“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »нтернет на нещата
25 май
2017
 
 

„етири нелицепри€тни истини за »нтернет на нещата

4032 прочитани€

¬ развитието на повечето технологии са налице етапи, по време на които всичко изглежда възможно.  ато примери могат да се посочат персоналните компютри в кра€ на 80-те и интернет в кра€ на 90-те години на минали€ век, както и мобилните приложени€ в началото на насто€щото десетилетие.

— течение на времето обаче всичко идва по местата си.

¬ момента е ред на »нтернет на нещата (Internet of things, IoT) да изглежда многообещаващо. —поред прогнози милиарди свързани устройства ще помагат на хората да решават широк спектър от задачи, както в професионални€, така и в лични€ си живот. ѕаралелно обаче започват да прозират и редица потенциални проблеми. ѕо-долу са изброени най-очевидните от т€х.

ѕрочетете още: »нтернет на нещата идва и ще промени всичко

Ћоши данни

ѕотенциалът на системите от »нтернет на нещата е в пр€ка зависимост от събираните данни, а тук има какво още да се желае.

—поред оценки на General Electric до 40 на сто от събираната от сензорите информаци€ може в момента на попадането си облака да е нев€рна, прекомерна или безполезна. “ова усложн€ва процесите по нейното събиране и обработка.

–аботата в тежки услови€ увеличава веро€тността от грешки, като опасност в тази насока могат да представл€ват резки промени в атмосферните услови€, вандализъм, вли€ни€ от страна на животни или растителност и т.н. «а да се изб€гват свързаните с такива фактори ефекти, компаниите тр€бва да калибрират своите датчици, да осигур€ват резервни такива или да използват системи за контрол (например камери).

¬сички изброени проблеми могат да бъдат решени от системи с изкуствен интелект, който да анализира регистрираните показатели и прави верните изводи на т€хна база. Ћекарите например ще могат да след€т състо€нието на пациентите с помощта на носими устройства, които да измерват техните жизнени показатели и да ги сравн€ват. ѕаралелно с това ще бъде филтрирана ненужната информаци€, като например 1000 последователни идентични съобщени€. “ези решени€ ще тр€бва да бъдат взимани от устройства, намиращи се по перифери€та мрежите.

Ќеобезопасени устройства

ћного домашни устройства от »нтернет на нещата се достав€т с пробойни в сигурността и дори сега да са неизвестни, в крайна сметка все пак биват откривани.

 омпани€та Hangzhou Xiongmai Technology вече е усп€ да изпита такива проблеми. ћиналата година нейни камери се оказаха въвлечени в зомби-мрежата Mirai, ко€то порази значителна част от интернет. —лаби пароли, установени по подразбиране, са в основата на успеха на Mirai. √одина преди това производител€т спр€ да достав€ продукти със слаби пароли, но не усп€ да накара потребителите да инсталират нов софтуер и да ги смен€т на ръка.

—тремителна см€на на технологии

»нтернет на нещата продължава да е подвижна цел. “ова затрудн€ва избора технологии, тъй като в дългосрочна перспектива далеч не всички от т€х ще „оцеле€т“.

Ќ€кои спецификации, по€вили се преди н€колко години (например IoTivity и AllJoyn) вече се обедин€ват една с друга. јко доставчиците осигур€т съвместимост на старото оборудване с новото, то намал€ването на бро€ стандарти може да се счита за позитивен фактор. ¬се пак подобна консолидаци€ може да донесе със себе си допълнителни изненади.

ќсвен всичко, този въпрос бива повдиган във връзка с развитието на териториално разпределени мрежи с ограничен обсег. ƒнес изборът в тази насока е достатъчно широк, но анализатори се опас€ват, че в бъдеще това може да се окаже недостатъчно.  летъчните предаватели н€ма да бъдат демонтирани до тогава, докато не дойде време да се подмен€т използващите ги устройства, но мрежата, завършваща сво€ жизнен цикъл, н€ма да се разшир€ва. «атова днес тр€бва да се избира много внимателно на каква технологи€ да се заложи.

Ќеподготвеност на персонала

—вързаните с мрежата гол€мо количество машини, всеобщата автоматизаци€ и по-дълбокото проникване в същността на бизнеса, несъмнено, могат да бъдат приветствани. —ам по себе си обаче »нтернет на нещата не работи.

Ќамирайки се на границата между изчислителните системи и физическата инфраструктура (машините), »нтернет на нещата кара »“ отделите да влизат във взаимодействие с обслужващи€ персонал, който може даже да не познават. ћиналогодишната анкета на Technalysis показа, че оперативните подразделени€ се оказват въвлечени в такива проекти дори по-често, отколкото »“ специалистите.

—поред изследване на Strategy Analytics, отново от миналата година, извличането на максимума от »нтернет на нещата е възможно само при активно участие на всички отдели. Ѕързането тук е вредно и води със себе си обърквани€, които могат да повли€€т на ползата от ц€лостни€ проект. Ќад половината (51%) от анкетираните дори изобщо не са уверени, че инвестициите в подобни проекти изобщо н€кога ще се възвърнат.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас