“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | —ъвети
18 фев
2010
 
 

10-те най-добри »“ работи в момента

13232 прочитани€
»“ специалистите, опитващи се да намер€т нова работа или се издигнат от насто€щата си позици€, е добре да проучат възможностите за работа, които са свързани с нарастващо търсене на нови технологии, като виртуализаци€, „облачни" решени€, мрежова сигурност и социален компютинг.

Ќаблюдателите на технологичната индустри€ см€тат, че икономическото възстанов€ване н€ма да гарантира възстанов€ване на високите нива на търсене на »“ специалисти от преди кризата, а повишени€т интерес спр€мо тепърва развиващите се технологии ще ръководи решени€та за вътрешнофирмени обучени€ и за назначавани€.

¬ тази стати€ от Network World (—јў) са публикувани и 10-те »“ позиции, които биха могли да наберат скорост през 2010 г. поради новите технологични изисквани€:

1. —пециалист по сигурността/етичен хакер

ќбезпоко€ващи нови факти и цифри се по€в€ват почти всеки ден във връзка с компании, оказали се жертва на хакери и страдащи от пробиви в сигурността. “ова н€ма да е промени тази година и специалисти по »“ обучени€ и назначени€ съобщават, че интересът към придобиването на нови умени€ в областта на сигурността продължава да нараства сред »“ професионалистите и мениджърите.

јко знаете как да опазите данните на вашата компани€, значи сте били търсени вчера, търсени сте днес и ще бъдете търсени утре", казва “ом —илвър, старши вицепрезидент на големи€ технологичен кариерен сайт в —јў Dice.com.

јмериканската асоциаци€ Computing Technology Industry Association (CompTIA) анкетира 1537 хай-тек работници в кра€ на 2009 г. и откри, че 37% т€х възнамер€ват да получат сертификаци€ по сигурност през следващите пет години. ќтделно от това 20% са посочили, че ще се потруд€т за сертификат по етично хакерство в същата времева рамка. ƒруги 13% са идентифицирали разследването като следващата си цел в сертифицирането.

2. ћениджър на виртуални системи

ћасовото добав€не на думата „виртуален" в титлата системен мениджър е само въпрос на време, според индустриални експерти.

„¬иртуализационните и автоматизационните технологии са директно свързани с „облака", казва јнди ћан, директор на изследвани€та в Enterprise Management Associates. - ¬иртуалните сървъри съставл€ват компютинг средата, а автоматизаци€та е отговорна за това „облакът" да е наблюдаван, управл€ван, подсигурен и отговар€щ на изисквани€та."

3. ћениджър на капацитета

 омпаниите, които не се подготв€т правилно за ресурсните си нужди може да изгуб€т пари или да се провал€т в отговора си спр€мо бизнес изисквани€та. «атова и наблюдателите от Forrester Research и Gartner са на мнение, че умени€та за правилно планиране на капацитета се търс€т, особено в услови€та на затруднена икономическа обстановка.

„ѕоради насто€щата икономическа среда свиването (или точното наглас€ване) на инфраструктурата, ресурсите и възможностите е топ приоритет за »“", казва старши€т анализатор от Forrester ≈велин ’убърт.

4. ћрежови инженер

 олкото и ретро да звучи, мрежовото ноу-хау н€ма да излезе от мода през 2010 г. —поред Gartner, интересът към нетуъркинга и технологиите за гласова и информационна комуникаци€ се е повишил, което значи, че умени€та в тази сфера също се търс€т.

Ѕъдещето на »“ и подобрените конкурентни предимства изискват социално взаимодействие и по-високо ниво на сътрудничество и поради това значимостта на мрежите продължава да расте, казва ћарк ћакƒоналд, групов вицепрезидент и ръководител на проучвани€та в Gartner Executive Programs. - ¬ъпреки че приходите спаднаха през 2009 г., главните информационни мениджъри съобщаваха, че обемът на транзакциите и комуникационните изисквани€ са продължили да растат, правейки наложително фокусирането върху мрежови технологии."

5. —пециалист по отворен код

 омпаниите, които държат »“ бюджетите ниски, но се над€ват да добав€т услуги и да помогнат на бизнеса да възвърне възхода си, ще се обръщат към софтуера с отворен код за повече фирмени проекти. » докато н€колко производители на отворен код предлагат пакети за поддръжка, »“ мениджърите ще искат да имат подръка и н€какви умени€ в областта, според експерти.

¬иждаме гол€мо търсене на способности около технологиите и рамките с отворен код, казва ћайкъл  ирвън, съосновател и директор на фирмата за »“ ресурси Bluewolf. - “ърсенето на умени€ за разработване с Python, Ruby on Rails и PHP далеч надхвърл€ бро€ на хората с такива способности."

ќт Dice.com също съобщават за повишено търсене на специалисти по отворен код.

6. ћениджър на подсигур€ването на услуги

—пециалистите, способни да идентифицират потенциалните проблеми и да оптимизират работата на »“ домейни, като мрежи, системи, решени€ за съхранение или приложени€, тр€бва да огледат за начини за разшир€ване на познани€та си, за да обхванат ц€лостни€ жизнен цикъл на »“ услугите през 2010 г. ќпитвайки се да свал€т и последните бариери между »“ групите, компаниите също ще гледат да обогат€т екипите си с мениджър на подсигур€ването на услугите.

¬ свой доклад Forrester Research съветват компаниите да инициират процес за управление на услугите, назначавайки мениджър на услугите, който да се фокусира върху жизнени€ цикъл на услугите, за да подпомогне бизнеса.

7. —истемен мениджър на записите в електронното здравеопазване

—пецифични вертикални индустрии се очаква да разшир€т »“ персонала си тази година, което важи в много гол€ма степен за здравеопазването, отчасти благодарение на правителствените планове за стимул на автоматизаци€та в тази сфера.

¬ CompTIA прогнозират около 70 000 нови »“ позиции да се откри€т през следващите 12 месеца в здравната индустри€ в —јў.

8. —орсинг специалист

—офтуерът като услуга, „облачните" изчислени€, управл€ваните услуги, аутсорсингът и офшорингът предлагат на компаниите алтернативи на наемането на служители и обиграните »“ мениджъри ще се образоват относно разнообразните сорсинг опции, за да помогнат на работодателите си да вземат верни€ избор за сво€ бизнес, по думите на индустриални наблюдатели.

јутсорсингът ще продължи да бъде тенденци€ и умени€та за управление на отношени€та с вендорите и на работата по договор ще бъдат високо ценени, според Ћили ћок, вицепрезидент на CIO Research, Gartner.  омпаниите ще искат да консолидират доставчиците, да намер€т по-добри сделки със съществуващите вендори, наистина да вникнат в договорите по отношение на разходите и ефикасността на работата и да преговар€т отново над сключени договори, за да достигнат до по-добри варианти.

9. ћениджър на каталога от услуги

–аботейки, за да се превърнат във вътрешни доставчици на услуги в компаниите си, »“ отделите ще искат да смен€т подхода си при отговар€нето на нуждите на потребителите. »ндустриални наблюдатели и рамки за най-добри практики, като ITIL, раз€сн€ват как създаването на каталог с »“ услуги може да помогне на фирмите да се самооформ€т по модела на доставчиците на услуги. ј с каталога на »“ услугите идва и негови€ мениджър, казват от Forrester Research.

„ћениджърът на каталога от услуги е отговорен за създаването и поддържането на този каталог, пише в скорошен доклад на Forrester Research. - “ова включва отговорности, които попадат в три категории - планиране и имплементиране на каталога, аспекти на финансовото управление на каталога и пускане и поддръжка на каталога."

10. »нженер на бизнес процесите

“ърсенето на технологични специалисти, които са на€сно с бизнеса, ще е водещ фактор при назначаването през 2010 г., тъй като компаниите търс€т начини за еволюиране на процесите, за да ги изравн€т с намалените бюджети и по-рационалните операции. —поред ћок от Gartner, фирмите ще се оглеждат за инженери на бизнес процесите за пром€ната на проектите през тази година.

¬иждаме много хора, използващи ERP системи и участващи в проекти за реинженеринг на бизнес процеси, казва т€. - “ези, които идват от бизнес страната или които имат много опит в бизнес процесите, са в добра позици€.  омбинирането на познанието в технологичните системи с бизнес процесите ще помогне на »“ професионалистите да получат и да запаз€т ключови позиции."

Network World (—јў)


—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати