“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
11 май
2017
 
 

»“ системите на държавните агенции тр€бва да започнат да си говор€т

4711 прочитани€
—траница 1 от 2

јлександър √лавчев

ќбщи и социално значими »“ решени€, вместо самосто€телно изграждане на системи в различните администрации, беше една от темите, разгледани по време на 18-ото издание на конференци€та по електронно управление, озаглавена „√олемите промени в е-управлението“. “€ бе организирана от ICT Media, със съдействието на ƒържавна агенци€ „≈лектронно управление“ (ƒј≈”) и Ќационално сдружение на общините в –епублика Ѕългари€ (Ќ—ќ–Ѕ). —пециален гост на конференци€та беше …орданка ‘андъкова, кмет на —толична община.

√енерален партньор на събитието беше „»нформационно обслужване“ јƒ, а официални - APC by Schneider Electric, —офтуерна група ј —“Џ–, ≈—–» Ѕългари€, Index Bulgaria, InterSystems, ABBYY. ‘орумът се проведе с технологичното партньорство на Vivacom и с подкрепата на Dicota.

–осен ∆ел€зков

 рай на »“ системите „на парче“

„¬сички сме на€сно с наличните технологични възможности – посочи –осен ∆ел€зков, председател на ƒържавна агенци€ „≈лектронно управление“ по време на откриването на конференци€та. – Ќивото на експертиза на нашите специалисти е гол€мо, но процесите в администраци€та, за съжаление, са доста затормоз€ващи.“

ѕо думите му развитието на администраци€та в посока цифрови технологии е неизбежно. —ъщевременно обаче, според него, процесите, които се случват в рамките на административните органи, не тр€бва да бъдат директно пренаписани от харти€ в електронен вид. „≈лектронните услуги тр€бва да се създават по подразбиране“, об€сни ∆ел€зков. ƒруг важен момент по думите му е, че фокусът тр€бва да е насочен към техни€ потребител, а не към администраци€та.

Ќиското ниво на свързване на регистрите и базите данни на държавните структури стои в основата на буксуващото т.нар.  омплексно административно обслужване. — промени в административно-процесуални€ кодекс преди време този термин бе официално въведен и той предвижда еднократно събиране и многократно използване на данни.

—поред ∆ел€зков на базата на добре развитата държавна мрежова свързаност и предсто€щото изграждане на стъпващата отгоре хибридна облачна инфраструктура ще позволи реализиране на „икономии от мащаба“. ќсвен това споделени€т административен ресурс се очаква да накара различните държавни звена да спрат да инвестират в собствени решени€, а да търс€т общи и социално значими такива.

“еодора ƒачева

„ѕод вли€нието на осигурените с проектно финансиране ресурси б€ха изградени немалко системи, но те обслужват само администраци€та, ко€то € е разработила. ¬ момента, в който заговорим за свързаност, честата експертна оценка е, че е невъзможно свързването на тези системи – продължи темата за некомуникиращите »“ системи “еодора ƒачева, заместник-изпълнителен директор на Ќационалното сдружение на общините в –епублика Ѕългари€. – «атова с огромно облекчение и надежда гледаме към държавната агенци€, ко€то се над€ваме да сложи ред в този процес.“

ѕо думите ѝ вече са налице първите указани€, правила и изисквани€ по отношение на електронните системи. “€ призова обаче да се провеждат дискусии с т€хната практическа приложимост. “ози начин на работа е вече практика за Ќ—ќ–Ѕ при работата с министерствата – смесени експертни групи обсъждат документи преди т€хното приемане.

¬изи€ за електронното управление

«аместник-председател€т на јгенци€та за електронно управление јлександър …оловски представи националните приоритети за развитие на електронното управление, функциите на държавната агенци€ за е-управление, основни предизвикателства, както и постигнати€ напредък от създаването на ƒј≈” в кра€ на 2016 г. ѕо думите му т€ е отговорната институци€ за е-управлението в Ѕългари€, като структурата е поела в себе си редица функции, които са били отговорност на други звена преди 2016 г., както разбира се и нови такива.

 ато основи на ƒј≈” са послужили ƒирекци€ „≈лектронно управление“ в ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та и бившата »зпълнителна агенци€ „≈лектронни съобщителни мрежи и информационни системи“, като гол€ма част от функциите са дошли от —ъвета по електронно управление. «аедно с това в новото звено са били прехвърлени и много хора от цитираните администрации. „ѕри нас дойдоха и много специалисти от частни€ бизнес, така че формирахме капацитета си на една широка база“, допълни …оловски.

1 2
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас