“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
13 юли
2017
 
 

Ѕќ–» ј стартира с нова идентичност и нова картова схема

 омпани€та ще се фокусира върху разшир€ването на електронните плащани€ и другите електронни услуги.

4317 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

ћащабен проект за Ќационална картова схема (Ќ —) стартира картови€т и платежен оператор Ѕорика.  омпани€та вече ще работи под това име (Ѕорика јƒ), като промен€ ц€лостната си корпоративна идентичност и засилва фокуса си върху разнообразните електронни услуги и за бизнеса, и за крайните потребители. —ъздаден по инициатива на ЅЌЅ, проектът за новата национална картова схема под името Bcard, бе об€вен на специално събитие в —офи€, на което б€ха раздадени и сертификати на институции, акцептиращи и издаващи националната карта Bcard.

ћирослав ¬ичев, главен изпълнителен директор на Ѕќ–» ј јƒ, представи новата корпоративна идентичност на дружеството. —нимка: Ѕќ–» ј јƒ

ѕрочетете още: ƒигитализаци€та е сфера за иновации и технологично развитие на банките

ƒве компании – едно дружество

„—лед около месец се навършват точно 7 г. от сливането на двете дружества – Ѕќ–» ј и ЅјЌ —≈–¬»«, които имат общо над 30-годишна истори€. ѕреди година, когато вл€зох в компани€та, това не бе едно дружество, а две механично слети, за€ви ћирослав ¬ичев, главен изпълнителен директор на Ѕќ–» ј јƒ. – ѕрез последната година б€ха инициирани промени, които се осъществ€ват трудно в такива относително консервативни институции. Ќовата стратеги€ е свързана с нови€ модел на работа и желанието ни да разделим различните бизнес линии, да видим т€хната ефективност, така че и акционерите да зна€т кои услуги са по-ефективни“, добави още той.

—поред ¬ичев, първото постигнато нещо е съществено намал€ване на цените на услугите. —ледващата крачка е раздаване на натрупвани€та като дивидент на акционерите и постигане на рентабилност от вс€ка дейност, така че компани€та да може да се развива технологично.

—поред  алин ’ристов, подуправител на ЅЌЅ и член на —ƒ на Ѕќ–» ј, приетата в кра€ на 2016 г. стратеги€ €сно е дефинирала какви продукти ще продава Ѕќ–» ј и какви услуги ще развива. „ћоето виждане от гледна точка на централната банка е, че компани€та да развива инфраструктура за ц€лата държава, включително за банките, които да се съсредоточат върху основни€ си бизнес – услугите за различните типове клиенти. Ѕќ–» ј ще изпълн€ва рол€та на ютилити компани€, ко€то ще изгражда, обнов€ва и поддържа национална инфраструктура. “ова ще доведе не само до по-ефективно управление, но и до намал€ване на цените заради икономиите от мащаба, като всички клиенти ще бъдат третирани равнопоставено“, добави ’ристов.

—поред него инфраструктурата ще става все по-скъпа и за изграждане,и за поддържане и заради новите изисквани€ за кибер сигурност. “ази модерна инфраструктура с надеждна и отказоустойчва работа ще се използва и за продължаващата електронизаци€та на правителството, а това допълнително ще свали цените за ц€лата индустри€, об€сни подуправител€т на ЅЌЅ.

„ƒнес виждаме една нова „опаковка“, зад ко€то обаче има много ново съдържание, каза ѕетър јндронов, председател на јсоциаци€та на банките в Ѕългари€. – ”— на асоциаци€та одобр€ва поевтин€ването на услугите. —ъщевременно нашето разбиране е, че ако шансът ни да се впишем технологично в новите тенденции, които заливат финансови€ сектор, то той е в обедин€ване на нашите усили€ и наши€т инструмент е Ѕќ–» ј. ѕожелаваме да продължите да сте мотор на иновациите в този специфичен финансов сегмент”, добави јндронов.

–ебрандирането

“ехнологичните иновации и отношени€та с акционерите и клиентите на дружеството са водещи в бизнес стратеги€та ни, об€сни ћирослав ¬ичев. “е са и в основата на ребрандирането, което цели постигането на синерги€ между различните предлагани продукти и услуги. „ћодернизаци€та и разшир€ването на спектъра от електронни услуги са верни€т път към клиентите ни, както корпоративните, така и крайните“, добави той. Ќа практика компани€та обнов€ва брандовете на всички свои попул€рни услуги, предлагани досега от дружеството Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«, така че да отговор€т на новата корпоративна идентичност. “ова са електронни€т подпис B-Trust, електронната фактура E-Faktura, мобилното приложение Mobi-B и и услугата за парични преводи през банкомат Cash-M.

«ащо Ѕќ–» ј?

ќгромна част от приходите на дружеството са свързани с картови€ бизнес. »мето Ѕќ–» ј е много познато на всеки, присъства на всички карти, банкомати, ѕќ— терминали. „— това име позиционираме компани€та така, че да е достъпна за всеки потребител“, за€ви ¬ичев.

ћирослава ¬ичев об€ви Bcard - новата национална картова система, създадена от Ѕќ–» ј. —нимка: Ѕќ–» ј јƒ

–азвитието на е-услуги включва развитие на мобилни и облачни решени€ за електронни€ подпис B-Trust, разшир€ване на функционалността на електронната фактура. ћобилни€т портфейл Mobi-B ще стане „флагман“ на решени€та на Ѕќ–» ј, изтъкна ћирослав ¬ичев.

—писъкът от нови електронни услуги е много дълъг, но по-важно е как ще ги предостав€ме? Ќовата корпоративна идентичност включва да предложим ново качество на услугите, базирано на строги SLA договори. Ќе е лесна задача. ќпитваме се да се позиционираме и на регионални€ пазар. ¬ече имаме клиенти в √ърци€ и —ърби€, водим преговори и в –умън舓, добави той.

–ол€та на Bcard

¬недр€ването на Ќационална картова схема е ключов проект в новата пазарна стратеги€ на Ѕќ–» ј. ќчаква се т€ да окаже положително вли€ние върху икономиката на Ѕългари€ и да промени коренно начините на разплащане. «а разлика от други страни по света всички трансакции в Ѕългари€, включително на международните картови схеми, се обработват и изпълн€ват в страната, а това води до поевтин€ване на самите трансакции. ќсвен това се гарантира оставане на личните данни на българските граждани в страната.

ќбщи€т брой трансакции през 2015 г. у нас е 213 млн. бро€, от които 119 млн. са теглене на пари от банкомат, а 94 милиона пъти е плащано на ѕќ— терминал. —поред —тоилка јрсова, ръководител на Ќ — Bcard, у нас се отчитат 11 бро€ платежни трансакции на глава от населението при средно 104 в ≈вропейски€ съюз.

 омпани€та се над€ва Ќ — да увеличи бро€ на платежните трансакции у нас и коренно да промени съотношението между плащани€та през банкомат и през ѕќ— терминал. ¬ момента превес у нас имат ј“ћ машиниите с 56%, а ѕќ— терминалите държат 44%. ¬ ≈вропа съотношението е точно обратното - 81 на 19 в полза на ѕќ— плащани€та. ћиграци€та на кешовите разплащани€ към дигиталните кални чрез развитието на нови електронни услуги и в публични€, и в частни€ сектор са сред основните задачи на новата картова схема.

100% от банкоматите у нас и 85% от ѕќ— терминалите имат техническа готовност да приемат новата Bcard. — не€ клиентите ще имат възможност да реализират плащани€ и към държaвата, да поръчват електронни ваучери (около 300 милиона хартиени ваучери се използват годишно), да € използват в транспорта, във вендинг машините и на много други места.

ќт септември картата ще се пусне към потребителите. ¬ момента интересът от банките е гол€м, имат много идеи как схемата да ефективна за пазара, добави —тоилка јрсова. ѕриета е система за оспорени плащани€, които банките са съгласни да действат за всички локални трансакции.

ѕовечето банки у нас ще са акцептиращи институции за новата Bcard, включително ÷ Ѕ, —»ЅјЌ / ќЅЅ, ѕ»Ѕ, “ексимбанк, “ърговска банка, ќбщинска банка, ”никредит Ѕулбанк, ёробанк Ѕългари€, Ѕанка Societe Generale ≈кспресбанк, ЅјЌ ј ƒ— , –айфайзенбанк (Ѕългари€), јлианц Ѕанк Ѕългари€, »нвестбанк, Ѕј Ѕ, Ѕанка ѕиерос Ѕългари€, »нтернешънъл јсет Ѕанк, “окуда Ѕанк, ѕро редит Ѕанк и “е–ƒже «»–јј“ ЅјЌ ј—Џ – клон —офи€. Transcard Financial Services също получи сертификат за акцептираща институци€. «асега са издадени два сертификата за издател на новата банкова карта – на ÷ Ѕ јƒ и на EasyPayment Servrice.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас