“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »нтернет
19 сеп
2017
 
 

 ак да предпазим интернет от погрешна завой, съветва »нтернет общество

10 препоръки в доклада на организаци€та за изб€гване на зловредна употреба на интернет

4081 прочитани€

 акво ще стане, ако софтуер за сигурност изключи н€кои страни от глобални€ интернет, а н€кои хора са блокирани от местни€ търговски център? јми ако центровете за данни са инсталирани само в по-бедните страни или райони, но само за да обслужват по-богатите потребители на други места?

»нтернет общество (ISOC) представи една дистопична мултивселена от възможни варианти на технологично бъдеще като средство да провокира дискуси€ за това как интернет може да направи погрешен завой. » иска вие и вашата компани€ да помогнете за запазването на развитието по правилни€ път. „Ќад€вам се да виждат непрекъснато разшир€ване, свързаност и съвместимост във всички части от мрежата....“, коментира ¬инт —ърф, един от бащите на интернет.

»нтернет общество идентифицира 6 движещи сили за пром€ната на интернет, като сред т€х са изкуствени€т интелект, кибер заплахите и взаимодействи€та между интернет и физически€ св€т. ќстаналите две са правителствата и т€хната рол€, както и въздействието на интернет икономиката. Ќеправителствената организаци€ изрази притеснението си от ефекта, които те ще имат върху личните прави и свободи, върху медиите и обществото, както и върху цифровото разделение, което се създава между различните социални групи.

ѕрочетете още: ƒецата ползват ћрежата все по-рано, по-често, мобилно, и без надзор

—лед 25 години усили€ за създаването на глобален, отворен и сигурен интернет, който да е от полза за всички, организаци€та публикува 10 препоръки за следващите 25 години.

—нимка: ISOC

 огато групи за подкрепа на дадена кауза като »нтернет общество прав€т такива препоръки, те често се съдържат в непри€тни доклади, адресирани до държавните органи, но са не€сно формулирани, така че да „помир€т“ възможно най-много групи по интереси. »ма нещо подобно в 120-странични€ доклад за 2017 г. на »нтернет общество „ѕът€т към нашето цифрово бъдеще“, като 10-те водещи препоръки всъщност са общо 36, публикувани на общо страници. ¬ доклада обаче има и редица конкретни примери за онези неща, които могат да се объркат, както и практически стъпки, които фирмите, правителствата и гражданите могат да предприемат, за да избегнат тези грешки.

„Ќаши€т проект е направен изц€ло отдолу нагоре – от широката база към върха на пирамидата. Ќаправихме стотици интервюта, стигнахме до лидерите в индустри€та, до министрите, говорихме и със средни€ потребител, както и с хората, които са индивидуални членове на »нтернет общество“, каза  онстанс Ѕомелър, старши мениджър публична политика в »нтернет общество. —поред не€ средностатистическите потребители, гражданите тр€бва да мисл€т за това как те могат да повли€€т върху бъдещето на интернет. –азработчиците също тр€бва да се включат активно.

  1. ѕървата препоръка на »нтернет общество е, че човешките ценности тр€бва да ръковод€т техническото развитие и използването на технологиите. „≈тичните съображени€ тр€бва да бъдат вплетени в разработките“, каза т€.
  2. ¬тората препоръка в списъка се отнас€ да човешките права както онлайн, така и офлайн. ѕо-конкретно това означава, че на отделни€ човек тр€бва се даде достъп до конфиденциални, анонимни и защитени средства за комуникаци€. –азработчиците могат да помогнат чрез по-силно криптиране, а не да го отслабват, като превърнат криптирането в неразделна част от интернет технологиите.
  3. »нтернет общество отбел€зва, че третата препоръка, постав€ща първо интереса на потребителите по отношение на техните собствени данни, може да бъде постигната чрез минимизиране на данните, наред с редица други неща. »нтересите на потребителите могат да се приведат в съответствие с корпоративните интереси, тъй като предпри€тие, което свежда до минимум събираните от него данни, минимизира и разходите си за съхранение и сво€та отговорност в случай на пробив. ƒоставчиците на приложени€ и услуги тр€бва да са напълно прозрачни относно това как и защо събират лични данни на потребителите.
  4. „етвъртата препоръка на »нтернет общество е да действаме активно за премахване на цифровото разделение. —поред авторите на доклада, приоритетно тр€бва да се развива инфраструктурата в цели€ св€т, включително високоскоростни и безжични мрежи, центрове за данни за отделните общности. ƒобре е да се създава хостинг среда за локалното съдържание, което ще намали разходите за пренос и ще осигури по-евтин, по-бърз и по-добър обмен на трафика. ¬ същото време спазването на принципа за вграждане на сигурността в дизайна на устройствата и системите би предотвратило по€вата на разделение по отношение на сигурността. ќсвен това младите хора и служителите тр€бва да бъдат „снабдени“ с правилните умени€.
  5. Ќа пето м€сто организаци€та препоръчва, че интернет икономиката тр€бва да заработи за всеки. «а целта правителствата, институциите и индустри€та тр€бва да приоритизират развойните умени€ и да обучават хората как да следва темпа на иновациите и вли€нието им върху техните работни места. „—ъздаването на среда, стимулираща предприемачеството, ще помогне на хората да създават свои собствени стартиращи фирми, конкуриращи се глобално. ѕотребителите от цели€ св€т тр€бва да станат създатели, а не просто консуматори“, препоръчват от »нтернет общество. —поред доклада тр€бва да се премахнат бариерите пред трансгранични€ обмен на данни, така че всеки да има еднаква възможност да участва и да се възползва от глобалната интернет икономика.
  6. Ўестата препоръка се отнас€ до колаборативни€ подход към сигурността. ќнлайн сигурността тр€бва е лесна за потребителите. »ндустри€та и правителствата тр€бва да инвестират в създаването на лесно използваеми инструменти, които да помогнат на потребителите да вземат информирани решени€ за личната неприкосновеност, правата и сигурността. —поред организаци€та, корпорациите и правителствата тр€бва да възприемат подход за управление на риска, който излиза извън защитата на инфраструктурата и да вград€т принципите на отговорност, сътрудничество и опазване на човешките права. ѕрофесионалистите в областта на сигурността също тр€бва да работ€т в сътрудничество и да тестват сигурността на продуктите, като разкриват вс€ка у€звимост, но по отговорен начин. ќт друга страна, правните рамки и политиките в тази област тр€бва да позвол€ват на етичните хакери и на осъществ€ващите тестове за възможно проникване да сподел€т информаци€.
  7. —едмата област на подобрени€ се отнас€ до повишаване на отчетността на органите, държащи данни. “р€бва да се създаде режим на отчетност, включително разпоредби за отговорност, които да гарантират, че именно организации, които събират, обедин€ват и обработват данни, нос€т отговорност за злоупотребите с т€х, а не потребителите.
  8. ќсмата препоръка е свързана с изграждането на защитени и отказоустойчиви мрежи. —ъвместната им работа тр€бва да е базирана на отворени стандарти, а иновациите без излишни разрешени€ тр€бва да остане „крайъгълен камък“ в бъдещото развитие на мрежите. „“р€бва да се подготвим за драстични€ ръст на бро€ потребители и устройства. ”величавайте пропусквателната способност и IP адресирането чрез инвестиции в прилежащата мрежова инфраструктура, включително IPv6, както и в ново радио оборудване и технологии (предимно 5G) и backhaul оптика.
  9. Ќа девето м€сто организаци€та посочва необходимостта от спазване на онлайн социални норми. „“р€бва да изградим основни норми на онлайн поведение, така че потребителите да се чувстват уверени в използването на интернет, об€сн€ват от »нтернет общество. - √олемите интернет платформи тр€бва да поемат по-гол€ма отговорност за справ€не с проблемите на насилието и омразата онлайн“, допълват от организаци€та. ¬се пак оттам признават, че развитието на норми за поведение може да стане чрез ангажирането на всички заинтересовани страни, като всички страни в обществото тр€бва поемат отговорност интернет да не се използва за разпростран€ване на омраза.
  10. ƒесетата основна препоръка е хората сами да изград€т своето бъдеще. ¬сички заинтересовани страни тр€бва да поддържат гражданското общество и критичната му рол€ при защитата на човешките права онлайн. ѕравителствата тр€бва да подкреп€т съществено участие на гражданското общество в създаване на локалните интернет политики.

ќстаналите от общо 36 препоръки са в цели€ доклад. “ой е пълен със забавни скици, описващи как бъдещите технологии могат да помогнат или да попречат за реализиране на целите на »нтернет общество, включително умни очила, които пречат за идентифицирането на лица, блокиране на данните на въображаемата държава „иснови€, както и смарт крушки, които се прав€т на „глухи“, вместо да говор€т активно със смарт комутатора.

IDG News Service

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас