“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬иртуализаци€ и облаци
26 май
2017
 
 

ќблакът като основен »“ формат в цифровата икономика

4815 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

—ветовните тенденции за цифрова трансформаци€ на бизнеса и преходът към нови бизнес модели и към икономика на знани€та вече се про€в€ват и в Ѕългари€. ƒанните от помощно средство за производствени и бизнес процеси се превръщат в т€хна основа. —ъответно нараства и значимостта на центровете за обработка на данни (÷ќƒ), както и интересът на купувачите към нови модели за получаване на »“ услуги, главно към облачни услуги.

ѕовечето експерти посочват, че настъпват кардинални изменени€ в световната икономика. “радиционните механизми за растеж на бизнеса престават да работ€т. Ќеобходимо е да се промени икономически€т модел, да се търс€т нови точки на растеж, отбел€зват от VMware. — ¬ новата икономика основно средство за производство стават » “ технологиите, а работниците в нови€ икономически начин на живот - разработчиците на софтуерни приложени€, а първичните инструменти за работа с приложени€та от цифровата икономика - смартфони и таблети.

ѕрочетете още: ќблакът: хипер социални потребители и локални ÷ќƒ

«а мнозина отдавна е очевидно, че стари€т подход към »“ не работи. ѕо данни от изследване на McKinsey, 87% от бизнес ръководители са недоволни от това, че не усп€ват да внедр€т иновации заради бавната реакци€ на »“ отдела. √ол€м брой от шефовете са планирали да сви€т през 2017 г. бюджетите и/или числеността на »“ отделите, защото бизнесът ги см€та за харчещи твърде много средства и с остарели функции.

¬ същото време между лидерите на цифровата икономика и догонващите ги съществуват сериозни културни и технологични разлики: „догонващите“ се концентрират върху оптимизаци€ на съществуващите процеси, използвайки наследените »“, тъй като т€хната »“ инфраструктура е толкова гол€ма, че е сложно в не€ да бъдат правени каквито и да е бързи промени. Ћидерите обаче игра€т по свои правила, игнорирайки съществуващите, и по подразбиране използват облачни подходи и технологии за по-гол€ма мобилност.

ќблакът става не само де факто стандартен модел за използване на »“ от новите цифрови компании, като така се премахва „дискриминаци€та“ на компаниите според техни€ размер и наличен бюджет. — внедр€ване на облачните модели редица услуги, по-рано недостъпни на много предпри€ти€, особено малки и средни фирми, вече се използват активно от т€х, отбел€зват от Microsoft.

 

XaaS: традиционни и нови формати

”слугата „инфраструктура като услуга“ (IaaS) бе и си остава основна облачна услуга у нас. ѕо данни на IDC, пазарът на облачни услуги в Ѕългари€ ще се развива със средногодишен ръст 37,5% в периода 2014–2019 г., а пазарът на традиционни »“ услуги ще расте само с 8,5%. ќсновен двигател на растежа остава интеграци€та на облачни услуги с аналитични технологии, интернет на нещата и мобилност.

Ќа форума Bulgarian Cloud Summit 2017, организиран в средата на май от  –»Ѕ, Vivacom и Huawei, бе об€вено, че »“ инвестициите в света растат годишно с около 8%, но при облачните технологии ръстовете са двуцифрени, около 40%. ¬ Ѕългари€ две трети от малките и средни фирми използвали облачни технологии, докато в ≈вропа около половината от SMB фирмите разчитат на такива технологии. »зползването на е-поща като услуга тип Gmail, на облачно съхранение от типа на Dropbox или на мобилното съхранение чрез услуги като Capture на Telenor или на pCloud от Vivacom също се разглеждат като „облачно потребление“ и са много попул€рни сред по-малките фирми, но реалните големи ползи от облака се усещат при по-мащабни внедр€вани€. »менно затова Vivacom съвместно с Hauwei започва да предлага ц€лостен пакет облачни услуги под името Viva Cloud. „ќблачните технологии са новата нормалност. “е дават възможност за революци€ на бизнеса и на икономическите модели“, об€ви на форума —пас –усев, председател на Ќадзорни€ съвет на Vivacom. „рез новото предложение операторът ще се стреми да се превърне от доставчик на свързаност в доставчик на софтуер и услуги.

—поред него, през 2018 г. услугите в частни€ и публични€ сектор у нас ще растат стремглаво, като съществените инвестиции ще са в облачните технологии, тъй като компаниите търс€т правилни€ начин за цифрова трансформаци€ на бизнес си.

Ѕългарската държава също се е фокусирала върху облачните технологии като средство за по-ефективна работа на различните централни и местни ведомства, които все повече ще използват системи с отворен код. ѕриложени€та и регистрите пък ще разчитат на споделените ресурси на бъдещи€ държавен хибриден облак, който ще се изгражда в партньорство с бизнеса, коментира –осен ∆ел€зков, председател на ƒържавната агенци€ за е-управление (ƒј≈”). „аст от това партньорство е сподел€не на изградената инфраструктура и от държавата, и от операторите, като за целта са нужни н€кои законодателни промени

Ќай-големи инвестиции компаниите в ÷ентрална и »зточна ≈вропа прав€т в услуги, свързани с частните облаци, следвани от инвестиции в SaaS и от платформите като услуга (PaaS), твърд€т от IDC.

 омпани€ като SAP от н€колко години промени профила си от доставчик на ERP софтуер в доставчик на платформени решени€. —амо за първото тримесечие на 2017 г. т€ отчете 43% ръст на облачни€ си бизнес, а всички нови проекти, върху които работ€т партньорите на SAP у нас през първите 4 месеца на годината, са базирани на S/4HANA. “ орпоративните клиенти в Ѕългари€ търс€т платформата SAP Cloud, но не само като база за разгръщане на традиционни приложени€, а и за т.нар. „продуктизац舓, т.е. заедно със SAP нейните партньори разработват специфични продукти за даден клиент, които също работ€т в SAP Cloud”, за€ви –ум€на “ренчева, изпълнителен директор на SAP за ёгоизточна ≈вропа.

¬същност една от новите облачни услуги, включени в пакета Viva Cloud, е именно SAP HANA. “Vivacom работи като доставчик на платформа и системен интегратор за бизнеса (големи компании, правителство и публичен сектор), осигур€вайки инфраструктурата и надеждни решени€ заедно със стратегически партньори като Huawei”, об€сниха от оператора. “иповете облачни услуги, които ще предостав€ първоначално компани€та, включват виртуален център за данни, »“ ресурси, архивиране, възстанов€ване след бедстви€, SAP HANA, платформа за софтуерен развой, както и специфични бизнес решени€.

 

ќблачен бизнес за всички

Ўироки са възможностите, откриващи се пред българските »“ компании, които могат да допълн€т предлаганите по модела SaaS софтуерни приложени€ на водещи световни производители заедно със свои услуги по внедр€ване, интеграци€, настройка, управление и т.н. ѕри това купувачите получават настроена за т€х услуга, отчитаща конкретните им специфични нужди и изисквани€. „есто облачната услуга се предлага с ежемесечна вноска, като тази финансова схема е изгодна за всички участници на пазара.

‘иг.1

ќсвен класическите облачни модели IaaS, PaaS и SaaS (вж. фиг. 1), редица доставчици предлагат уникални формати по модела XaaS. Ќ€кои вече предлагат наем на оборудване тип HaaS (Hardware-as-a-Service). «а разлика от традиционната услуга по наемане на сървъри (dedicated), HaaS предполага възможност за получаване на ц€лото необходимо оборудване, при това не само на инфраструктурата (сървъри, системи за съхранение, мрежови устройства), а и клиентски устройства (PC, монитори, ноутбуци, перифери€). Ќаемането на оборудване може да е краткосрочно, така и дългосрочно, заедно със съответната техническа поддръжка и различни варианти за продължаване (зам€на, модернизаци€, изкупуване и др.).

ѕодобна услуга се ползва от клиенти, които са получили отказ от лизингови компании, а предвид сложната икономическа обстановка все повече компании се стара€т да превърнат капиталовите разходи в оперативни (от CAPEX в OPEX). ќператорите все по-активно развиват услуги на базата на собствени центрове, почти винаги двойно резервирани. ” нас действат редица подобни „независими“ центрове за данни. “ехни€т „капацитет“ се запълва изключително бързо не само заради ценовите предимства, но и заради изключително високоскоростната мрежова свързаност (интерконект), както и заради надеждната и отказоустойчива работа на използваните модерни технологии и най-добри практики. ќсвен това световната тенденци€ показва намал€ване на интереса към изграждане на собствен център или сървърна зала и преориентиране към услугите на по-професионално изградени и поддържани центрове за данни (вж. стати€та "Ѕро€т на ÷ќƒ спада, потребителите предпочитат да наемат" ).

 

»нженерна инфраструктура „в облака“

‘ундамент за всеки ÷ќƒ е неговата инженерна инфраструктура, включително система за непрекъсваемо електрозахранване и климатизаци€. ¬ услови€та на все по-сложни ÷ќƒ модели, от една страна, и нарастващото значение на т€хната непрекъсната работа, от друга, се повишава и важността на наличната ефективна система за управление.

—поред Schneider Electric в областта на решени€та за управление на изчислители центрове в региона се забел€зват три нива на задачите, решавани от системите за управление. ѕървото е — недопускане на прекъсвани€ и аварии, които могат да доведат до непредсказуеми негативни последици. ƒо 70% от отказите са свързани с човешки€ фактор: грешки, неточна или несвоевременна реакци€. ќт средство за управление се нуждае не само контролът на физическата инфраструктура и мониторингът на параметрите, а и осигур€ването на бърза реакци€ и възстанов€ване.

¬торото ниво е обезпечаване на устойчива работа и развитие на инженерната инфраструктура. ќсновни заплахи в този контекст са грешките при планиране, недостигът на ресурси, лошото разпределение на натоварването, излишното или недостатъчното резервиране, грешки при експлоатаци€та. Ќакра€ третото най-високо ниво е постигане на максимална гъвкавост и най-добрите показатели. Ќа това могат да попречат ниската (или неопределена) ефективност, грешки в изчислени€та при оценката на TCO и ROI, грешки при вземане на стратегически решени€.

ѕоследстви€та от проблемите, възникнали на второ и трето ниво, са висока цена на експлоатаци€та, закъснени€ при реализаци€та на проекти и внедр€ването на нови технологии, а това води и до загуба на конкурентни предимства на пазара. –ешаването на подобни проблеми става чрез съвременни системи са управление DCIM и предлаганите от т€х средства за планиране на изменени€та, отчитане на наличните активи и т€хното взаимодействие, оценка на разходите и намал€ване на рисковете, прогнозиране и моделиране.

—пециалистите посочват 2 основни подхода, които следват компаниите при разгръщане на системи за управление на инженерна инфраструктура. ѕърви€т подход постав€ начело осигур€ването на надеждност и предостав€не на доказателства за не€ на бизнес ръководителите. „есто акцентът е върху мониторинга на инфраструктурата,

¬тори€т подход е насочен към повишаване на ефективността. ¬ ÷ќƒ на руски€ клон на австрийска банка са били доволни от надеждността на комплекса от разпределени ÷ќƒ, но не били уверени, че всичко е организирано достатъчно ефективно и оптимално. –ешили да инвестират в инструмент за анализ на инфраструктурата, чрез който да премахнат неефективните активи, ако бъдат открити такива. ¬ този проект е било предвидено да се използват средства за мониторинг и управление на експлоатаци€та, но акцент е върху оценката на рентабилността и намал€ване на общата цена за притежание (TCO).

Ќ€кои иновативни подходи за непрекъсваемо захранване на оборудването разчита на системи с посто€нен ток. «аради големи€ брой преобразувани€ на енерги€та, ефективността на системите за електрозахранване, в които се използват традиционни UPS с променлив ток, е доста ниска. —поред специалистите, в такава схема загубите между трансформатора и сървъра са 21 до 27%. ¬ система с използване на UPS с посто€нен ток, разгърната в ÷ќƒ на Facebook, тези загуби не надхвърл€т 7,5%.

¬ ÷ќƒ на интернет гиганта използват шкафове тип Open Rack, изградени според спецификациите на организаци€та Open Compute. ¬ средата на такъв шкаф се постав€ интегриран захранващ блок с посто€нен ток, който ще обслужва всички сървъри (в самите сървърни кутии н€ма захранващи блокове). ¬ същи€ шкаф са и акумулаторните батерии на 48 V, осигур€ващи резервно електрозахранване при авари€ в основната система за електроснабд€ване. ќсвен по-висока ефективност, такова решение за организиране на непрекъсваемо електрозахранване има и по-висока надеждност (заради по-малки€ брой компоненти).

ƒруги€т вариант е система за захранване с посто€нен ток с високо напрежение (High Voltage Direct Current, HVDC), ко€то бе разработена първоначално за телекомуникационни оператори с гол€м парк от оборудване, разчитащо на работа с посто€нен ток. ¬ този случай на оборудването директно се подава напрежение 380 V, а ј Ѕ са монтирани централизирано. »зползването на високо напрежение намал€ва загубите при преноса на електроенерги€. —амото оборудване е по-евтино, по-просто и по-надеждно. ѕодобни решени€ се използват например в ÷ќƒ на China Telecom и China Unicom. “акива системи с посто€нен ток са перспективни и за големи ÷ќƒ.

ќблакът успешно се използва и за поддръжка на инженерната инфраструктура в работоспособно състо€ние. —поред Schneider Electric, нови€т модел за предостав€не на сервизни услуги StruxureOn се базира на анализа на гол€м обем данни, събрани от инженерните системи, експлоатирани в различни страни по света. »зучаването на вече случили се инциденти позвол€ва отрано да бъдат предвидени аналогични проблеми при функционирането на системи и проактивно да се проведат необходимите профилактични работи.

ѕроактивната услуга помага по-добре да бъде обслужвано оборудването, следователно за осигур€ване на по-надеждна работа. ќсвен това такава услуга позвол€ва да бъдат икономисани средства, тъй като работа по обслужване на оборудването се провежда само тогава, когато действително е необходимо, допълват от компани€та.

ќсвен облачните технологии, в инженерните инфраструктури на ÷ќƒ започват да се прилагат и други „горещи“ иновации, такива като »нтернет на нещата (IoT). —тава дума за включване на елементи от системата на електроснабд€ване по стандартна мрежа Ethernet за събиране и анализ на различни данни. “акъв подход е реализиран в системата за „умен“ щит на Schneider Electric.

ѕри традиционни€ подход събирането на информаци€ на гол€м обект от всички автомати, устройства за защита и датчици се губ€т много сили и време, като за година персоналът може да измине стотици километри. “ехнологи€та IoT позвол€ва мигновено получаване на нужната информаци€ на компютър, таблет или смартфон.

—амото свързване на „умн舓 щит е просто: достатъчно е той да се свърже с комутационен Ethernet кабел или с безжична Wi-Fi връзка. —лед това от браузъра или мобилното приложение може да се отиде на адреса на всеки елемент и да се получи необходимата информаци€. «а анализа на потреблението на електричество и състо€нието на оборудването в реално време, както и за прогнозиране е разработен софтуерът StruxureWare Power Monitoring Expert. «а общо управление на всички инженерни системи в сградата, както енергийните, така и климатичните, осветлението и т.н. Schneider Electric предлага софтуерното приложение StruxureWare Building Operation.

—пециалистите на Schneider Electric посочват две направлени€ за намал€ване на разходите при използване на „умни“ щитове. ѕърво за намал€ване на финансовата щета от внезапни аварии — например вследствие на непредвидени пикове на натоварването, влошаване на качеството на електроенерги€та или други причини. ¬торо, за свиване на текущите разходи за техническо обслужване на системите за електроснабд€ване и на инженерните системи в обекта.

 

»нтегрирана »“ инфраструктура

—поред н€кои от големи доставчици, сред които и Cisco, вариантът „сглоби си сам“ позвол€ва на купувача да икономиса 10–15% от средствата, но при това се увеличава времето за внедр€ване, усложн€ва се управлението на системата, повишава се рискът. ќчевидни са плюсовете от интегрираните решени€ — проверен дизайн, готови сценарии за внедр€ване, единно управление и добро мащабиране.

ќт каква инфраструктура има нужда облакът? ќт лесно мащабируем ресурсен пул, от който може да бъде получено всичко, което е необходимо в дадени€ момент „по за€вка“. » именно хиперконвергентните решени€ са идеални за разгръщане на облака. ѕри използване на такива решени€ »“ инфраструктурата не се нуждае от големи първоначални инвестиции, тъй като те позвол€ват лесно увеличаване на стандартните модули според ръста на натоварването и бро€ на услугите. ќсвен това хиперконвергентните решени€ лесно се интегрират със сто€щите над т€х софтуерни приложени€, вкл. оркестратор и портал, а ц€лото управление се осъществ€ва чрез единен интерфейс - не е нужно отделно да се контролира виртуализационната среда, съхранението на данни, средствата за резервиране и т.н. ¬ тази връзка за системите са важни функции като дедупликаци€ и компресиране на всички данни, „мигновен“ бекъп и възстанов€ване на виртуални машини, както и възможност за миграци€ на данни и приложени€ между териториално отдалечени обекти. “ова дава възможност за реализаци€ на георазпределени комплекси, което е изключително важно за отказоустойчиви облачни системи.

¬ »“ бранша обаче все още се спори кой подход (конвергентен или хиперконвергентен) е по-добър. ќт Cisco съветват да се анализира типът на натоварването. јко в клиентската система има една гол€ма база данни или друго гол€мо натоварване, за предпочитане са традиционните решени€, които се разработват и оптимизират за поддръжка на такива тежки задачи. ѕри наличие обаче на множество неголеми работни натоварвани€, например стотина виртуални машини с дискове до 500 GB, хиперконвергенци€та е решението, което ще позволи да се намали себестойността, да се опрости управлението и да се подобри мащабирането“.

 

ѕренастройване на мрежата

Ќови€т подход към организиране на »“ промен€ и изисквани€та към мрежовата инфраструктура. “е се про€в€ват при см€на на базовата архитектура на мрежата, осъществена според принципа „програмируемост (SDN), развитие на средствата за автоматизаци€ и т.н.

Ќавремето сървърната виртуализаци€ стана онзи инструмент, който позволи да се отдели инфраструктурата от предостав€ните от не€ услуги. ƒнес същото става и при мрежите. ѕри реализаци€ на SDN могат да се използват насложени (overlay) виртуални мрежи (това предлагат от VMware), вместо да се прав€т опити за автоматизиране на управлението чрез специален хардуер (така разбират SDN реализаци€та много други производители). ѕри всички положени€ важно е нивото на абстракци€, върху което могат да се реализират различни мрежови услуги като маршрутизаци€, комутаци€, защитни стени и др.

ƒнес се промен€ не само мрежовата архитектура, но и разбирането за това какво тр€бва да представл€ва хардуерната платформа на мрежовото устройство. ќт затворени „черни кутии“ със заключено програмно управление браншът преминава към отворени платформи, които позвол€ват работа с различни операционни системи и мрежови приложени€. ѕроцесите в мрежовите среди са подобни на онези, които настъпиха при прехода към стандартна x86-платформа при компютрите, а това даде тласък на развитието на разнообразни приложени€.

Ќовите мрежови архитектури, в частност комутационната фабрика, предполагат още по-висока плътност на портовете. «атова разработчиците на кабелни системи усъвършенстват свои комутационни панели както за медна преносна среда, така и за оптика. ќчевидна е и тенденци€та за увеличаване на дела на оптичните кабелни системи, тъй като те осигур€ват по-гол€ма скорост при преноса на данни на големи разсто€ни€.

ƒруго важно изискване на съвременните ÷ќƒ е много бързото осъществ€ване на свързвани€та и поддръжката на различни изменени€. »менно затова все по-често се прилагат предварително терминирани кабелни решени€. “е преминават през ц€лостно тестване още в завода производител, което позвол€ва по-бързо сертифициране на линиите, изградени с тези решени€.

 

ћногооблачно бъдеще

Ѕъдещето не е нито в частните, нито в публичните облаци, то е мултиоблачно и хибридно. — други думи все повече потребители ще използват както частни, така и публични облаци, оптимизирайки разпределението на натоварване в съответствие с текущите задачи и потребности. VMware прогнозира, че при хибридните системи делът на публичните облаци ще расте (вж. ‘иг. 2).

‘иг. 2 –азвитие на частните и на публичните облаци

Ћидерите в цифрови€ бизнес използват средно по 7 облака. Ќа следващ етап от развитието на технологи€та за виртуализаци€ се планира осигур€ване на облачна виртуализаци€, както и на безопасност и ефективно управление на мултиоблачни инфраструктури. јбстракци€та в мултиоблачната среда ще се изгражда на базата на програмно дефинирани мрежи, а архитектурата на микроуслугите ще осигури ниво на мащабируемост и еластичност на обслужващите платформи, което е необходимо за приложени€та от цифровата икономика, прогнозират от VMware.

Ќаличието на съвременни центрове за обработка на данни е необходимо условие, за да се вле€т предпри€ти€та в световните процеси по цифрова трансформаци€, а не да се окажат в перифери€та.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас