“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
21 сеп
2017
 
 

¬арна гледа с увереност към своето » “ и аутсорсинг бъдеще

5047 прочитани€

Ќа 19 септември в —ѕј хотел "–оманс —плендид" (—в. св.  онстантин и ≈лена) ICT Media, Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј) и јсоциаци€та на собствениците на бизнес сгради (ј—Ѕ—) със съдействието на община ¬арна организираха дискуси€ на тема „ онкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“. »нициативата е част от проекта Road Show 2017 г., който започна през 2016 г. с пилотно издание в гр. –усе и продължи с дискусии по темата в гр. Ѕургас (30 март 2017 г.), гр. —офи€ (30 май 2017 г.) и гр. ¬арна (19 септември 2017 г.).  ръглата маса бе проведена с подкрепата на "ѕланекс холдинг", "Grand Mall ¬арна" и Vivacom. 

“ѕо косвени показатели ¬арна се нарежда след —офи€ по размер на преките чуждестранни инвестиции. Ѕюджетът на града през 2012 г. бе 170 млн. лв., а през тази година е 270 млн. лв., като реалното изпълнение ще надхвърли 280 млн. лева. “ова показва каква е динамиката на развитие на икономиката на града – сподели по време на събитието »ван ѕортних, кмет на община ¬арна. – –адваме се и на констатаци€та на —ветовната банка, ко€то наскоро в доклад посочи ¬арна за най-добър град за стартиране на бизнес в три изследвани държави - Ѕългари€, –умъни€ и ”нгари€.” 

ќт л€во над€сно: ¬иктор Ѕузев, главен архитект на община ¬арна, —то€н ѕасев, областен управител на област с административен център ¬арна, »ван ѕортних, кмет на община ¬арна, “ан€  осева-Ѕошова, председател на ”— на јсоциаци€ на собствениците на бизнес сгради в Ѕългари€ (ј—Ѕ—), —тефан Ѕумов, главен оперативен директор на HeleCloud, инж. ѕламен јндреев, управител на „ѕланекс ’олдинг“, —танимир Ќиколов, председател на борда на директорите на Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј)

ѕрочетете още: 2000 »“ специалисти могат да работ€т в Ѕургас, ако се осигур€т услови€

ƒискуси€та засегна стратегии и политики за стимулиране конкурентоспособността на бизнеса в региона чрез аутсорсинг и » “, промотиране на ¬арна като добро м€сто за инвестиции в бизнес имоти, стимулиране на образователни инициативи с цел подготовка на кадрите в региона съобразно изисквани€та на бизнеса и осигур€ване на привлекателни услови€ на живот (зелени зони за отдих, развитие на транспортната мрежа, услови€ за културен и социален живот). 

“¬се повече компании от »“ бранша поглеждат извън —офи€, за да търс€т перспективи за разрастване”, сподели —тефан Ѕумов, оперативен директор на HeleCloud и модератор на срещата, по време на нейното откриване. ѕо негови думи подобни събити€ са важни за започването на необходими€ сериозен диалог между бизнеса и представителите на местната власт, като не на последно м€сто тр€бва да е налице и коопераци€ с компании от строителни€ бранш. 

ѕо думите на —то€н ѕасев, областен управител на област ¬арна, показател за потенциала на региона са инвестициите на правителството, като не става дума само за развитие в сферата на туризма. —поред него регионите имат за модел доброто развитие на ѕловдив в посока привличането на инвеститори. “амошната „“раки€ »кономическа зона“ вече обхваща 140 предпри€ти€ и отчита инвестиции в размер на 1 млрд. евро. 

¬ момента във ¬арна също тече създаване на индустриална зона. ѕрез март тази година местни общини (¬арна, Ѕелослав, ƒевн€ и јксаково) подписаха меморандум, с който официално бе стартиран този процес. «оната ще се намира близо до пристанище ¬арна-запад, благодарение на което т€ разполага с почти ц€лата необходима инфраструктура. —поред ѕасев допълнителен стимул за развитието ѝ ще е постро€ването на автомагистрала “’емус”. ƒруга важна стъпка ще е реализирането на втора жп лини€ между ¬арна и –усе.

—танимир Ќиколов, председател на борда на директорите на Ѕјј и изпълнителен директор на "≈ѕјћ системс Ѕългари€", подчерта, че » “ браншът има потенциала да постави основите на иновации, които да бъдат използвани в други икономически сфери. ““ехнологичното развитие днес е в основата на икономически€ растеж”, посочи той.

“—офи€ е активна не само по отношение на аутсорсинг и софтуерни€ бранш, но и в сектора на недвижимите имоти и по-специално офисните и търговските сгради.  онкуренци€та е гол€ма, но и наемите са високи, затова продължават строежите и на нови сгради. —ъвсем естествено е компаниите да гледат и към други силни градове в Ѕългари€. ¬ същото време ¬арна определено е най-активни€т град след —офи€”, сподели “ан€  осева-Ѕошова, председател на ”— на јсоциаци€та на собствениците на бизнес сгради в Ѕългари€ (ј—Ѕ—) и изпълнителен директор на European Trade Center. ѕо думите ѝ не случайно ј—Ѕ—, Ѕјј и ICT Media организират съвместно поредицата от събити€ в споменатите градове. “»скаме да покажем на местните власти, че тези бизнеси са взаимно свързани”, подчерта т€. 

—поред инж. ѕламен јндреев, управител на "ѕланекс холдинг", едно от предимствата на » “ индустри€та е, че не води със себе си рискове, като например замърс€ването на природата, претоварване на инфраструктурата и т.н. ѕо думите му обаче все още не е преодол€н психологически€т момент, че дадено работно звено н€ма да се намира в —офи€. “‘ирмите от »“ бизнеса засега не рискуват да се разпростран€ват извън столицата и ѕловдив – сподели наблюдени€та си инж. јндреев. – “ака или иначе това ще се случи и тук паралелно с изграждането на магистрала „’емус“ и подобр€ването на останалите транспортни връзки на ¬арна със света. Ќе тр€бва да се забрав€, че градът има гол€м потенциал от гледна точка на работната ръка.”

„¬арна е в абсолютна проектна готовност откъм стратегически документи – от 2012 г. има вл€зъл в сила общ устройствен план, а през 2014 г. усп€хме да защитим интегриран план за градско развитие и възстанов€ване – посочи ¬иктор Ѕузев, главен архитект на община ¬арна. – ¬ процедура са още 16 устройствени плана на микрорайони. — общи усили€ усп€хме да завършим и устройствени€ план на «ападна промишлена зона 2.“

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас