“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Startup новини
25 апр
2017
 
 

»јЌћ—ѕ и стартъп компании сключиха споразумение за сътрудничество

3141 прочитани€

—поразумение за сътрудничество между »зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средни предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ) и стартъп общността подписано на 24 април. —поред официалната формулировка целта на подписаното договора е „подкрепа за стартиращи предпри€ти€, развитие на техни€ иновативен и експортен потенциал и подобр€ване на конкурентоспособността им, чрез насърчаване на предприемаческите умени€ сред работоспособното население в Ѕългар舓.

„¬ниманието към стартъп общността е лайтомотивът в работата на ћинистерство на икономиката през последните н€колко месеца – каза министърът на икономиката “еодор —едларски при подписването на догова. Ќа събитието присъстваха заместник изпълнителни€т директор на »јЌћ—ѕ Ќикола —то€нов и представители на стартъп общността.

ѕрочетете още: Ѕългари€ да се позиционира като регионален център за »ндустри€ 4.0

—поред —то€нов »јЌћ—ѕ играе рол€та на мост между администраци€та и реални€ бизнес. “ой изрази на јгенци€та да оказва съдействие на българските стартъп компании при работата им с институциите.

„«а дигиталната общност беше много добър сигнал, че държавата и ћинистерство на икономиката дадоха фокус върху тази част от икономиката, ко€то все още не е част от статистиките за икономическо развитие на Ѕългари€, но е за€вка за осигур€ване на авторска иновативна икономика, стига да е подкрепена по правилни€ начин“, подчерта —аша Ѕезуханова, инициатор на мрежата Edit.bg, по време на събитието.

—траните по —поразумението се съгласиха да си сътрудничат в дейности, насочени към стимулиране развитието на всички сектори в икономиката на страната чрез подкрепа за стартиращи предпри€ти€ при разработването на иновативни продукти и услуги, разшир€ване на съществуващите и излизане на нови пазари.

¬ изпълнение на договора се предвиждат следните дейности:

  • ѕровеждане на съвместни инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството (семинари, тренинги, обучени€ и др.);
  • –азработване и реализиране на съвместни проекти, в подкрепа на предприемачеството, финансирани по програми на ≈— или по други донорски програми;
  • ѕодпомагане участието на фирмите в специализирани конференции, бизнес форуми и семинари;
  • ќбмен на икономическа и бизнес информаци€, експертиза, опит и добри практики;
  • ќсъществ€ване на проучвани€, анализи и изследвани€ от взаимен интерес;
  • ќрганизиране на съвместни бизнес мисии, събити€ между бизнес партньори (¬2¬) и между клъстери (C2C);
  • —ъвместни инициативи за стимулиране на предприемачеството и привличане на инвестиции в икономиката на страната;
  • ѕодкрепа за вече съществуващи инициативи на двете страни.

—поразумението за сътрудничество е подписано от 16 български стартъп компании – јсоциаци€ на Ѕългарските Ћидери и ѕредприемачи (ABLE), —Ќ÷ Ѕългарски Ѕизнес ‘оруми, Crew 21, Start It Smart, Founders Institute, Ceo Angels Club, √лобален ѕредприемачески ћониторинг (GEM), Startup Factory, Zaralab, √аргараж, Startup, Bizlabs, –азвитие на »новативни —тартъп  омпании (–»— ), Hackafe,  луб на ѕрограмистите във ¬елико “ърново, Edit.bg и Business Booster.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас