“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
18 апр
2017
 
 

ƒържавите от ёгоизточна јзи€ Ц атрактивни пазари за родни » “ фирми

2291 прочитани€

 онстанца  адънкова

„ƒържавите в ёгоизточна јзи€ полагат големи усили€ за повишаване на образованието на младото население, особено в сферата на » “. ѕроникването на новите технологии в района също е на високо ниво“, за€ви ќлег ћаринов, ръководител на —лужбата по търговско-икономическите въпроси към ѕосолството на –епублика Ѕългари€ в град ’ошимин, ¬иетнам, който покрива пазарите в »ндонези€ и “айланд.

ќлег ћаринов

ѕрочетете още: Ѕългари€ има потенциал за дигитален хъб, но конкуренци€та е гол€ма

ћаринов беше сред официалните гост-лектори на шестото издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch, ко€то се състо€ на 13 април 2017 г. под наслов „» “ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност“.

—ъбитието беше организирано от ICT Media и Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ), със съдействието на ћинистерство на икономиката на –епублика Ѕългари€, Ѕългарска агенци€ за инвестиции (Ѕј»), »зпълнителна агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ), Ѕългарска асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј) и любезното домакинство на ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€. ѕартньори на конференци€та са „ƒатекс“ (Datecs) и „»ё  онсулт“ (EU Consult). 

¬иетнам, »ндонези€ и “айланд се намират в ёгоизточна јзи€ и са на различно ниво на икономическо развитие. »ндонези€ и “айланд са сред водещите държави в района, заедно със —ингапур и ћалайзи€, докато ¬иетнм е в средната група, заедно с ‘илипините. ¬сички държави от района имат висок брутен вътрешен продукт на човек от населението, като »ндонези€ е на 16-о м€сто в световната класаци€ по Ѕ¬ѕ с резултат от 862 млрд. щатски долара по този показател.

ѕо отношение на икономически€ ръст, ¬иетнам се откро€ва сред останалите югоизточноазиатски страни с повишение от близо 7% на годишна база за 2015, 2016 и 2017 г.

—ред трите държави, »ндонези€ се отличава и с най-многочислено и най-младо население – 263 510 146 души и средна възраст от 28 години, макар че и ¬иетнам показва добри резултати с население от 954 146 40 души и средна възраст от 30 години. ¬ “айланд населението набро€ва 68 297 547 души, а средната възраст е 38 години.

¬ »ндонези€ има най-висок брой абонати на мобилните телефони - 325 580 000, във ¬иетнам - 136 150 000, и в “айланд - 97 100 000. Ќавлизането на интернет е най-активно във ¬иетнам, където има 46 094 793 интернет потребители, следва »ндонези€ с 45 165 631 интернет потребители и “айланд с 23 904 125 интернет потребители.

Ќай-разпространени€т тип връзка във ¬иетнам и “айланд са мрежите от трето поколение (3G), а в »ндонези€ – и 2G. ѕо данни за 2015 г., средната скорост на трансмиси€ е най-висока в “айланд – 19,1 Mbps, следвана от ¬иетнам – 17,5 Mbps и »ндонези€ – 6,26 Mbps. ѕо средна скорост на мобилната връзка също води “айланд - 4,8 Mbps, следвана от »ндонези€ – 3,69 Mbps и ¬иетнам – 1,46 Mbps.

Ќай-използваните интернет услуги в района са тези на социалните мрежи facebook, Google+, YouTube, и на търсачката на Google. ѕо-непопул€рни са Twitter, Instagram и Linkedin.

 ъм 2015 г. общата аудитори€ на социалните мрежи е най-гол€ма в »ндонези€ 62 милиона души, в “айланд е 24 милиона души, а във ¬иетнам – 20 милиона души.

„ƒържавите от ёгоизточна јзи€ ползват сравнително активно най-новите постижени€ на информационно-комуникационните технологии“, посочи ћаринов.

ѕрез 2015 г. пазарът на електронната търгови€ във ¬иетнам бележи 2,2 милиарда долара, в »ндонези€ – 1,8 милиарда долара, а в “айланд - 1 милиард долара. √одишни€т ръст на пазара на е-търгови€ достига 80% за ¬иетнам и »ндонези€ и 30% - за “айланд. 

Ќепознати€т ¬иетнам

„¬иетнам е държава, за ко€то в Ѕългари€ се см€та, че е позната и за ко€то се в€рва, че се знае много, но който дойде в тази страна, остава с много при€тно впечатление и изненада от развитието, което т€ бележи през последните години. ƒоказателство за това е и ръстът в бро€ на регистрирани компании в икт сектора във ¬иетнам в последните 4 години, занимаващи се с хардуер, софтуер и дигитално съдържание“, за€ви ќлег ћаринов, ръководител на —лужбата по търговско-икономическите въпроси към ѕосолството на –епублика Ѕългари€ в град ’ошимин, ¬иетнам.

Ќа територи€та на ¬иетнам са изградени 10 информационно-технологични парка, в които се помещават общо 458 компании и за които работ€т над 60 000 »“ специалисти.

26,81% е ръстът на общите приходи от » “ индустри€та (софтуер, хардуер и дигитално съдържание) за 2016 г. спр€мо предходната (78,6 млн. щатски долара за 2016 г. спр€мо 62 млн. щатски долара за 2015 г.). ѕо отделни сегменти най-високо е повишението в приходите от хардуер, който се утвърждава и като най-големи€ и развит сектор – 27,82% (74,6 млн. щатски долара за 2016 г. спр€мо 58,4 млн. щатски долара за 2015 г.). ѕостъплени€та от софтуер за 2016 г. достигат 2 млн. щатски долара спр€мо 1,8 млн. щатски долара година по-рано (9,89% годишен ръст), а при дигиталното съдържание оборотът за 2016 г. възлиза на 1,9 млн. щатски долара спр€мо 1,7 млн. щатски долара за 2015 г. (10,88% годишен ръст).

«а 2016 г. износът от ¬иетнам на резервни части, компютри, електронни продукти и оборудване е на стойност 68,4 млн. щ.д., а вносът на аналогични продукти – 51 млн. щ.д.

„»зносът и вносът на » “ продукти във ¬иетнам е предимно от фирми с чужди инвестиции – предимно €понски и южнокорейски, но те използват виетнамски специалисти“, посочи ћаринов.

ќбучение на » “ специалисти във ¬иетнам е приоритет на правителството и в страната съществуват 298 университети и колежи, които обучават » “ специалисти, подчерта ћаринов.

ѕрез последните 4 години 79 428 студенти са завършили обучение в сферата на информационните и комуникационни технологии и 75 394 се обучават в момента.

ћаринов представи и стимулиращите политики, които виетнамското правителство прилага спр€мо » “ фирмите.  омпаниите, които се занимават с разработка на софтуер, плащат само 10% корпоративен данък за 15 години, ползват преференциален размер на данъчната ставка на персоналните доходи на заетите в сектора, плащат 0% ƒƒ— за » “ продуктите и услугите, 0% мито за материалите, използвани директно в софтуерната индустри€ и 0% експортна такса за софтуерни продукти. —офтуерните компании разполагат и с достъп до »нтернет на преференциални цени. » “ компаниите наемат зем€ на преференциални цени и заплащат намален данък за ползване на зем€.

» “ фирмите, които имат сертификат CMMI и ISO-27001, получават подкрепа от виетнамското правителство до 25 000 щатски долара. —ъщо така, при митническите такси се ползва 0% за » “ и електронни продукти и намалена ставка за резервни части в рамките на јсоциаци€та на страните от ёгоизточна јзи€ (ј—≈јЌ). 

ћаринов представи н€кои от най-значимите » “ изложени€ - Vietnam International Exhibition on Products, Services of Telecommunication, Information Technology & Communication – VIETNAM ICT COMM, което ще се състои в ’ошимин, ¬иетнам, в периода 7 –9 юни 2017 г., и International Communications and Information Technology Exhibition & Conference - COMMUNICINDONESIA, което ще се проведе в ƒжакарта, »ндонези€, в периода 25–27 октомври 2017 г.

¬ъзможности за сътрудничество между български и виетнамски фирми в областта на » “: 

• ќбучение на » “ специалисти;

• —ътрудничество при осъществ€ването на големи » “ проекти във ¬иетнам;

• »зползване на ¬иетнам като хъб за разшир€ване на бизнеса на български фирми в посока на страните ос ACEAH, които представл€ват пазар с население от над 600 милиона души;

• ”величаване на конкурентоспособността на българските » “ компании чрез използване на възможностите и таланта на виетнамски специалисти;

• √енериране на идеи за софтуерни продукти в Ѕългари€ и разработването им във ¬иетнам.

—ъвети от ќлег ћаринов за успешен бизнес във ¬иетнам

 • «а да се осъществи успешен бизнес във ¬иетнам, »ндонези€ или “айланд, препоръчвам да откриете представителство, да наемете посредник, представител или агент, да участвате в изложени€ и форуми или да си партнирате с местна »“ компани€;

 • ѕреди предприемане на конкретни действи€, проучете внимателно пазара – тенденциите в развитието и динамиката му, специфичните му нужди, приложимото законодателство, необходимите стандарти и сертификати, ценообразуване, възможностите за маркетинг и продажби. Ќасочете се към области,в които вече имате опит и референции, и към фирми, отговар€щи на размера и възможностите на ¬ашата компани€. ѕроучете внимателно избраните партньори.

 • Ќеобходимо е присъствие на м€сто чрез регистриране на фирма или търговско представителство;

 • јкцентирайте върху наличието на висококвалифицирани и опитни кадри (образование, сертификати, опит в успешни проекти), изисквайте от партньорите си препоръки и представ€не на успешно изпълнени проекти, предложете пилотен проект;

 • Ќавлизайте на пазара посредством директен контакт и продажба на краен потребител;

 • »зползвайте следните канали за навлизане на пазара на ёгоизточна јзи€:

 • ”частие в изложени€ и бизнес форуми;

 • ”станов€ване на контакти, партньорство или членство в браншови организации;

 • “ърсене и използване на информаци€ относно потенциални партньори –изложители на специализираните изложени€ или членове на специализирани браншови организации;

 • »зползване на актуална информаци€ относно предсто€щи публични и частни търгове;

 • јктивна промоци€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
»нтервю

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
»ван √еоргиев, Kaufland Service: –азвитието е ключово за бизнеса ни»ван √еоргиев, Kaufland Service: –азвитието е ключово за бизнеса ни

ћарката  ауфланд е позната у нас с веригата си от хипермаркети. ћалцина обаче зна€т, че от Ѕългари€ се поддържат н€кои от нейните ключови системи, както и че тук се разработват перспективни технологии, които тепърва ще бъдат внедр€вани в...

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас