Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Предприемачество | Образование
05 юни
2010
 
 

Висше училище – Колеж „Телематика”, Стара Загора

Специалност: "Индустриален мениджмънт и предприемачество"
3090 прочитания
Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР  Област на висше образование:  ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИПрофесионално направление ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА Професионална квалификация: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И        ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Форма на обучение: РЕДОВНО / ЗАДОЧНО/ ДИСТАНЦИОННОПродължителност на обучение:  3 години (шест и седем семестъра)І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на завършилите професионални бакалаври по специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОПридобилите образователно-квалификационната степен професионален бакалавър  по специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО притежават:- достатъчна общотехническа подготовка и оптимален обем професионални знания и умения за работа както индивидуално, така и в екип; - знания и умения да използват съвременната компютърна и комуникационна техника за управление и организация на стопанско предпиятие; - знания и умения да решават самостоятелно задачите и проблемите, които възникват в областта на компютърните приложения;- знания и умения да решават самостоятелно задачи и проблеми в областта на приложенията на комуникационната техника и технологии; - знания и умения за предприемачески бизнес;- умения за разработване на бизнес-план;- подготовка за изготвяне на социологически проучвания върху структурата на пазара;- специфични познания, техники и умения за анализиране на моментни състояния, динамични констелации, за тяхната оценка и прогнозиране в краткосрочен и по-дългосрочен аспект;-  владеене и приложение на общоприетите норми и етикет на поведение;- високо равнище на общообразователнта  и специална подготовка;- инженерно-технологични,  управленски, икономически и широкопрофесионални знания и умения в областта на икономиката и мениджмънта.Професионалният бакалавърът  по специалност  ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО е подготвен: - да организира и изпълнява дейности, свързани с внедряването и използването на компютърните системи; - да организира и изпълнява дейности, свързани с внедряването и използването на комуникационните системи; - да организира и извършва операторска дейност на компютърните и комуникационните системи; - да анализира стопанската дейност, прилагайки системния подход; - да изготвя програма за управление на малката фирма; - да решава трудово-правни казуси при инцидентно възникнали конфликти; - да решава конфликтна ситуация, възникнала между персонала и работодателя; - да обработва предложени иновации и сам да предлага такива; - въз основа на стопанския анализ и маркетинговите проучвания да разработва и да предлага за реализация перспективна програма за развитие на фирмата; - да комуникира с представителите на деловите среди; - да работи с програмни продукти за бизнесдейностите; - да използува на рационални методи и техники за вземане на решение в областта на стопанското управление; - да решава на икономически проблеми на фирмите и бизнес организация, изискващи специализирана подготовка и умения;- да участва в съвременни маркетингови, рекламни и научно-изследователски разработки.Завършилите професионални бакалаври по специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО умее да: - борави с компютърни системи и мрежи; - борави с комуникационна техника и технологии; - използва и творчески прилага компютърните и  комуникационните технологии; - реализира различни приложения на компютърните и комуникационните системи; - извърши конкретен стопански анализ; - ръководи и мотивира персонала, за да бъде изпълнена съответната стопанска програма - самостоятелно да подготвя Бизнес-план; - направи компетентен подбор на предложени нови идеи; - насърчава персонала за постигане на по-добри стопански резултати и т.н; - разработва проекти за нови инвестиции; - прави прогнози и планове; - изгражда и прилага ефективни управленски структури и технологии; - контролира, анализира и своевременно регулира стопанските дейности на фирмата с оглед нейната висока конкурентоспособност и просперитет; - работи в екип и да създава благоприятен социално-психологически климат;- организира и да участва в рекламната и маркетинговата дейност.Завършилите специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  могат да работят като  ръководители, технолози, организатори, мениджъри и анализатори: - във всички стопански субекти (от материалното и нематериалното производство); - в отделите по маркетинг или логистика, в планово-икономическите, търговските или информационни звена и др.; - в сферата на услугите; - в образованието; - в консултантски фирми, къщи, агенции и др. Завършилите специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО могат да работят като: - ръководители във всички структурни звена на дадено предприятие; - технолози, организатори и анализатори;  - мениджъри;      - маркетолози; - организатори на  собствен бизнес и маркетингови проучвания. - администратори на компютърни и комуникационни системи и техните приложения; Подробности
НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят
ИНТЕРВЮ
Мартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решенияМартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решения

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компанията, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, заяви Мартин Райхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)


Слайдшоу

В НОВИЯ БРОЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас