Европейският съюз може и да съдейства на полицията при получаването на значима информация, свързана с различни престъпления, но това не означава, че той иска разчитането на тази информация да става лесно. Европарламентът внесе законопроект, според който не само ще бъде изиксвано пълно криптиране на информацията, когато такова е възможно, но и ще забрани всякакви "задни вратички", чрез които властите да достъпват тази информация. Гражданите на Европа трябва да бъдат сигурни, че тяхната информация е защитена, а "задните врати" нарушават тази сигурност, пише в исканата поправка.

Предложението трябва да бъде одобрено от Парламента, след което да бъде разгледано от Съвета на ЕС, така че все още има възможност за промени в законопроекта. Ако този закон мине, ще възникне конфликт между Европейския съюз и други държави и организации, които не са особено очаровани от криптирането на данни. Пример за това е Великобритания, която дори след евентуалното си напускне на ЕС, няма да може да налага закона си за премахване на електронните защити при различни разследвания. 

Този ход от страна на Европейския съюз може също да окаже влияние и зад Океана - някои американски политици искаха да забранят криптирането на данни изцяло (Сенатор Ричард Бър например), но това ще постави американските граждани в неравностойно положение спрямо тези в ЕС. Казано по-просто, европейският закон може да продиктува политиката на много държави извън съюза, що се отнася до сигурност на информацията и защита на личността.