“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
26 сеп
2017
 
 

—тартира изграждането на е-регистър на » “ проектите в администраци€та

ќколо 722 хил€ди лв ще струват регистрите за бюджетен и проектен контрол на е-управлението.

4227 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

»нформационна система, ко€то да осъществ€ контрол на » “ проектите в държавните и общински организации, започва да изгражда ƒържавната агенци€ за е-управление (ƒј≈”). ѕроектът се реализира от ƒј≈” по ќѕ „ƒобро управление“, приоритетна ос „јдминистративно обслужване и е-управление“. ќбщата стойност на този проект е малко над 722,5 хил€ди лева, от които 614 хил. са европейско финансиране, а останалите малко над 108 хил. лева се съфинансират от национални€ бюджет.

¬ажна част от проекта е и създаването на публичен регистър, в които ще се вписват всички проекти и дейности в областта на е-управление, независимо ко€ администраци€ ги осъществ€. ќсвен това ще има и портал за достъп до ресурсите за разработка на новите софтуерни системи за е-управление, които по закон («≈”) задължително тр€бва да са с отворен код, об€сни ръководител€т на проекта от ƒј≈” —то€н ÷онев.

ѕрочетете още: ѕрез 2018 г. важните регистри ще обмен€т данни в RegiX, според ƒј≈”

≈кипът от ƒј≈”, който ще отговар€ за изпълението на проекта. —нимка: ¬ладимир ¬ладков

≈кипът от ƒј≈”, който ще отговар€ за изпълението на проекта. —нимка: ¬ладимир ¬ладков

¬същност това са и трите основни дейности по проекта – »— за контрол, публичен е-регистър и портал, като изпълнителите на тези три дейности ще бъдат избрани след обществена поръчка в кра€ на октомври. ƒотогава »нформационно обслужване ще разработи техническите изисквани€ към кандидатите, а самите системи и платформи тр€бва да се готови до 12 декември 2018 г.

ќчакваните ползи от проекта

включват прозрачност по отношение на всички проектни идеи за рамките на е-управление, като т€хното текущо състо€ние, бюджет, индикативни дейности, утвърдените бюджети и други данни ще са достъпни публично, об€сни —то€н ÷онев. —поред него, това ще доведе до оптимизаци€ на разходите за » “ в администраци€та, ще подобри проследимостта на » “ проектите в отделните ведомства, като прекрати досегашната практика за многократно реализиране на едни и същи системи и проекти, които често са несъвместими помежду си и са със затворен код.

ќсновните компоненти от проекта включват:

  1. »зграждане и внедр€ване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управлението, както и използването на » “ в дейностите на администраци€та. ¬ този регистър всеки административен орган ще е задължен да попълва 3-годишни бюджетни прогнози в областта на » “, проектобюджетите си за следващата финансова година, текущите и годишни отчети, както и одобрените годишни бюджети. »нформаци€та тр€бва да бъде въвеждана в машинно четим формат заедно със съответните метаданни, като разработчикът на системата осигури и служебен интерфейс за връзка с »»—ƒј, об€сни ÷онев.
  2. »зграждане и внедр€ване на публична електронна база данни, съдържаща информаци€ за всички проекти и дейности в областта на е-управление в администраци€та, включително за » “. “ози е-регистър също тр€бва да предостав€ опци€ за свързаност с други »— за управление и изпълнение на проекти, финансирани от други източници.
  3. “ретата основна дейност по проекта предвижда изграждане и внедр€ване на портал със свободен и безплатен достъп до ресурсите за разработка на софтуерни системи, осъществ€вайки нова е-административна услуга, предостав€на от ƒј≈”. ¬ рамките на тази дейност ще бъде създаден и публичен регистър на всички софтуерни системи, разработени в рамките на е-управлението, допълни —то€н ÷онев.
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас