“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
18 апр
2017
 
 

ќбемът на »“ индустри€та в ”крайна за 2015 г. е $2,5 млрд.

2804 прочитани€

 онстанца  адънкова

„”крайна има 6 пъти територи€та на Ѕългари€ и близо 7 пъти населението на страната, което е един доста сериозен пазар, както за вносни продукти, така и конкурентна среда по отношение на местното производство. ќбществото на ”крайна е добре образовано и определено доста консуматорски настроено, като се търс€т качество и висока добавена стойност. ƒържавата се отличава с много добра образователна система. Ѕро€т на студентите, който излиза от местните университети вс€ка година, е много сериозен, в това число попадат и завършващите » “ специалности – за 2014-2015 учебна година бро€т на студентите в университетите е достигнал над 80 000. » “ секторът в ”крайна търпи сериозно развитие в последните 1-2 години.“

јнтоний ѕереновски

ѕрочетете още: ƒържавите от ёгоизточна јзи€ Ц атрактивни пазари за родни » “ фирми

“ова каза јнтоний ѕереновски, ръководител на —лужбата по търговско-икономическите въпроси към ѕосолството на –епублика Ѕългари€ в град  иев, ”крайна, по време на шестото издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch, ко€то се състо€ на 13 април 2017 г. под наслов „» “ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност“.

—ъбитието беше организирано от ICT Media и Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ), със съдействието на ћинистерство на икономиката на –епублика Ѕългари€, Ѕългарска агенци€ за инвестиции (Ѕј»), »зпълнителна агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ), Ѕългарска асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј) и любезното домакинство на ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€. ѕартньори на конференци€та са „ƒатекс“ (Datecs) и „»ё  онсулт“ (EU Consult). 

‘актори, оказващи отрицателно вли€ние върху вътрешно-политическите и социално-икономически процеси в ”крайна:

  • неефективна работа на отделни украински институции;

  • ниско ниво на взаимодействие между правителство и парламент при провеждането на необходимите за европейската интеграци€ на страната реформи;

  • недостатъчни усили€ в изпълнението на националната програма за реформи в страната в областта на борбата с корупци€та. 

¬ икономическо отношение, ”крайна е индустриално-аграрна страна, в ко€то се въвеждат принципите на пазарната икономика, посочи ѕереновски.

—траната има подписано —поразумение за свободна търгови€ с  анада от март 2017 г. и се предвижда подписване през 2017 г. на —поразумение за —вободна търгови€ в рамките на √”јћ.

«апазва се държавни€т контрол върху структуроопредел€щи отрасли на стопанството, но се развиват частни предпри€ти€ в сферата на търгови€та и услугите.

”крайна е един от важните пазари на услуги в » “ сектора в »зточна ≈вропа, каза ѕереновски. 

» “ секторът на ”крайна 

ќбемът на »“ индустри€та в ”крайна е 2,5 милиарда долара, като в не€ са заети 100 хил€ди души, сочат данни на IT Ukraine – основната асоциаци€ на »“ индустри€та в ”крайна.

ћеждународни »“ гиганти са открили едни от най-големите развойни офиси в страната – Samsung, Oracle, Netcracker, Magento, Sitecore, WIX.com, Wargaming.net, World of Tanks и др.

ѕо отношение на демографи€та, делът на разработчиците мъже преобладава значително над този на жените (86% спр€мо 14%), като около 1/3 от разработчиците се занимават с Front-end, по 16% са ангажирани с .NET и с PHP, 11% - Java, 9% - Python, DevOps – близо 7%, Android – 5%, и с под 5% са разработчиците с технологии iOS/Mac, C++ и Ruby.

Ѕро€т на регистрираните домейни към 01.05.2016 г. е 556 700, като регистрирани домейни com.ua достигат 287 200, а регистрирани домейни от второ ниво – 18 430. 

ƒобавената стойност на » “ сектора в общата добавена стойност на икономиката на ”крайна към 2016 г. е 2,78 млрд. щ. д. ƒелът на добавената стойност на » “ сектора в Ѕ¬ѕ за 2016 г. е 3,3%. Ѕрутни€т вътрешен продукт на страната за миналата година е 93,2 млрд. щ. д. »зносът на » “ продукти и услуги за 2016 г. е 1,569 млрд. щ. д. 

ƒелът на » “ продукти в общи€ внос за 2016 г. е 20,1% (като тр€бва да се вземе предвид, че в структурата на вноса н€ма отделна позици€ за » “, той е съвкупно с машини, механизми, електротехническо оборудоване, €дрени реактори, котли, машини и електрически машини). 

„» “ секторът носи големи приходи на украински€ бюджет и по тази причина му се отдел€ подобаващо внимание от страна на управл€ващите структури“, каза ѕереновски. 

ѕо оценки на IT Ukraine, 70% от износа на софтуерните продукти е за —јў.  акто вече беше отбел€зано, през 2015 г. местната софтуерна индустри€ е генерирала 2,5 млрд. щ. д., а до 2021 г. прогнозите са обемът на развойни€ пазар да достигне 7 млрд. щ. д. 

ѕоказатели за достъпа и ползването на » “ продукти и услуги 

јктивните абонати на мобилните оператори към 2016 г. са 56,71 млн., а активните абонати на интернет услуги са 16,7 млн. 

ƒелът на домашните абонати на мобилните оператори е 93%, и същи€т е делът на домакинствата сред абонатите на интернет услуги. 

ѕокритието на мобилните оператори в населените места, с поне една клетка е над 80%, а делът на интернет потребителите сред населението за 2016 г. е 68%. 

30% е ръстът на продажбите на мобилни устройства за 2016 г. спр€мо 2015 г., а прогнозата показва, че делът на мобилните устройства при ползване на интернет към кра€ на 2017 г. ще бъде 79%.

ƒържавна политика 

ќсновната стратеги€ за развитие на » “ сектора е „÷ифров дневен ред на ”крайна 2020“ - рамков документ, определ€щ рол€та на държавата и как т€ да подпомогне » “ сектора, съдържа приоритетни области, инициативи, проекти за „цифровизац舓 на ”крайна.

ќпредел€т се основните цели за стимулиране на икономиката и привличане на инвестиции; постав€т се основите за трансформаци€та на икономическите сектори по отношение на конкурентоспособност и ефективност; достъпност на цифровите технологии; създаване на нови възможности за реализаци€ на човешките ресурси, развитието на иновативни, творчески и "цифрови" индустри€ и бизнес; развитие и глобалното лидерство на ”крайна при износа на "цифрови" продукти и услуги.

»здаден е ”каз на  абинета на ћинистрите на ”крайна (є 655-р/08.09.2016 г.) за утвърждаване на плана за подпомагане на развитието на софтуерната индустри€ в ”крайна през 2016 г.

ѕодготвен е и проект на ”каз на  абинета на ћинистрите на ”крайна за утвърждаванена плана за подпомагане на развитието на софтуерната индустри€ в”крайна през 2017 г.

ѕереновски представи н€кои от най-значимите » “ изложени€, сред които ћеждународен форум за иновации и технологии “INNOTECH UKRAINE”, който се е състо€л в  иев в периода 7-9 април, и "Kyiv Outsourcing Forum 2017", който предстои на 26-27 май в  иев, ”крайна в UBI Conference Hall. 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас