“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | —ъвети
18 фев
2010
 
 

10-те най-добри »“ работи в момента

11578 прочитани€, 37 коментара
»“ специалистите, опитващи се да намер€т нова работа или се издигнат от насто€щата си позици€, е добре да проучат възможностите за работа, които са свързани с нарастващо търсене на нови технологии, като виртуализаци€, „облачни" решени€, мрежова сигурност и социален компютинг.

Ќаблюдателите на технологичната индустри€ см€тат, че икономическото възстанов€ване н€ма да гарантира възстанов€ване на високите нива на търсене на »“ специалисти от преди кризата, а повишени€т интерес спр€мо тепърва развиващите се технологии ще ръководи решени€та за вътрешнофирмени обучени€ и за назначавани€.

¬ тази стати€ от Network World (—јў) са публикувани и 10-те »“ позиции, които биха могли да наберат скорост през 2010 г. поради новите технологични изисквани€:

1. —пециалист по сигурността/етичен хакер

ќбезпоко€ващи нови факти и цифри се по€в€ват почти всеки ден във връзка с компании, оказали се жертва на хакери и страдащи от пробиви в сигурността. “ова н€ма да е промени тази година и специалисти по »“ обучени€ и назначени€ съобщават, че интересът към придобиването на нови умени€ в областта на сигурността продължава да нараства сред »“ професионалистите и мениджърите.

јко знаете как да опазите данните на вашата компани€, значи сте били търсени вчера, търсени сте днес и ще бъдете търсени утре", казва “ом —илвър, старши вицепрезидент на големи€ технологичен кариерен сайт в —јў Dice.com.

јмериканската асоциаци€ Computing Technology Industry Association (CompTIA) анкетира 1537 хай-тек работници в кра€ на 2009 г. и откри, че 37% т€х възнамер€ват да получат сертификаци€ по сигурност през следващите пет години. ќтделно от това 20% са посочили, че ще се потруд€т за сертификат по етично хакерство в същата времева рамка. ƒруги 13% са идентифицирали разследването като следващата си цел в сертифицирането.

2. ћениджър на виртуални системи

ћасовото добав€не на думата „виртуален" в титлата системен мениджър е само въпрос на време, според индустриални експерти.

„¬иртуализационните и автоматизационните технологии са директно свързани с „облака", казва јнди ћан, директор на изследвани€та в Enterprise Management Associates. - ¬иртуалните сървъри съставл€ват компютинг средата, а автоматизаци€та е отговорна за това „облакът" да е наблюдаван, управл€ван, подсигурен и отговар€щ на изисквани€та."

3. ћениджър на капацитета

 омпаниите, които не се подготв€т правилно за ресурсните си нужди може да изгуб€т пари или да се провал€т в отговора си спр€мо бизнес изисквани€та. «атова и наблюдателите от Forrester Research и Gartner са на мнение, че умени€та за правилно планиране на капацитета се търс€т, особено в услови€та на затруднена икономическа обстановка.

„ѕоради насто€щата икономическа среда свиването (или точното наглас€ване) на инфраструктурата, ресурсите и възможностите е топ приоритет за »“", казва старши€т анализатор от Forrester ≈велин ’убърт.

4. ћрежови инженер

 олкото и ретро да звучи, мрежовото ноу-хау н€ма да излезе от мода през 2010 г. —поред Gartner, интересът към нетуъркинга и технологиите за гласова и информационна комуникаци€ се е повишил, което значи, че умени€та в тази сфера също се търс€т.

Ѕъдещето на »“ и подобрените конкурентни предимства изискват социално взаимодействие и по-високо ниво на сътрудничество и поради това значимостта на мрежите продължава да расте, казва ћарк ћакƒоналд, групов вицепрезидент и ръководител на проучвани€та в Gartner Executive Programs. - ¬ъпреки че приходите спаднаха през 2009 г., главните информационни мениджъри съобщаваха, че обемът на транзакциите и комуникационните изисквани€ са продължили да растат, правейки наложително фокусирането върху мрежови технологии."

5. —пециалист по отворен код

 омпаниите, които държат »“ бюджетите ниски, но се над€ват да добав€т услуги и да помогнат на бизнеса да възвърне възхода си, ще се обръщат към софтуера с отворен код за повече фирмени проекти. » докато н€колко производители на отворен код предлагат пакети за поддръжка, »“ мениджърите ще искат да имат подръка и н€какви умени€ в областта, според експерти.

¬иждаме гол€мо търсене на способности около технологиите и рамките с отворен код, казва ћайкъл  ирвън, съосновател и директор на фирмата за »“ ресурси Bluewolf. - “ърсенето на умени€ за разработване с Python, Ruby on Rails и PHP далеч надхвърл€ бро€ на хората с такива способности."

ќт Dice.com също съобщават за повишено търсене на специалисти по отворен код.

6. ћениджър на подсигур€ването на услуги

—пециалистите, способни да идентифицират потенциалните проблеми и да оптимизират работата на »“ домейни, като мрежи, системи, решени€ за съхранение или приложени€, тр€бва да огледат за начини за разшир€ване на познани€та си, за да обхванат ц€лостни€ жизнен цикъл на »“ услугите през 2010 г. ќпитвайки се да свал€т и последните бариери между »“ групите, компаниите също ще гледат да обогат€т екипите си с мениджър на подсигур€ването на услугите.

¬ свой доклад Forrester Research съветват компаниите да инициират процес за управление на услугите, назначавайки мениджър на услугите, който да се фокусира върху жизнени€ цикъл на услугите, за да подпомогне бизнеса.

7. —истемен мениджър на записите в електронното здравеопазване

—пецифични вертикални индустрии се очаква да разшир€т »“ персонала си тази година, което важи в много гол€ма степен за здравеопазването, отчасти благодарение на правителствените планове за стимул на автоматизаци€та в тази сфера.

¬ CompTIA прогнозират около 70 000 нови »“ позиции да се откри€т през следващите 12 месеца в здравната индустри€ в —јў.

8. —орсинг специалист

—офтуерът като услуга, „облачните" изчислени€, управл€ваните услуги, аутсорсингът и офшорингът предлагат на компаниите алтернативи на наемането на служители и обиграните »“ мениджъри ще се образоват относно разнообразните сорсинг опции, за да помогнат на работодателите си да вземат верни€ избор за сво€ бизнес, по думите на индустриални наблюдатели.

јутсорсингът ще продължи да бъде тенденци€ и умени€та за управление на отношени€та с вендорите и на работата по договор ще бъдат високо ценени, според Ћили ћок, вицепрезидент на CIO Research, Gartner.  омпаниите ще искат да консолидират доставчиците, да намер€т по-добри сделки със съществуващите вендори, наистина да вникнат в договорите по отношение на разходите и ефикасността на работата и да преговар€т отново над сключени договори, за да достигнат до по-добри варианти.

9. ћениджър на каталога от услуги

–аботейки, за да се превърнат във вътрешни доставчици на услуги в компаниите си, »“ отделите ще искат да смен€т подхода си при отговар€нето на нуждите на потребителите. »ндустриални наблюдатели и рамки за най-добри практики, като ITIL, раз€сн€ват как създаването на каталог с »“ услуги може да помогне на фирмите да се самооформ€т по модела на доставчиците на услуги. ј с каталога на »“ услугите идва и негови€ мениджър, казват от Forrester Research.

„ћениджърът на каталога от услуги е отговорен за създаването и поддържането на този каталог, пише в скорошен доклад на Forrester Research. - “ова включва отговорности, които попадат в три категории - планиране и имплементиране на каталога, аспекти на финансовото управление на каталога и пускане и поддръжка на каталога."

10. »нженер на бизнес процесите

“ърсенето на технологични специалисти, които са на€сно с бизнеса, ще е водещ фактор при назначаването през 2010 г., тъй като компаниите търс€т начини за еволюиране на процесите, за да ги изравн€т с намалените бюджети и по-рационалните операции. —поред ћок от Gartner, фирмите ще се оглеждат за инженери на бизнес процесите за пром€ната на проектите през тази година.

¬иждаме много хора, използващи ERP системи и участващи в проекти за реинженеринг на бизнес процеси, казва т€. - “ези, които идват от бизнес страната или които имат много опит в бизнес процесите, са в добра позици€.  омбинирането на познанието в технологичните системи с бизнес процесите ще помогне на »“ професионалистите да получат и да запаз€т ключови позиции."

Network World (—јў)

 оментари от  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
11:13, 14 май 2015 # 1
NO AVATAR
I havenТt any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
series online

 
  
10:39, 16 май 2015 # 2
NO AVATAR

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
www.roofandpool.be
 
  
07:13, 22 октомври 2015 # 3
NO AVATAR
paket pulau bidadari sticking with reading some post about especially own personal pc then anyone demand to read through the expertise relating to be able to holiday related as your your personal daily lifespan will turn out to be more critical after believing about the post pertaining to travel and leisure. One of various articles and reviews hooked up with vacation that will can benefit try out to obtain the following wisata pulau putri as well as you may also read the article via title pulau sepa or maybe you can certainly also search at the article with the help of title wisata pulau bidadari
 
  
08:52, 22 октомври 2015 # 4
NO AVATAR
wisata pulau bidadari pursuing reading story about one of a kind system then an individual may perhaps need to look over the items relating to take a trip and recreational because your life will get more purposeful after seeking at the write-up by using regards for you to travel and leisure. 1 of this content articles linked with tousists that will will attraction hunt for the following pulau putri anyone can as well also glimpse at article together with title wisata pulau sepa a person can furthermore also observe the article applying title wisata pulau ayer
 
  
15:24, 05 ноември 2015 # 5
NO AVATAR
wisata pulau bidadari afterward reading any important item about personal pc then a person could quite possibly understand the points relating to help visitor mainly because your everyday life will turn out to be more essential after studying the article affiliated to vacation. Amid the numerous posts corresponding to tourist that could interest look over right here Service Solahart, Service Solahart a person can furthermore also notice the article possessing title Service Solahart, Service Solahart a person can likewise also see the article together with the assistance of title Service Solahart
 
  
10:08, 06 ноември 2015 # 6
NO AVATAR
paket pulau bidadari following reading typically the paper about particular computer then an individual might examine the awareness relating to visit considering that your experiencing will be more significant after looking by the piece of writing concerning vacation. Among the articles and reviews associated to tourist which often may fascination glimpse over below Service Solahart, Service Solahart or even you can also research article together with title Service Solahart, Service Solahart anyone can as well also appearance at typically the article obtaining title Service Solahart
 
  
10:14, 06 ноември 2015 # 7
NO AVATAR
wisata pulau bidadari immediately after reading material sites about pc system then an individual really should to learn the tips relating to be able to journey related because your as a result of your function will get more significant after surfing around as a result of the write-up through regards to travel related. One particular of this many articles or reviews related to travel which unfortunately can interest glimpse for right here Service Solahart, Service Solahart or perhaps you may also notice the article along with title Service Solahart, Service Solahart or you can also glimpse at article alongside with title Service Solahart
 
  
10:14, 06 ноември 2015 # 8
NO AVATAR
pulau ayer properly away reading a fabulous peice about method then an individual may possibly go through the materials relating to holidays given that your your own will be more significant after checking out the content page with the help of regards to travel related. A particular of some reports ardently related holidays which will will benefit a person can read below Service Solahart, Service Solahart or even you can easily also notice the article obtaining title Service Solahart, Service Solahart or maybe you can certainly also research article through title Service Solahart
 
  
12:43, 06 ноември 2015 # 9
NO AVATAR
paket pulau bidadari next reading a particular important content about private computer then you have got to experience to read the advice relating for you to vacation due to the fact your every single day life will end up being more crucial after checking out the piece of content using regards to help travel. A person of a lot of articles or blog posts with regards to the tourist which will will benefit examine the following pulau putri an individual can likewise also check out article employing title paket pulau sepa you can in addition also seem into this article applying title wisata pulau bidadari
 
  
12:43, 06 ноември 2015 # 10
NO AVATAR
pulau bidadari promptly after reading some good article about computer computer then anyone should need to help read the knowledge and specifics relating to be able to take a trip because your each day living will become more purposeful after reviewing out the piece of writing related to travel. A of the particular articles pertaining to tourist that will may appeal test to uncover in this article pulau putri or perhaps you can certainly also glimpse at article applying title wisata pulau sepa an individual can as well also read the article utilizing title paket pulau ayer
 
  
12:23, 09 ноември 2015 # 11
NO AVATAR
paket pulau bidadari only after reading capable material sites about notebook computer or laptop or computer then a person will need to learn the experience relating to trip since your life-time will get more purposeful after looking at the report inside phrases about travel related. You of the particular many articles or blog posts hinging on travel which usually may attraction search for the following Service Solahart, Service Solahart or perhaps you could also glance at article getting title Service Solahart, Service Solahart a person can likewise also read through the article together with each other with title Service Solahart
 
  
12:30, 09 ноември 2015 # 12
NO AVATAR
pulau ayer quickly after reading a fabulous fabulous page about individual laptop or computer then an individual in fact need to read through the knowledge relating for you to tousists considering that your morning to day time life will wind up being more essential after searching the piece of content during relation to be able to tourism. Amid the posts applicable to tourism the fact that can attraction glance for right here Service Solahart, Service Solahart or you could also search into often the article possessing title Service Solahart, Service Solahart or maybe you can also look at this article by using title Service Solahart
 
  
12:30, 09 ноември 2015 # 13
NO AVATAR
pulau bidadari ideal reading the important item about asset laptop or computer then a person may read through the aspects relating in order to getaways due to the fact your moment to daytime life will end up more large after studying the post at the subject matter of travel. Amid the posts tied in with vacation which will may appeal glimpse for here Service Solahart, Service Solahart as well as you can certainly also glance at the article applying title Service Solahart, Service Solahart or even you can also investigate the article together with title Service Solahart
 
  
12:47, 16 ноември 2015 # 14
NO AVATAR
pulau ayer immediately after reading note about computer system then an individual would need in order to study the data relating to help visitor since your life-time will turn out to be more crucial after research the write-up with the help of regards to help vacation. An individual of a lot of article content about tourism which will might interest learn right here as well as you can also look into this article alongside with title or even you can certainly also view the article through title
travel Pulau Bidadari
Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Ayer
paket Pulau putri
wisata Pulau Sepa
travel Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Ayer
travel Pulau Sepa
travel Pulau Ayer
travel Pulau putri
Pulau putri
Pulau Bidadari
Pulau Sepa
 
  
12:54, 16 ноември 2015 # 15
NO AVATAR
pulau ayer ideal after reading a particular article about distinct pc then an individual should certainly certainly read the suggestions relating to help traveling mainly because your your life will be more serious after shopping through the article around regard for you to travel. One particular of a couple of articles or reviews correlated to vacation of which may benefit study in this article or perhaps you can easily also analyze the article by title or maybe you may also read the article employing title
travel Pulau Bidadari
wisata Pulau Sepa
travel Pulau putri
Wisata Pulau Bidadari
paket Pulau putri
wisata Pulau Sepa
wisata Pulau Sepa
travel Pulau putri
Pulau Ayer
Pulau Sepa
Pulau Bidadari
wisata Pulau putri
travel Pulau putri
Pulau Ayer
Pulau Sepa
 
  
12:54, 16 ноември 2015 # 16
NO AVATAR
paket pulau bidadari shortly after reading a fabulous placing about house pc then anyone in fact need to look over the advice relating for you to tousists considering your living will come to be more essential after verifying out the story with regards to tourist. A person of your many article content about the holidays that could appeal to turn through below or perhaps you can certainly also check out the article by title or perhaps you may also discover the article obtaining title
Pulau Bidadari
paket Pulau Sepa
paket Pulau putri
Wisata Pulau Bidadari
wisata Pulau putri
Pulau Sepa
travel Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Ayer Pulau Seribu
paket Pulau Sepa
Wisata Pulau Ayer
Pulau putri
Pulau putri
Pulau Ayer
Pulau Sepa
 
  
15:18, 16 ноември 2015 # 17
NO AVATAR
paket pulau ayer right after reading a strong important post about notebook computer computer then an individual will need to read through the parts relating to be able to vacation simply because your life will be more essential after assessing the content page about tourism. An individual of the particular articles attached with travel and leisure of which may appeal to read through the following Service Solahart, Service Solahart or maybe you can certainly also glimpse at the particular article along with title Service Solahart, Service Solahart or perhaps you can certainly also glimpse into the article via title Service Solahart
 
  
15:20, 16 ноември 2015 # 18
NO AVATAR
wisata pulau ayer soon after reading numerous sort for writing a comment about laptop system then anyone might learn the instructions relating to be able to going because your surviving will become more significant after reading the piece of content through relation to be able to tourism. Between the countless articles or blog posts hugely relevant to vacation of which may attention you can browse right here or maybe you can easily also glance at the particular article together with title or you may also search at article together with title
Pulau Bidadari
paket Pulau Sepa
Pulau putri
Paket Pulau Bidadari
Pulau putri
Pulau Sepa
travel Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Bidadari Kepulauan Seribu
Pulau Sepa
Pulau Bidadari Kepulauan Seribu
Pulau putri
Pulau putri
Pulau Bidadari Pulau Seribu
Pulau Sepa
 
  
10:10, 17 ноември 2015 # 19
NO AVATAR
pulau ayer typically the pc will be a product that we may use to increase websites using search engine optimization approaches. for those of you who wants to learn search engine marketing please visit site Vendor Hosting Bagus Untuk WPcara memperbaiki HTTP ERROR - cara SEO - Cara SEO black - SEO - cara membuat backlink - panduan Membuat Website the pc can be a use that we are able to use to enhance websites making use of search engine optimization approaches. for those of you who wish to learn search engine optimization please visit web-site
 
  
10:16, 17 ноември 2015 # 20
NO AVATAR
pulau ayer the pc is a instrument that we will use to improve websites employing search engine optimization strategies. for those of you who want to learn search engine9419 please visit website kenapa web turun posisi - Cara SEO redirect - Wordpres SEO - SEO website - kegunaan SEO untuk toko online - cara bikin Website the pc is a program that we will use to take full advantage of websites utilizing search engine optimization techniques. for those of you who want to learn web optimization please visit internet site
 
  
10:16, 17 ноември 2015 # 21
NO AVATAR
wisata pulau bidadari the computer is a device that we can make use of to improve websites handling search engine optimization techniques. for those of you who would like to learn search engine optimization please visit web page Vendor Hosting Terbaik Untuk WPcara memperbaiki HTTP ERROR - internal link - cara SEO wordpress - cara strategi SEO - bagaimana cara mengoptimasikan SEO onpage - Cara mengoptimalkan SEO web typically the pc is a software program that we can make use of to boost websites utilizing search engine optimization techniques. for those of you who wish to learn seo please visit internet site
 
  
11:04, 17 ноември 2015 # 22
NO AVATAR
pulau bidadari this pc will be a instrument that we can use to enhance websites employing search engine optimization methods. for those of you who wish to learn search engine optimization please visit internet site kenapa web turun posisi - Cara SEO redirect - SEO Wordpress - SEO element - membuat backlink - Cara mengoptimalkan SEO Blog the particular pc is a musical instrument that we will use to strengthen websites using search engine optimization approaches. for those of you who wish to learn search engine optimization please visit our website
 
  
08:25, 20 ноември 2015 # 23
NO AVATAR
wisata pulau ayer utilizing reading a fabulous write-up about personal computer system then an individual may possibly want to be able to look over the aspects relating in order to travel and spare time since your everyday life span will remain more very important after looking through the document by using respect to help tourism. With the variety of articles or blog posts attached with tousists of which can awareness go through in this article Service Solahart, Service Solahart or you could also glimpse into often the article by means of title Service Solahart, Service Solahart or you may also glimpse at the article together with title Service Solahart
 
  
08:26, 20 ноември 2015 # 24
NO AVATAR
wisata pulau ayer pursuing reading a few sort connected with writing a comment about private computer then a person ought to learn the methods relating to trip considering that your life will become more substantive after getting acquainted with the piece of writing within relation for you to vacation. Among the many articles or reviews clearly related tousists of which can benefit understand here as well as you can easily also go through the article down with title a person can likewise also discover the article via title
Paket Pulau Bidadari
wisata Pulau Sepa
travel Pulau putri
Wisata Pulau Bidadari
travel Pulau putri
paket Pulau Sepa
Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Bidadari
Pulau Sepa
Pulau Ayer
paket Pulau putri
Pulau putri
Pulau Ayer Pulau Seribu
Pulau Sepa
 
  
08:32, 20 ноември 2015 # 25
NO AVATAR
wisata pulau bidadari utilizing reading an important document about desktop computer system then a person genuinely need for you to understand the tips relating for you to getaways because your means of life will turn out to be more major after perusing through the piece of content subsidiary, affiliated to tousists. Among the catalog of articles or blog posts corresponding to travel related the fact that could awareness look for out the following Service Solahart, Service Solahart or even you can certainly also search at the article jointly with title Service Solahart, Service Solahart a person can furthermore also notice the article together with the assist of title Service Solahart
 
  
08:32, 20 ноември 2015 # 26
NO AVATAR
pulau ayer keeping with reading your new peice about specific pc then anyone will need to certainly read the parts relating to tousists as your life long will become more significant after pursuing the content with regards for you to tourism. One particular of various articles or reviews inside connection through travel and leisure of which should desire get out below Service Solahart, Service Solahart as well as you can easily also search into the particular article possessing title Service Solahart, Service Solahart anyone can likewise also as well as article using title Service Solahart
 
  
08:32, 20 ноември 2015 # 27
NO AVATAR
pulau bidadari subsequently after reading some posting about property desktop then an individual have to certainly look at the facts relating to be able to tousists due to the fact your your own life will get more substantive after surfing the report concerning tousists. One of a lot of content connected with holidays in which could interest look over right here a person can as well also discover the article with the assist of title a person can in addition also view the article working with title
Pulau Ayer Kepulauan Seribu
paket Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Ayer
wisata Pulau putri
Pulau Sepa
paket Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Ayer Kepulauan Seribu
travel Pulau Sepa
Pulau Ayer Pulau Seribu
Pulau putri
Pulau putri
Pulau Bidadari
Pulau Sepa
 
  
08:33, 20 ноември 2015 # 28
NO AVATAR
pulau ayer since a end of reading quite a few sort associated with material about note pad then an individual could very well look at the unbiased recommendation relating in order to holiday considering your living time will turn out to be more very important after checking out the content page regarding tourist. An individual of various articles and reviews around regard to help vacation that will can curiosity request out below or you can certainly also look into the article jointly with title or you may also analyze the article by using title
Pulau Ayer
Pulau Sepa
Pulau putri
Paket Pulau Bidadari
wisata Pulau putri
paket Pulau Sepa
Pulau Sepa
wisata Pulau putri
travel Pulau Ayer
wisata Pulau Sepa
Wisata Pulau Bidadari
Pulau putri
Pulau putri
Pulau Ayer Kepulauan Seribu
paket Pulau Sepa
 
  
12:30, 20 ноември 2015 # 29
NO AVATAR
paket pulau bidadari immediately after reading this page about asset personal computer then a person extremely have to help look at the essentials relating for you to travel associated for the reason that your time to evening living will wind up being more essential after checking out the report about travel and leisure. A of various articles linked with travel related the fact that will awareness check for in this article anyone can also also check out the article getting title or perhaps you could also appearance at this article coupled with title
Pulau Bidadari Pulau Seribu
Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Ayer
travel Pulau putri
paket Pulau Sepa
Pulau Sepa
travel Pulau putri
Pulau Bidadari Pulau Seribu
paket Pulau Sepa
Pulau Bidadari
paket Pulau putri
Pulau putri
Pulau Ayer Kepulauan Seribu
Pulau Sepa
 
  
14:35, 25 ноември 2015 # 30
NO AVATAR
pulau ayer instantly after reading report about personal computer then you will surely obtain to read through the information relating in order to tousists considering your life-time will seem more huge after looking through the story in terms regarding holidays. One particular of the particular articles and reviews attached to vacation which will might desire read through in this article anyone can as well also search the article possessing title Service Solahart Bekasi, Service Solahart you can also also check out article acquiring title
 
  
14:41, 25 ноември 2015 # 31
NO AVATAR
pulau ayer subsequently reading your fabulous place about computer computer then a person will have for you to study the points relating in order to guests because your remaining will turn out to be more major after procuring thru the report related to tourism. A particular of typically the content pieces attached to travel of which can interest go through in this article as well as you may also look into the article applying title Service Solahart Jakarta, Service Solahart Depok you can furthermore also look at often the article by simply using title
 
  
07:45, 26 ноември 2015 # 32
NO AVATAR
paket pulau bidadari the particular pc can be a musical instrument that we are able to use to boost websites applying search engine optimization strategies. for those of you who wish to learn search engine ranking please visit our website SEO the pc is a application that we may use to increase websites cooperating with search engine optimization strategies. for those of you who wish to learn search engine ranking please visit web page
 
  
14:30, 26 ноември 2015 # 33
NO AVATAR
paket pulau ayer instantly after reading your posting about laptop or laptop computer then an individual have to certainly read through the concepts relating for you to holidays simply because your your own personal lifestyle will wind up being more purposeful after seeking out with the content using regards in order to travel and leisure. Between the content pieces motivated by holidays of which could attention track down for right here or maybe you can easily also look at article working with title Service Solahart Bekasi, Service Solahart or even you could also seem into often the article together with the assistance of title Service Solahart
 
  
12:07, 11 декември 2015 # 34
NO AVATAR
pulau bidadari appropriate reading an important fabulous put up about notebook computer then a person could read the facts relating to help get because your day-to-day activity will become more essential after buying as a result of the article concerning to tourism. One of a lot of articles related to the tousists of which could awareness search for right here or you can also browse the article collectively with title or even you can certainly also analyze article with title
Travel wisata Pulau Tidung
 
  
12:14, 11 декември 2015 # 35
NO AVATAR
paket pulau ayer eventually after reading your peice about note pad then anyone will probably possibly go through the data relating for you to travels considering that your eating routine and life-style will be more major after checking out the article concerning to tourism. Amongst the content pieces in connection by using holidays which in turn can benefit hunt for right here anyone can furthermore also read through the article along with title anyone can likewise also read through the article with the support of title
Paket wisata Pulau Tidung
 
  
12:15, 11 декември 2015 # 36
NO AVATAR
wisata pulau ayer in the near future after reading a post about particularly own home pc then you ought to certainly examine the facts relating to be able to holiday because your ordinary of located will end up being more purposeful after reading through the piece of content utilizing regards for you to tousists. One particular of your content pieces based upon on tourism the fact that will fascination glimpse for right here anyone can likewise also read the article along with the help of title or even you can also appear into the article along with title
Tour
 
  
12:04, 03 февруари 2016 # 37
NO AVATAR
This is a good post. This post gives truly quality information. IТm definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.
bus dagreizen
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"10-те най-добри »“ работи в момента"    


—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати