“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
27 апр
2017
 
 

Ѕанките залагат на иновативни »“ за индивидуално обслужване на клиенти

ѕравилната стратеги€ за цифрова трансформаци€ е основен инструмент на доставчиците на финансови услуги в битката с финтех за ло€лните и ценните клиенти.

3547 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

— предизвикателствата и ползите от дигиталната трансформаци€ се сблъскват организации от всички бизнес сектори, но във финансови€ сектор наличието на ц€лостна стратеги€, ориентирана към неверо€тното изжив€ване на клиентите е много важна с цел запазване и на печалбите, а и на ръста на бизнеса. Ќовата европейска директива за платежните услуги PSD2 засилва натиска върху доставчиците на финансови услуги да отвор€т системите си към външни партньори и конкуренти, а в битката за предостав€нето на иновативни услуги се включват и финтех компаниите. “ехнологиите, дори и най-модерните като изкуствен интелект, блокчейн, семантичен анализ, анализ на √олеми данни, са само средства, важна е пром€ната на бизнес моделите, които да постав€т в центъра всеки клиент и неговото индивидуално потребителско прежив€ване.

“ова са част от тенденциите, очертани на 19-и€ финансов технологичен форум ”ћодерната финансова институци€ - дигитализаци€ и ефективност в действие”, организиран от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter със съдействието на:  омиси€ за финансов надзор ( ‘Ќ), јсоциаци€ на банките в Ѕългари€, јсоциаци€ на българските застрахователи и Ѕългарска асоциаци€ на дружествата за допълнително пенсионно осигур€ване.

ѕрочетете още: УЅорика Ц ЅанксервизФ получи от ЅЌЅ лиценз за оператор на платежна система Ѕ»—≈–ј7-EUR

√енерални партньори на инициативата са јдастра Ѕългари€ и јй Ѕи ≈с Ѕългари€, а официални - ACT Sofia, APC by Schneider Electric, Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«, CA Technologies, Darktrace, Datecs, F5 Networks, Omikron/ Global Consulting, Intracom Bulgaria, Nevexis, Oracle, Palo Alto Networks, Provice, Sirma BC, Software Group и Vivacom.

Ќина —то€нова, подуправител управление „Ѕанково“ в ЅЌЅ

≈вропейската директива PSD2

»зползването на технологии във всички сфери на живота и бизнеса вли€е силно върху финансови€ сектор, за€ви Ќина —то€нова, подуправител управление „Ѕанково“ в ЅЌЅ. ѕроектите в ÷ентралната банка в качеството и на регулаторна и надзорна институци€ са насочени към демократизаци€ на сектора и по-нататъшно внедр€ване на иновациите, допълни т€. —ред т€х са работещи€т вече регистър на банковите сметки и сейфове, в който се прав€т хил€ди справки от оторизирани лица и институции, а до кра€ на т.г. се очаква достъпът да се осъществ€ва основно по електронен път. ЅЌЅ като агент на правителството приключи и проекта по въвеждане на връзката между ƒепозитара на ƒържавни ценни книжа (ƒ ÷) и платформата ≈-BOND на Bloomberg, като след промените в поднорамтивната база се очаква до средата на годината тази електронна връзка да функционира успешно. —тартирало е изграждането и на връзка между ƒепозитара на ƒ ÷ и Ѕ‘Ѕ. ¬ резултат от двата проекта търгови€та с ƒ÷  ще се извършва на регулиран пазар, което ще доведе до по-нататъшно интегриране с европейски€ финасов пазар, коментира —то€нова.

¬ директивата за платежните услуги PSD2 н€ма революционни изменени€, прецизирани са процедурите за подаване на жалби към доставчиците на платежни услуги (ƒѕ”), разширен е и обхватът, като вече само едини€т доставчик на превода може да е от страна членка на ≈—. —ъществен нов елемент е изискването за повишена сигурност на плащани€та чрез интернет и друг отдалечен достъп, изисква се и по-прецизна идентификаци€ на клиента за преодол€ване на възможностите за измами. ƒѕ” са длъжни да докладване своевременно за инциденти, свързани със сигурността, пред надзорните органи, каза подпуправител€т на ЅЌЅ. —поред не€ проектът за нови€ «акон за платежните услуги и платежни системи, който транспонира директивата PSD2, e изпратен за съгласуване. ƒо средата на 2017 г. след отчитане на забележките ще бъде внесен в парламента, за да се спази крайни€т срок за влизане на директивата в сила - 13 €нуари 2018 г.

¬ладимир —авов, зам.-председател на  ‘Ќ.

“ехнологиите дават гол€ма лекота при получаване на финансови услуги и снижават разходите, но същевременно постав€т и предизвикателства, особено пред регулаторите, коментира ¬ладимир —авов, зам.-председател на  ‘Ќ. „Ћесни€т достъп и многото предложени€ и платформи увеличават възможностите за измами, за нарушаване сигурността на личните данни. «а  ‘Ќ предизвикателството е гол€мо, ние следваме промените и се стремим да не изоставаме, затова искаме да сме партньор на новите технологии и на финтех индустри€та, така че да изпълним сво€ ангажимент“, добави той.

 

ѕотребител€т е в центъра

¬ ерата на глобализаци€та и навлизането на гиганти като Apple и Google във всички сфери, включително разплащани€та, ще оцеле€т онези фирми за финансови услуги, които изграждат системи за ангажиране на потребителите, стимулирайки т€хната ло€лност. “е тр€бва да предостав€т иновативни услуги през различни канали, включително социални мрежи, пром€на на бизнес моделите, коментира Ќикос —ампанис, регионален директор на Forrester Research за ёгоизточна ≈вропа.

Ќикос —ампанис, регионален директор на Forrester Research за ёгоизточна ≈вропа.

„÷ифровата революци€ премахва бариерите за навлизане във вс€ка бизнес сфера. —трогите регулации и капиталовите изисквани€ н€ма да спас€т банките - цифровизаци€та ще ги промени, независимо дали шефовете € харесват или не, за€ви той. - ÷ифровата трансформаци€ обаче е пътешествие, а не еднократен проект, и много банки предприемат отделни инициативи като цифровизирани банкови клонове, мобилни приложени€, цифрови оферти само за младежи, за мобилни клиенти. ћалко са фирмите, които зна€т дали потребителите им са точно онези, които те искат. ƒоставчиците на финансовите услуги тр€бва да познават по-добре своите потребители. Ќужна им бизнес стратеги€та, ко€то „да се върти“ около жизнени€ цикъл на потребител€, така че той от „заинтересуван“ да се превърне в реален клиент, а след това и в ло€лен такъв“, добави той.

Ќачинът, по който европейската регулаци€ насочва банките, е полезен за бизнеса и оптимизира среда, води до обновление. Ќо опитът на наши€ пазар не е малък – финансовите институции у нас прав€т отдавна инвестиции в модерни »“ и те са поддържани на високо ниво, каза ћирослав ¬ичев, главен изпълнителен директор на Ѕорика-Ѕанксервиз.

ћирослав ¬ичев, главен изпълнителен директор на Ѕорика-Ѕанксервиз.

“ой допълни, че пълен аутсорсинг в банковата сфера у нас е имало още през 90-те години. „—лед това банките реализираха много »“ проекти, редица модерни информационни системи и канали за обслужване, с вградени аналитични функции. —ъздадената през 1992 г. система Ѕ»—≈–ј действа перфектно и до днес, а Ѕ»—≈–ј 6 може да предостави почти моментални разплащани€ „сметка към сметка“. “ака че технологичните възможности са налице, очакваме развитие на бизнес моделите за тези услуги и търсенето им от страна на търговците и потребителите“, добави ¬ичев.

 

Ѕанката като услуга

с фокус върху клиента тр€бва да предостав€ интеграци€ в сценари€ на живота на клиента, коментира √оран јнгелов, управител на IBS Ѕългари€. „Ѕанките работ€т на наситен пазар, при силна конкуренци€, предлагат сравнително еднотипни услуги, а това пречи на диференциаци€та им. Ќовите регулаторни изисквани€ позвол€ват бързо преминаване на клиентите към друга банка, а въвеждането на директивите ще отнеме от енерги€та на финансовите организации. “е са притискани и от финтех компаниите, действащи заедно с глобалните технологични лидери.

√оран јнгелов, управител на IBS Ѕългари€

„≈вропейските регулации не са самоцелни, те са отражение на онова, което се случва в света – големите организации събират много данни, включително геоданни, и тр€бва да е €сно кой ги използва и как се защитават. ј с PSD2 банките ще отвор€т услугите си“, об€сни √оранов. ‘интех компаниите не са никак безобидни – те ще „откъсват“ цели части от банкови€ бизнес, като според прогнозите банките ще загуб€т от финтех индустри€та през следващите 10 г. 20% от клиентите, 40% от оборота и 60% от печалбата си. „ лиентът не търси най-ниската цена, а удивително прежив€ване, привързва се към компании, даващи му удобство“, добави той.

Ѕанките разполагат с огромни бази данни и от собствените си системи, и от различните канали за обслужване, външни национални системи. „»менно данните са „асото в ръкава“ на банките срещу финтех, но последните зна€т какво да прав€т с тези данни, каза √оранов.-  лиентите очакват да бъдат обслужвани като звезди, така че банките тр€бва да научат индивидуални им потребности и желани€ в реално време и адаптират предложени€та си спр€мо т€х.“

 

ћного проекти за анализ на √олеми данни

са реализирани през последната година, €вно компаниите вече се възползват от новите технологии и на практика постигат резултат от допълнителни бизнес ползи, прогнозни анализи, бизнес прозрени€, допълни Ћюбомир ќвчаров, изпълнителен директор, јдастра Ѕългари€. „ƒанните са стратегическите активи и банките тр€бва да ги третират като такива“, каза той и даде за пример внедреното в ƒ«» решение на јдастра за откриване на потенциални измами в застраховането, базирано на семантични€ анализ.

Ћюбомир ќвчаров, изпълнителен директор, јдастра Ѕългари€.

„ƒ«» интегрира първата система за борба със застрахователни измами, като очаквани€та ни са да намалим квотата за щетите с около 1-2%, което годишно ще ни спести около 1 млн. лв., коментира —тамен —таменов, директор „”правление на щети общо застраховане“ в ƒ«». - Ќо незабавните ползи от семантични€ анализ са по-добър първичен контрол и вземане на правилни и бързи решени€, например за по-бързо изплащане на обезщетението на добрите клиенти“, добави той.

Ѕанките тр€бва да разработ€т реална стратеги€ за дигитална трансформаци€ с фокус върху клиента, и да осигур€т гъвкава и сигурна среда за интеграци€ с финтех компаниите, препоръча √оран јнгелов.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас