“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
22 авг
2017
 
 

ћ“»“— ще стартира до 2 месеца проекта за единната информационна точка

ƒо кра€ на годината ще бъде задействан и проект за европейско финансиране на общински WiFi точки за обществено ползване WiFi4EU

3585 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

≈динна база данни с информаци€ за изградената и планираната инфраструктура на всички типове оператори в общините ще бъде събрана в нова електронна платформа, базирана на геопространствени данни. —ъздаването на т.нар. „≈динна информационна точка“ (≈»“) бе предвидено в «аконопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура («≈—ћ‘»), който мина на първо четене в предишни€ парламент, но накра€ не бе приет от него. —ега законопроектът се разглежда от сегашното Ќародно събрание и се очаква да бъде приет скоро без съществени промени в него.

заместник-министърът на транспорта, »“ и съобщени€та ƒимитър √еновски, главни€т секретар на ћ“»“— »ван ћарков, и √ергана ѕаси, цифров шампион на Ѕългари€. —нимка: ¬ладимир ¬ладков

ѕрочетете още: Ѕј  ќ 2016: ѕортал ще обедин€ва данните за кабелните мрежи в общините

«аместник-министърът на транспорта, »“ и съобщени€та ƒимитър √еновски, главни€т секретар на ћ“»“— »ван ћарков, и √ергана ѕаси, цифров шампион на Ѕългари€. —нимка: ¬ладимир ¬ладков

ѕроектът за ≈»“ се изпълн€ва от ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—) и се финансира от ќперативна програма „ƒобро управление“. „–еализирането на проекта е с пр€ко вли€ние върху икономиката на страната, за€ви заместник-министърът на транспорта, »“ и съобщени€та ƒимитър √еновски по време на информационен ден за общините и телекомуникационните оператори, организиран в —офи€.

ќсновната цел е да се премахне липсата на координаци€ на ремонтите, изпълн€вани от различните оператори, което освен че води до „ непрекъснатото разкопаване на улици и обществени места, прави проектите им много по-неефективни“, за€ви той. — нови€ закон кметовете ще бъдат задължени да предостав€т наличната информаци€ за съществуваща инфраструктура и планирани нейни ремонти, а операторите ще попълват данни за своите инвестиционни намерени€, така че да се постигне по-гол€ма съгласуваност.

„ѕовечето ангажименти за общините означават спест€ване на средства на гражданите и по-комфортен живот в градската среда, добави още зам.-министър √еновски. - ќсвен това всеки инвеститор, който има желание да изгради съобщителна инфраструктура, ще може да добие представа какви налични мрежи и оборудване има в даден регион и дали ще има възможността да ги използва. “ова ще позволи да се намал€т разходите за строителни дейности като прокопаване на канали, полагане на тръби или на шахти“, об€сни той.

—троителните раходи при изграждане на е-съобщителни мрежи в ≈вропейски€ съюз достигат до 80%, добави »ван ћарков, главен секретар на ћ“»“—. „ѕотърсихме съдействие от всички заинтересовани страни, в това число кметове, предпри€ти€, които изграждат мрежова инфраструктура, и всички институции, които вече имат мрежи за обществени услуги“, каза ћарков.

ќсвен това държавата в лицето на ћ“»“— ще се стреми да преодолее цифровото разделение между градовете с изключително бърза мрежова свързаност и слабонаселените райони. „„аст от услугите за е-управление ще изискват по-висок капацитет и по-бърза свързаност,“ коментира ’ристо ’ристов, директор на дирекци€ „»““ в ћ“»“— и ръководител на проекта за ≈»“.

’ристо ’ристов, директор на дирекци€ „»““ в ћ“»“— и ръководител на проекта за ≈»“, и «латина Ќиколова, експерт в дирекци€ »“ и координатор на проекта

’ристо ’ристов, директор на дирекци€ „»““ в ћ“»“— и ръководител на проекта за ≈»“, и «латина Ќиколова, експерт в дирекци€ »“ и координатор на проекта

1,89 млн. лв. е сумата за проекта за √»— базираната платформа, но ћ“»“— иска да успее да електронизира максимално количество информаци€, об€сни «латина Ќиколова, експерт в дирекци€та и координатор на проекта. „—ъздаваме базови слоеве, които да се ползват за вс€какви други цели от общините, бизнеса и гражданите. ƒокато работим по ≈»“ се съобраз€ваме с изисквани€ в нови€ «≈” и целта е да направим крачка към по-ефективно електронно управление“, добави т€.

¬ ≈»“ ще има н€колко модула. ¬ публични€ ще има обща информаци€ за наличната инфраструктура, различните слоеве от не€, както електронна форма за връзка с екипа на ≈»“. ѕрез експертен модул ще има достъп до данните и т€хната корекци€, който ще се използва от различните оправомощени администрации, включително јгенци€ по геодези€, картографи€ и кадастър,  –—, общините и др. ўе има и отделен модул за операторите, които ще да задължени да предостав€т данни за сво€та инфраструктура и планирани инвестиции в дадена община. ќчаква се платформата да има верси€ на български и на английски език, за да бъдат улеснени максимално потенциалните инвеститори.

¬ районите без гол€м пазарен интерес за операторите държавата ще изгради междинната оптична връзка между оптични€ гръбнак и мрежата за достъп, ко€то пък тр€бва да се оперира от телекомуникационен оператор. ѕо подобна схема с европейски средства от 40 млн. лв. от предишни€ програмен период вече бе създадена подобна мрежа. —поред ’ристов предстои и друг подобен проект, финансиран по ѕрограмата за развитие на селските райони, като този път ще бъдат обхванати общини с население до 30 000 души. ¬се още се уточн€ват местата за инвестиционни намерени€, но сумата на помощта е 30 милиона евро (или около 60 милиона лв). „јко се съчета€т с други инициативи за рехабилитиране на пътища, може да се постигне по-добра ефективност на инвестици€та“, каза ’ристов.

Ѕезплатен безжичен интернет

ѕо-съществен резултат се очаква от втората общоевропейска инициатива WiFi4EU. “ази инициатива дава възможност на общините да се включат в конкурсите на ≈вропейски€ съюз за изграждане на безжични точки за безплатен интернет на обществени места. —хемата ще се финансира по ћеханизма за свързване на ≈вропа за изграждане на трансгранични проекти в областта на телекомуникациите, транспорта и енергетиката, об€сни ≈ли  анева от ћ“»“—. —поред заместник-министър ƒимитър √еновски, Ѕългари€ може да получи финансиране на около 50 проекта в петте конкурса, които ще се проведат до 2020 г. ¬ откриването на информационни€ ден участва и √ергана ѕаси – цифров шампион на Ѕългари€, ко€то лобираше именно за инициативата WiFi4EU.

ќбщи€т съгласуван от политиците бюджет е от пор€дъка на 120 млн. евро, като при успех на инициативата т€ може да бъде продължена и след 2020 г. „√ражданите ще могат да ползват бърз безплатен интернет на обществени места като гари, библиотеки, паркове – там, където са техните при€тели и съседи“, об€сни заместник-министърът. “ой каза още, че проектите за безплатен безжичен интернет са възможност за създаване на повече работни места и за подпомагане на предприемачеството, защото хората ще могат да търс€т работа онлайн.

ѕърви€т конкурс, който ще започне веро€тно в кра€ на тази година или началото на 2018 г., ще бъде предназначен само за общини, като очаквани€т индикативен бюджет е 18,6 млн. евро. ѕарите на спечелилите проекти ще се отпускат във вид на ваучери, като вс€ка община може да възползва само веднъж от ваучера до 2020 г. «а да се разшири географското разпространение на тези безжични точки за безплатен интернет, за вс€ка държава са запазени минимум 10 ваучера, а общата сума на финансираните проекти в дадеа страна не може да надхвърл€ 15% от бюджета на конкурса (в случа€ максимум 2,79 млн. евро). “ова означава, че ако общините съвместно с операторите успе€т да предложат добри проекти за такива обществени WiFi зони, Ѕългари€ може да получи от първи€т конкурс до 139 ваучера. ѕринципът при тази инициатива е първи€т подал добро предложение получава ваучера.

—умата на финансирането все още се уточн€ва, но веро€тно всеки проект ще получи до 20 000 евро. ѕроектите тр€бва да се изпълн€ват от администраци€, ко€то да гарантира, че се спазват всички изисквани€ на «ќѕ, както и да се надграждат съществуващи високоскоростни мрежи с капацитет поне 30 Mbps към клиента на точка.

ћестата на безжичните точки завис€т изц€ло от бенефициентите – гари,паркове, библиотеки или други обществени места, като до този район тр€бва да бъде осигурен интернет със скорост 30 Mbps от действащ оператор. ”словието за получаване на ваучера е наблизо да н€ма изградена подобна безжична мрежа (частна или държавна) с подобно качество на връзката.

¬секи бенефициент, в случа€ общината, ще сключва договор с оператор по свой избор, като тр€бва да гарантира функционирането на безжичната точка в продължение на поне 3 г. „≈— финансира разходи за оборудване и изграждане на безжичните точки. ќбщините ще плащат за връзката към »нтернет (чрез договор с оператора) и поддръжката на оборудването“, об€сни  анева.

 андидатстването ще е само онлайн през портал на ≈ , който тепърва ще се разработва, макар че веро€тно ще бъде надграден съществуващи€ за други проекти по ћеханизма за свързване на ≈вропа.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас