“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
19 апр
2017
 
 

10,23 млн. лв. - за » “ в предучилищното и училищното образование

 абинетът утвърди годишните национални програми за развитие на образованието.

4479 прочитани€

ќбщи€т бюджет на програма „»нформационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2017 г. е с 3 милиона лева повече, отколкото през 2016 година, или общо 10 230 000 лв. ѕарите ще се използват за осигур€ване на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедр€ване на иновативни методи на обучение в общо 700 училища и детски градини. ¬ поне 100 училища ще се осигури интернет връзка и достъп до облачни образователни услуги. 

–ешението стана факт, след като на 19 април ћинистерски€т съвет одобри 11 национални програми за развитие на образованието през 2017 година, които ще осигур€т допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование.

ѕрез 2017 година за дофинансиране на предучилищното и училищното образование са предвидени 59 500 000 лева при 50 394 000 лева през 2016 година. —редствата се осигур€ват от държавни€ бюджет чрез бюджета на ћќЌ. 

ѕрочетете още: ќбсъждат се 11 програми за предучилищното и училищното образование

Ќа 19 април ћинистерски€т съвет одобри 11 национални програми за развитие на образованието през 2017 г.

”твърдените национални програми са „ќптимизаци€ на училищната мрежа“ (с бюджет 30 717 000 лв.), „—истема за национално стандартизирано външно оцен€ване“ (4 400 000 лв. ), „–оден език и култура зад граница” (1,2 млн. лв.), „”ченически олимпиади и състезан舓 (2 983 500 лв.), „ќсигур€ване на съвременна образователна среда“ (4 700 000 лв.), „Ѕез свободен час “ (2,5 млн. лв.), „ валификац舓 (600 000 лв.),“ —ъздаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ (1 500 000 лв.), „»нформационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (10 230 000 лв.). „–азвитие на системата на предучилищното образование“ (400 000 лв.) и „ќбучение за »“ кариера“ (270 000 лв.).

«а първи път се финансира национална програма за предучилищното образование. Ќейната цел е да се гарантира равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигур€ване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в занимани€та. ѕредвижда се да бъдат обхванати 130 детски градини и училища с подготвителни групи, 1600 деца и 1600 родители. Ќова е и програмата „ќбучение за »“ кариера“, ко€то е насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с паралелки за професионална подготовка, които дават квалификаци€ „ѕриложен програмист“.

–азшир€ва се и обхватът на национална програма „Ѕез свободен час“. ¬ не€ ще бъдат включени и детските градини, а не само училища, както е досега, а финансирането е увеличено с половин милион лева. ѕредвижда се осигур€ване на не по-малко от 32 000 заместващи педагогически специалисти.

Ѕюджетът на програма „ќптимизаци€ на училищната мрежа“ е увеличен с близо шест милиона лева, които ще бъдат използвани за обезщетени€ на учители и персонал, с които са прекратени трудовите правоотношени€ поради пенсиониране или на друго основание.

ќт заложените 4,7 млн. лв. по програма „ќсигур€ване на съвременна образователна среда” 2,4 млн. лв. са за подобр€ване на услови€та за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, 1,5 млн. лв. – за модернизиране на професионалното образование, и 800 000 лева – за осигур€ване на целодневно обучение на учениците.

ћалко повече от половината от предвидените по програмата „”ченически олимпиади и състезани€” средства ще бъдат инвестирани в обучение на талантливи ученици, които да участват в олимпиади, а с останалите ще се организира провеждането и участието в национални и международни олимпиади и състезани€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас