“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
11 май
2017
 
 

»“ системите на държавните агенции тр€бва да започнат да си говор€т

3868 прочитани€
—траница 2 от 2

ѕо време на презентаци€та си той посочи и н€колко заблуди по отношение е-услугите. ѕо думите принципа за обслужване на едно гише, въведен през 2003 г. не съвпада като обхват с концепци€та на т.нар. one-stop shop. ѕървото представл€ва просто локализиране на услугите на една администраци€ в една физическа точка. “ова не включва служебно набиране на документи на всички заинтересовани страни.

јлександър …оловски

„—ериозен проблем е разбирането, че „процес“ означава „управление на документи“ – посочи още …оловски. – Ќие не управл€ваме документи, а данни.“

–едно е да се подчертае, че ƒј≈” не отговар€ за ц€лата »“ сфера, като министърът на транспорта, информационните технологии и съобщени€та запазва редица функции в тази насока. ћеждувременно агенци€та е фокусирана върху пространствените и отворените данни, мрежовата сигурност, електронните идентификаци€ и удостоверителни услуги, както и върху общата политика за е-управление. —поред нейни€ зам.-председател, разликата спр€мо предишни подобни опити е, че сега е осигурено финансиране, засега за приоритетните проекти от първи€ етап на „ѕътната карта за изпълнение на —тратеги€та за развитие на електронното управление в –епублика Ѕългари€ за периода 2016-2020 г.“, приета от ћинистерски съвет през април 2016 г. ѕарите са както от държавни€ бюджет, така и от ќперативна програма „ƒобро управление“.

¬ момента административните органи следва още на проектно ниво да съгласуват предварително своите планове и виждани€ за реализирането на информационни системи. ѕодчертава се, че в ƒј≈” см€тат да изпов€дват принципа за технологична неутралност и да осигур€т прозрачност за дейността си чрез публикуване отчети, проекти и технически задани€ на сво€ интернет сайт.

≈-Ќјѕ

ѕример за работеща цифрова администраци€ представи јтанас янев, »“ директор на Ќационалната агенци€ за приходите. ѕо думите му за Ќјѕ електронно управление означава неприсъствено и нехартиено взаимодействие с гражданите и бизнеса, обмен на данни с другите централни администрации, електронно взаимодействие с общинските администрации, както и взаимодействие с други страни – отново по електронен път. „«а нас това е модел на мислене, а не само внедр€ване на технологични решени€ – об€сни той. – «а нас това е практика от много години.“

—поред янев не винаги най-скъпите технологични решени€ вод€т със себе си най-добрите резултати. ѕо думите му Ќјѕ приб€гва до използване на евтини подходи, разбира се подплатени с информацонни технологии, водещи до увеличаване на събираемостта.  ато пример може да се посочи използването на писма по електронната поща до групи задължени лица за наближаване на н€какъв краен срок за заплащане, за подаване на декларации и т.н. „“ова не е скъпо, а е много ефективно“, отчете янев. —поред него разпращането на информаци€ по този начин от една страна показва отношението на администраци€та към нейните клиенти, а от друга, че администраци€та знае, че те не са изпълнили своите задължени€.

јтанас янев

¬се пак, Ќјѕ н€ма как да прави компромиси в области като информационната сигурност и достъпността на системите. «атова, според »“ директора на агенци€та, има моменти, в които н€ма как да се прав€т икономии по отношение на средствата. „Ќјѕ притежава и скъпи технологични решени€, които са ни необходими за осъществ€ване мерки тези насоки – подчерта янев. – »зползваме скъпи сървъри и решени€ за съхранение на данни, но без т€х просто не може.“

√одишно Ќационалната агенци€ за приходите получава за€вки за около 40 млн. справки., а подадените отчети от фискалните устройства са 70 млн. ќсвен това годишно подадените по електронен път трудови договори са над 8,5 млн., а месечните справки и декларации по ƒƒ— пък са над 3 млн.

Ќјѕ предлага над 80 електронни услуги, изискващи квалифициран електронен подпис и други 30 такива, използващи персонален идентификационен код. ќще 7 услуги са със свободен достъп. ѕо думите на янев агенци€та е и една от малкото държавни администрации, предлагащи свое мобилно приложение.

ќт там отчитат 90% подадени декларации по електронен път. —поред »“ директора на агенци€та 80% от всички електронни услуги в държавата са на Ќјѕ. ¬сичко това спест€ва на гражданите и бизнеса над 300 млн. лв. годишно.

12
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
»нтервю
‘ирмите представ€т
ƒизайнерската WiFi система Covr на D-Link осигур€ва супербързо покритие и в големи домове

ƒизайнерската WiFi система Covr на D-Link осигур€ва супербързо покритие и в големи домове

D-Link предложи Wi-Fi системи за два и три честотни обхвата, използващи технологи€та MU-MIMO

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
»ван √еоргиев, Kaufland Service: –азвитието е ключово за бизнеса ни»ван √еоргиев, Kaufland Service: –азвитието е ключово за бизнеса ни

ћарката  ауфланд е позната у нас с веригата си от хипермаркети. ћалцина обаче зна€т, че от Ѕългари€ се поддържат н€кои от нейните ключови системи, както и че тук се разработват перспективни технологии, които тепърва ще бъдат внедр€вани в...

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас