“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —офтуер
12 юни
2017
 
 

»нтеграци€та на блокчейн превръща ERP в платформа за сътрудничество

3782 прочитани€

“ехнологи€та блокчейн (верига от блокове) продължава да се развива и да намира приложение и в други области освен криптографи€та. ERP доставчиците се стрем€т да интегрират технологи€та на разпределени€ дневник като прослед€ем регистър за всичко – от морски превози на стоки и вериги за доставка до поддръжка на оборудване и системи за решаване на търговски спорове.

„“ова е нещо много реално, см€та Ѕриджит ћакдермот, вицепрезидент на IBM, отговар€ща за развитие на бизнеса с блокчейн. - Ѕлокчейн предостав€ доверен регистър между съвсем различни компании.“

ƒобавената стойност, ко€то се постигна чрез интегриране на „веригата от блокове“ с ERP системи, идва не от създаването и пренас€нето на нова информаци€ в разпределен регистър, а чрез извличане на съществуващи данни от корпоративни системи и чрез стриктен контрол с кого се сподел€т те.

ѕрочетете още: “ърговската верига Walmart ще следи доставките си с блокчейн

80 процента от корпоративните данни в света се намират в силози, казва ћакдермот. “ехнологиите за анализ на √олеми данни обещават способност за събиране на повече „прозрен舓 за тенденции и възможности, но притежателите на тази информаци€ € държат „заключена“ в корпоративните си „сандъци“, загрижени, ако бъде публикувана, те ще загуб€т конкурентно предимство.

Ѕлокчейн не само решава проблема с достъпа до данните или т€хното сподел€не, т€ решава проблема с доверието.

„–азрешението за „верига от блокове“ ви дава увереността, че вие можете да контролирате вашата информаци€ и да предостав€те достъп до не€ само на онези, на които искате, об€сн€ва ћакдермот. - ѕолучавате усещане за свобода – правите онова, което е най-добро за ваши€ бизнес, като имате възможност да сподел€те каквто и когато желаете по един доверен и сигурен начин.“

 

 акво е веригата от блокове (blockchain)?

Ѕлокчейн е електронен регистър, подобен на релационна база данни, който може да бъде сподел€н между публични или частни потребители, като създава непромен€ем запис на транзакциите, вс€ка една с „печат за времето“ и свързана с предишната транзакци€.

¬секи цифров запис или транзакци€ във веригата се нарича блок (оттам произлиза и името), като той позвол€ва на отворена или контролирана група от потребители да участват в този електронен регистър. ¬секи блок е свързан със специфичен участник.

—нимка: Maersk

90% от стоките в световната търгови€ се пренас€т от презокеански кораби ната вс€ка година. ÷елта на нова блокчейн система на IBM и Maersk е да управл€ва и прослед€ва път€ на десетки милиони товарни контейнери чрез дигитализиране на веригата за доставки.

¬еригата от блокове може да бъде обновена чрез консенсус между участниците в системата, а когато бъдат въведени нови данни, те не могат да бъдат изтрити никога. Ѕлокчейн съдържа истински и проверим запис на всички и на вс€ка транзакци€, направена н€кога в системата.

¬одещите платформи за разработка на блокчейн днес са Hyperledger, консорциум на индустри€та с отворен код, създаден от Linux Foundation, и Ethereum, специално разработена платформа, ко€то бе представена през 2013 г. от 19-годишни€ софтуерен разработчик ¬италик Ѕутерин.

ѕлатформата Ethereum първоначално бе използвана за потвърждаване на онлайн плащани€, но нейните възможности се увеличават непрекъснато под ръководството на швейцарската фондаци€ с идеална цел Ethereum.

„—ъздават се и други неща, макар че те все още не разполагат със същата поддръжка, казва ѕол Ѕроди, глобален иновационен лидер за блокчейн в EY (доскоро Ernst & Young). - » двете са с отворен код и макар че компании като IBM и SAP, както и EY работ€т в т€сно сътрудничество с фондациите, отговар€щи за развитието на тези платформи, те не са „контролирани“ от гол€м производител.“

Linux Foundation об€ви и нов софтуерен проект в рамките на отворени€ консорциум Hyperledger, чи€то цел е да създаде инструмент за сътрудничество при изграждането на блокчейн бизнес мрежи (или умни договори), както т€хното разпространение през разпределен регистър.

Ќови€т проект наречен Hyperledger Composer е език за моделиране, базиран на JavaScript, и поддържа REST API интерфейс, който позвол€ва на разработчици и „неразработчици“ да моделират своите бизнес бизнес мрежи. ≈зикът поддържа и моделиране на взаимоотношени€ и правила за валидиране на данни.

¬сички блокчейн бизнес мрежи сподел€т определени елементи като активи, участници, идентичности, транзакции и регистри. —ъс съществуващите технологии за разпределени регистри би било трудно за организациите да вземат успешен пример за бизнес приложение на блокчейн и да напаснат концепциите в работещи€ код.

ѕодобно на сами€ интернет възможностите на блокчейн да се развиват посто€нно чрез добав€не на нови функции или приложени€. “ъй като технологи€та не се регулира от един контролен център, както е при системните администратори, н€ма единична точка за авари€. Ќа теори€ в предпри€ти€та н€ма да има нужда от »“ професионалист, който да следи за сигурността в блокчейн базата данни.

»ма н€колко общи начини за ползване на блокчейн платформите. ѕубличните вериги от блокове позвол€ват на всеки да вижда или да праща транзакции, докато те са част от консенсусен процес. „астните вериги от блокове имат само предварително избран брой възли, които са оторизирани да използват разпределени€ регистър.

 

ѕилотни ERP проекти

» докато пазарът все още се колебае как да разгърне технологи€та най-добре, »“ доставчиците започват да € тестват в своите продукти – в н€кои случаи като реакци€ на за€вка от страна на клиент, а не като активна стратеги€.

„“ова е гореща тема днес, см€та «улфикар –амзан, главен технологичен директор на RSA Security, поделение на Dell EMC и част от групата за инфраструктурни решени€. - ѕолучаваме много за€вки, свързани с блокчейн, и нейното въздействие върху корпоративните среди. —м€там, че това се дължи основно на факта, че когато се по€ви нова технологи€, хората искат да са на€сно с най-новото и най-доброто.“

Ќа акционерното събрание на веригата от магазини Walmart например IBM демонстрира базирана на Hyperledger блокчейн, интегрирана със системата за безопасност на корпораци€та, ко€то да следи доставките на пр€сноизцедени сокове. —истемата е била настроена за следене на различните доставки на манго. ѕилотната верига от блокове следи къде е бил конкретни€т плод, от кой отдел идва, през кой пакетиращ цех е минал, в кой хладилник е държан, през кой разпределителен център е минал.

√ол€ма част от информаци€та за доставките на манго е дошла директно от ERP системата на Walmart, об€сн€ва ћакдермот, като това премахва нуждата от създаване на вторичен запис или презъздаване на информаци€та за доставката. ”сп€вайки да проследи доставката на манго, Walmart може да определи откъде произхожда всеки развален плод, ако има случай на хранително отрав€не.

¬ажното значение на проследимостта при производството се доказа при инцидента от 2013 г. с ешерихи€ коли, ко€то принуди Taylor Farms Retail да събере обратно спанака от 5 свои търговски вериги в 39 щата. «аповедта за събирането е направена след случаен тест на един чувал със спанак, направен от ћинистерството на земеделието, при който е била открита потенциална зараза със салмонела.

“ъй като Taylor Farms н€ма точен метод за прослед€ване на всеки чувал със спанак, е тр€бвало да върне обратно в складовете си всички чували.

„“ова е нещо, от което хората имат нужда. ¬ —јў годишно умират 3000 човека заради болести, свързани с храната, казва ћакдермот. - SAP наскоро се присъедини към консорциума Hyperledger като водещ партньор. ¬секи, с когото срещам, обмисл€ как да изгражда решени€, така че да получава възможно най-ефективно данните във веригата от блокове.

”правление на веригата за доставки и поддръжка

ƒруга компани€, шведски€т доставчик на корпоративен софтуер IFS, създаде нова концепци€, с ко€то да демонстрира как блокчейн може да бъде интегрирана в ERP системите на организациите, използвани в авиационната индустри€ и енергетиката.

√ол€ма част от клиентската база на IFS са граждански авиолинии като KLM Royal Dutch Airlines, Emirates Airline, Southwest и South China Airlines.

ѕроектът е демонстрирал как блокчейн може да се използва за управление на активи, включително за прослед€ване на веригата за доставки, доставката на части и дори за проверка на работата по поддръжката на търговските авиокомпании, включвайки всички служители - от пилотите и работниците по поддръжката до доставчиците на резервни части.

¬ модерни€ самолет има над 2 до 3 милиона части. «аради регулаторните изисквани€ вс€ка част се прослед€ва, а когато се осъществ€ва техническа поддръжка, т€ тр€бва да бъде надлежно записана и регистрирана. ѕроблемът е, че всеки отдел във веригата за поддръжка – от авиационни€ оператор и групата за техническа поддръжка до доставчиците на части и регулаторните органи, има различни, често несвързани софтуерни системи. » дори ако ползват интегрирани системи, комуникациите между т€х може да не са стандартизирани и могат да базирани на устни нареждани€ или хартиени документи, което отвар€ много „аварийни“ точки при прослед€ването.

«а авиационната индустри€ блокчейн предлага консенсус между всички страни, €сен произход на данните, неизменност и окончателен вариант, об€сн€ва де ¬ос, от R&D отдела на IFS. “ой допълва, че блокчейн н€ма да замени ERP системите, а ще играе рол€та на допълнително приложение, което може да улесни интеграци€та между страните и да намали у€звимостта чрез вродената си защита.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас