“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ÷ентър за данни
19 юли
2017
 
 

 ак да изберем най-подход€щата архитектура за »“ инфраструктурата?

Ќа пазара съжителстват три поколени€ инфраструктурни решени€ Ц традиционни, конвергентни или хиперконвергентни.

4245 прочитани€

’иперконвергентността е „гореща“ тема в технологични€ св€т. “€ бързо намери широка попул€рност в индустри€та заради многобройните бизнес нужди, които покрива. —поред изследване на Gartner, пазарът на хиперконвергентни системи е нараснал със 75% през 2016 г. и след н€колко години тези системи ще станат основна цел на купувачите.

 ак да изберем най-подход€щата архитектура за »“ инфраструктурата?

’иперконвергентното решение предлага лесен, по-централизиран подход за управление на »“ инфраструктура, при това с по-малки разходи. ѕреди 4 г. технологи€та бе в зародишен етап, затова все още не е €сно дали т€ ще „проработи“ за всеки, фирмите работ€т по различен начин и имат разнообразни нужди. “радиционно отговорността за сглоб€ването на »“ инфраструктурата се пада на »“ екипа. ƒоставчиците предлагат н€кои насоки, но »“ персоналът в крайна сметка върши „упоритата работа“ по интегрирането им. —пособността да избирате компоненти е предимство, но изисква усили€ за оценка на доставчиците, одобр€ване за съответствие с нормативните изисквани€, поръчки на ц€лото това оборудване и внедр€ване.  онвергентната и хиперконвергираната инфраструктура осигур€ват алтернатива.

ѕрочетете още: ќблакът като основен »“ формат в цифровата икономика

—поред Gartner хиперконвергентните системи HCIS вече представл€ват пазар за почти 2 милиарда долара, който до 2019 г. ще нарасне до почти $5 млрд., завземайки 24 на сто от цели€ пазар на инфраструктурни системи. ћасовата им употреба в центровете за данни се очаква да е през 2020 г. ƒо 2019 г. около 30% от глобални€ капацитет в дисковите масиви, инсталирани в центровете за данни, ще бъде предоставен под формата на софтуерно дефинирано съхранение (SDS) или хиперконвергентни системни архитектури, базирани на x86 хардуери, докато днес „софтуерен“ е под 5% от капацитета.

 

‘ази на проникване

—поред анализаторите проникването на интегрираните инфраструктурни решени€ се характеризира с 3 времеви периода, преливащи един в друг. ¬ъв фаза 1, свързана с проникването на блейд машините, се осъществ€ва опрост€ване и на намал€ване на бро€ устройства чрез виртуализаци€та. «а втората фаза е характерна оптимизаци€та на оперативните разходи, обхващащо десетилетието от 2010 до 2020 г. “ретата фаза, ко€то започва с еволюци€та на HCIS в периода 2016 до 2025 г., ще осигури непрекъсваема доставка на приложени€ и микроуслуги върху HCIS платформи. ќчаква се в кра€ на тази фаза системите да имат модулни компоненти (изчислителни, мрежови и за съхранение на данни), които да бъдат комбинирани динамично от софтуера. “ака HCIS платформите ще стартират приложени€ във виртуални машини или самите те ще се „декомпозират“ в контейнерни микроуслуги.

‘ази на развитие на конвергетните инфраструктурни решени€ според Gartner

—поред Gartner, това ще доведе до „непрекъснато предостав€не на приложени€ и икономическа оптимизац舓. ¬ кра€ на краищата прилежащата инфраструктура „ще изчезне“ и ще се превърне в гъвкава ютили услуга под контрола на интелигентен софтуер и автоматизирана така, че да подсигур€ва »“ като услуга на бизнеса, крайните потребители, разработчиците и корпоративните клиенти.

 

 ласове интегрирани системи

Gartner въвежда в анализа си повече класове интегрирани системи: интегрирани групи от системи; хиперконвергентни интегрирани системи; интегрирани инфраструктурни системи, интегрирани референтни архитектури.

  • »нтегрираните групи от системи (ISS) включват сървъри, дискови масиви и мрежов хардуер, интегрирани с приложен софтуер за предостав€не на функционалност като на самосто€телно устройство. —ред примерите за такива системи са Oracle Exadata Database Machine и Teradata.
  • ’иперконвергентни интегрирани системи (HCIS) са т€сно интегрирани изчислителни, съхран€ващи и мрежови хардуерни ресурси, които се нужда€т от стандартна мрежа за съхранение (SAN). ‘ункциите за управление на съхранението, както и опционалните възможности като резервно копиране, възстанов€ване, репликаци€, дедупликаци€ и компреси€, се достав€т чрез софтуерни€ слой за управление заедно с осигур€ването на изчислителна мощ. ѕримерите включват Nutanix, Scale Computing, Cisco (HyperFlex) и SimpliVity.
  • »нтегрираните инфраструктурни системи (IISs) представл€ват сървъри, дискови масиви и мрежов хардуер, интегрирани така, че да предостав€т споделена изчислителна среда. —ред примерите за такива решени€ са EMC Vblock Systems и Hewlett Packard Enterprise (HPE) ConvergedSystem 700.
  • »нтегрирани референтни архитектури (IRA) са продукти, при които спецификаци€та за логически€ набор от хардуерни и/или софтуерни компоненти е сертифициран от един или повече производители (в идеални€ случай един сервизен център).

 

—ценарии за приложение

“радиционната инфраструктура е изградена от отделни устройства – самосто€телни дискови системи, сървъри за приложени€, мрежови устройства, системи за архивни копи€, като всичко това е свързано. ¬с€ко устройство обаче тр€бва да бъде конфигурирано поотделно. ¬секи компонент също се управл€ва индивидуално, което означава екип от »“ експерти, всеки специализиран в сво€та област. ѕон€кога устройствата са на различни производители, което води до индивидуално управление и гаранци€ за вс€ко.

¬ кои случаи намира приложение? “радиционните инфраструктури все още се посрещат добре в компании с относително стабилна среда, в ко€то се поддържат изключително големи внедр€вани€. ƒесетки петабайти данни, хил€ди приложени€, много, наистина огромен брой потребители, както и специализиран »“ персонал със специализации в различни области на центровете за данни. Ќай-честите приложени€ са в огромни ÷ќƒ и големи мултинационални компании.

 

1.  онвергентни инфраструктури. ѕри т€х сървърите за приложени€, системите за съхранение и мрежовите комутатори се продават като самосто€телно решение „до ключ“, създадено от един производител. ÷€лата продуктова група е предварително конфигурирана за определено натоварване и тип задачи, т.е. не предлага гол€ма гъвкавост и адаптиране към промени в работните натоварвани€. ќсвен това по-трудните хардуерни проблеми тр€бва да бъдат обслужвани от различни доставчици. ¬ повечето случай вс€ко устройство в обединената група тр€бва да бъде управл€вано самосто€телно.

–еферентните архитектури предостав€т готови проекти от съвместими конфигурации, като по този начин помагат за облекчаване на интегрирането на »“ инфраструктурата. ƒоставчиците на хардуер и софтуер предостав€т предварително дефинирано поведение и ефективност на базата на избраните възможности на хардуерните устройства и софтуера, заедно с конфигурационните параметри. “ъй като референтните архитектури могат да включват продукти на различни доставчици, може да възникнат въпроси към кои »“ групи тр€бва да се обадим за поддръжка.

—ценарии за най-подход€щa употреба:  онвергентната инфраструктура е идеална за компании, които имат нужда от засилен контрол върху всеки елемент от сво€та »“ инфраструктура, като всеки елемент може да бъде „фино настроен“ индивидуално. “ези решени€ са подход€щи и за големи предпри€ти€, които замен€т ц€лата си инфраструктура, така че не се налага да търс€т на пазара компоненти и да ги купуват поотделно.

 

2. ’иперконвергентна инфраструктура. —истемите за съхранение, за мрежова свързаност и за изчислени€ са комбинирани в едно устройство, което се управл€ва централизирано. ≈стествено, това решение се купува от един доставчик, който се грижи и за поддръжката и обнов€ването му. ¬сички технологии са интегрирани и конфигурирането на ц€лостната система отнема много по-малко време, улеснено е разгръщането и управлението на виртуални машини.

—ценарии за най-подход€щa употреба: ћалки и средни фирми, които се нужда€т от ценово ефективна и гъвкава инфраструктура, управл€вана от един-двама »“ специалисти.

 

ѕредимства на хиперконвергентната инфраструктура

— не€ малките и средни фирми управл€ват своите приложени€ и данни, намал€вайки разходите си, нужните им специалисти и времето за подсигур€ване на »“ ресурси.  акви са предимствата:

  • ќпростено управление: хиперконвергентната инфраструктура обедин€ва управлението през един единствен прост интерфейс, позвол€вайки на останалата част от »“ екипа да се фокусира върху активната част от бизнеса

  • Ќамалени разходи и повишена ефективност. —нижаването на разходите за покупка и управление може да достигне 50%.

  • ѕовишена бързина на внедр€ването. Ќовата инфраструктура, необходима на новите бизнес приложени€, може да е налична за часове.

  • «ащита на данните. ѕодобр€ване на механизмите за защита благодарение на т€сната интеграци€ на компонентите.

 

«аключение: кой тип инфраструктура да изберете?

«а да обобщим - размерът и нуждите на конкретни€ бизнес тр€бва да се вземат предвиди при избора на нова инфраструктура. јко средата е много стабилна, специализиран »“ екип и се нуждаете от много висока производителност (над 1 млн. IOPS операции), то традиционната ще работи за вас. јко се нуждаете от производителност и контрол като при традиционната инфраструктура, но започвате изграждането й „от нулата“, то тр€бва да изберете конвергентна инфраструктура, за да избегнете главоболи€та с „преследването“ на твърде много доставчици на различните елементи от инфраструктурата. јко бизнесът ви се нуждае от бързо внедр€ване, скоростен достъп до ресурсите и малко заемано м€сто в ÷ќƒ, а в същото време разполагате с ограничен »“ бюджет, то хиперконвергентната инфраструктура е най-подход€ща за вас.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас