujitsu, KPMG, Motorola, Pricewaterhouse Coopers, Royal Navy, Shell, Vodafone, Police Service of Northern Ireland, Royal Bank of Scotland и др.


03. За кои сектори, професии и дейности е приложим?

Сертификатът е подходящ за системни администратори, мрежови администратори и за всеки, който иска да се развива професионално в сферата на информационната сигурност.


04. По какъв начин може да се придобие сертификатът?

Придобиването на ENSA сертификат изисква успешното полагане на изпит ENSA 312-38.


05. През какви курсове и обучения трябва да премине кандидатът, за да защити този документ за придобити умения?

За успешна сертификация подготвя официалният курс Network Security Administrator (ENSA) на EC-Council. Програмата на курса осигурява базовите умения, необходими за анализиране на вътрешните и външните заплахи за сигурността на мрежата, разкриване на системните и мрежовите уязвимости и създаването на политики, осигуряващи защита на информационните активи на организацията.

Програмата на курса включва темите: Fundamentals of Computer Network; Network Protocols; Protocol Analysis; Hardening Physical Security; Network Security; Security Standards Organizations; Security Standards; Security Policy; IEEE Standards; Network Security Threats; Intrusion Detection System (IDS) and Intrusion Prevention Systems (IPS); Firewalls; Packet Filtering and Proxy Servers; Bastion Host and Honeypots; Securing Modems; Troubleshooting Network; Hardening Routers; Hardening Operating Systems; Patch Management; Log Analysis; Application Security; Web Security; E-mail Security; Authentication: Encryption, Cryptography and Digital Signatures; Virtual Private Networks and Remote Networking; Wireless Network Security; Creating Fault Tolerance; Incident Response; Disaster Recovery and Planning; Network Vulnerability Assessment.

Покриване на знанията от ENSA е предварително изискване за включване в курс CEH7 (Certified Ethical Hacker version 7).


06. Колко време отнема подготовката за изпит за придобиването на сертификат?

На практика посещението на официалния курс е най-лесният и бърз начин за подготовка. Учебното съдържание на ENSA курса е разработено така, че да даде необходимите знания и умения за покриване на сертификационните изисквания.

Продължителността на курсa EC-Council Network Security Administrator e 5 дни, 40 учебни часа. Обучението е интензивно и при самостоятелна подготовка след всеки учебен ден курсистите могат да положат изпита в последния ден на обучението.

При липса на практически опит от страна на курсиста, след преминато оторизирано обучение се препоръчват около 30 дни допълнителна подготовка. Удължената последваща подготовка спомага познанието, получено по време на официалния курс, да се трансферира от краткосрочната в дългосрочната памет, за да бъде ефективно използвано в следващите години.


07. Къде се предлагат курсове за подготовка за изпита в България?

New Horizons Bulgaria е единственият за България акредитиран учебен център на EC-Council. Центърът провежда официални EC-Council курсове за Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI), EC-Council Network Security Administrator (ENSA), Licensed Penetration Tester (LPT) и др.


08. Къде и как се провежда изпитът? Какво е времетраенето и формата на провеждане?

Изпитът е компютърно-базиран и се полага в New Horizons Bulgaria в последния ден на сертификационния курс.


09. Колко струват курсовете за подготовка?

Инвестицията в обучение e най-бързо възвръщащата се инвестиция, изплащаща се според продължителността и техническата сложност в рамките на 4 до 18 месеца. Съотношението на финансови ползи от ефекта на обучението в New Horizons към разходи за такси за участие е 4:1. Когато ефектът и резултатите от обучението имат значение, цената на курсовете не е определящ фактор.


10. Колко струва явяването на изпит за сертификат?

Цената за явяване на сертификационния изпит е включена в цената на официалния ENSA курс.


11. Има ли възможност за самоподготовка за придобиването на сертификата?

Самоподготовка за явяване на изпита е възможна, но обикновено остават пропуски в познанията.

Най-добрият път е обучение-практика-изпит или практика-обучение-изпит.


12. Какъв е процентът на успеваемост при изпитите на кандидатите, преминали обучение?

Всички кандидати, преминали оторизираното обучение, успяват да покрият сертификационните изисквания. ENSA курсът е единственият начин за гарантирана успешна сертификация.


ICON Tweet it! ICON

Слайдшоу

HR на месеца

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

“ Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („ЧР на месеца“) през февруари. Инициативата се... ” вижте още »

IT сертификати