“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
бр. 15, 2005

15 апр
2005
 
 

ќптимизиран бизнес модел в —“»Ќ√ - успешна дистрибуци€

6207 прочитани€
—траница 1 от 4

— централен офис в —офи€ и 4 клона в страната един от водещите дистрибутори у нас на лекарствени и козметични продукти има широк периметър на действие в ц€лата страна. –аботи през VPN с ERP система ATLAS, създадена и адаптирана от българската фирма AS Systems за специфичните нужди на фирмата. “ан€ Ѕъчварова —“»Ќ√ ќќƒ стартира сво€та дейност Ц търгови€ на едно с лекарствени продукти, през 1992 г., като първоначално се концентрира в —офи€ и района. —ледва постепенно разшир€ване на продуктовата гама. ќт 1996 г. дистрибутира и вносни медикаменти. —ега фирмата работи с всички български производители на лекарствени средства, хранителни добавки и козметика “€ е и директен вносител на фармацевтични продукти от близо 40 чуждестранни доставчици. ѕърви€т регионален склад извън района на —офи€ се изгражда през 1998 г. в –азград, през 2000 г. Ц във ¬арна, 2004 г. Ц във Ѕургас, а тази година Ц и в ѕловдив. ѕрез 2003 г. е построена модерна и функционална сграда на фирмата в —офи€, ко€то разполага с 4800 кв. м складова площ и отговар€ на изисквани€та на Фƒобрата дистрибуторска практикаФ и международните стандарти за оптимизиране на снабд€ването с лекарства. —труктурно окабел€ване и съвременни компютри са предпоставка за обнов€ване на информационната система, без ко€то бизнесът е немислим. ќсновните звена в бизнес процесите на фирмата са дилъри (работ€т директно с клиенти Ц аптеки, здравни заведени€, приемат за€вките от т€х по телефона, фактурират приетите за€вки), външно Ц търговски специалисти, манипуланти (изпълн€ват за€вките), провер€ващи екпедици€, счетоводство. ѕървоначално, през 1994 г. —“»Ќ√ разполага с един компютър и програма, работеща под DOS. — разшир€ването дейността на фирмата наличните »“ ресурси достигат границата на своите възможности. ѕрез март 2000 г. AS Systems инсталира интегрирана система под DOS, включваща склад, счетоводство, фактуриране, маркетинг. Фќще тогава нашата работа скокобразно се подобри Ц системата ни гарантираше по-гол€ма сигурност и стабилност. «начително по-гъвкава, т€ ни даваше възможност за въвеждане на гол€мо разнообразие от търговски услови€, промоции. «начително увеличихме номенклатурата.Ф Ќо фармацевтични€т пазар се развива бурно и —“»Ќ√ продължава да разшир€ва сво€ периметър на действие. ERP система, с богата фунционалност, разработена със съвременни средства, се внедр€ва през 2004 г. “€ е клиент-сървър базирана. –аботи на платформа Microsoft Windows и SQL Server. ¬секи клон работи локално със собствен сървър. ќсновно през нощта се извършва синхронизаци€ на базите данни. Фѕредпочитаме този тип на организаци€ на »“ ресурсите, тъй като това позвол€ва надеждна работа на отдалечените точки и гол€ма поризводителност на системата, което е основно изискване на на този вид бизнес. Ф ћиграци€та към новата ≈RP система е извършена през август, м.г. първо в централата в —офи€.
1 234
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас