“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬иртуализаци€ и облаци
11 апр
2017
 
 

ѕредимствата на облачните »“ услуги са достъпни за всеки бизнес

4854 прочитани€

ƒобромир “одоров е главен директор „ќблачни услуги“ на HeleCloud. “ой е бил съосновател и е управл€вал множество стартъпи в сферата на технологичните и финансови услуги. — опит в архитектурните решени€, сигурността и инженеринг на системи в организации като HP, Accenture, Visa, BT Global Services и International Network Services (INS), той е бил главен технически директор за публични€ сектор в ≈вропа, —редни€ »зток и јфрика и главен архитект за сигурност и съвместимост в ≈вропа, —редни€ »зток и јфрика за Amazon Web Services (AWS). –аботил е с различни клиенти от централната и местната администраци€, големи международни компании и бързо развиващи се стартъпи при проектиране и изграждане на техните облачни решени€, следвайки най-добрите практики на AWS. ƒобромир обича новите възможности за бизнес предимства, предлагани от иновативните технологии и стратегическите дигитални пробиви. 

ƒобромир “одоров

  • Ќапоследък облачните технологии навлизат все по-активно в българската икономика и администраци€.  ак определ€те потенциала за навлизане на облачно-базирани управл€вани услуги в Ѕългари€ и изостава ли държавата на фона на други държави от ≈—? 

Ќе мисл€, че Ѕългари€ изостава на фона на средното ниво в ≈—. Ќе географските измерени€, а особеностите на бизнеса имат сериозен принос за бързото или по-умерено използване на облачни услуги в различните страни. ƒържавите със силна стартъп или средна по размер корпоративна среда определено заемат лидерските позиции по отношение на навлизането на облачни услуги, в това число ¬еликобритани€, —кандинавските страни, √ермани€ и »зраел. √олемите корпорации следват тенденци€та с малко по-умерени темпове. ѕредвид силно развитата »“ индустри€ в Ѕългари€, често водена от изразеното присъствие на глобални »“ фирми на български€ пазар, ние очакваме бързо разрастване на облачните услуги на AWS в следващите 12-24 месеца. —ъщевременно наблюдаваме стабилен ръст на облачните услуги на стартъп сцената. ќчакваме също бърз ръст на облачните услуги в обществени€ сектор в следващите 24-36 месеца. 

ѕрочетете още: HeleCloud партньор в дистрибуторската програма на Amazon Web Services

  •  акви възможности и ползи дава дистрибуторската програма на Amazon Web Services (Amazon Web Services Channel Reseller Program)?

AWS е облачна платформа “на самообслужване” и всеки клиент – малък или гол€м – е в състо€ние да консумира облачни услуги като използва кредитна карта. ¬ същото време, много от нашите клиенти очакват услуги, които структурно са близки до установените »“ бизнес практики. ќбикновено те имат нужда от месечни фактури в лева или евро, детайлни справки за използване на услуги по проекти или функции, оптимизаци€ на разходите и схеми за отстъпки, възможности за дефиниране на бюджети по бизнес пера, услуги по поддръжка на облачната инфраструктура, управление на »“ услугите и други.  ато дистрибутор на AWS, HeleCloud работи с клиенти от среден и гол€м мащаб, за да им даде възможност да получат най-добрите услови€ при максимална гъвкавост. „рез нашите услуги ние надграждаме стандартната платформа на AWS, за да отговорим в най-висока степен на нуждите на бизнеса. 

  • Ќа 6 април HeleCloud об€ви, че е единствената компани€ в партньорската програма с офис в Ѕългари€, ко€то предлага ц€лото си портфолио от услуги за български€ пазар чрез локален консултантски екип. ќрганизаци€та е и оторизиран партньор за публични€ сектор от Amazon Web Services.  акво включват плановете за развитие на бизнеса на HeleCloud на национално и международно равнище?

ќт самото си създаване, HeleCloud е партньор на AWS в европейски план.  омпани€та беше регистрирана в и оперира от ¬еликобритани€ и Ѕългари€, като покрива широк географски спектър, който включва ц€ла ≈вропа, Ѕлизки€ »зток и јфрика. ѕрез 2017 и 2018 ще продължим да налагаме бранда и изграждаме международно присъствие в «ападна, —еверна и »зточна ≈вропа, ще развиваме нови облачни и вертикални компетенции. »зисквани€та на нашите клиенти ни вод€т в процеса на международно разрастване по отношение на технологични и бизнес специализации. 

  • Ѕългари€ ще бъде ли целеви пазар за облачно-базираните услуги на AWS, които предлага HeleCloud?  ои организации в Ѕългари€ ползват решени€ на AWS, предоставени от HeleCloud?

ќблачните услуги предостав€т безпрецедентни възможности за производителност, ценова ефективност, сигурност и гъвкавост.  лиенти от 190 държави, много от които в Ѕългари€, използват AWS като основна оперативна или развойна платформа. ѕредимствата на облачните »“ услуги са достъпни за всеки бизнес. ≈стествено, предвид силното си присъствие в Ѕългари€, HeleCloud ще продължава да предостав€ услугите си приоритетно и на български€ пазар.

«а момента у нас предимно стартъп организациите използват облачни технологии, но опитът ни на другите пазари показва, че средни€т и големи€т бизнес все по-често ще се обръща към програмите за миграци€ към облачна среда.  ато правило, AWS говори за своите клиенти, само когато те изрично пожела€т да бъдат упоменати. Ќ€кои от компаниите в Ѕългари€, които публично са анонсирали, че работ€т върху AWS, са SAP, Software AG, VMware (в партньорство), Progress и Skyscanner. –азбира се, много други фирми също използват AWS, но не го оповест€ват. ѕовечето съвременни мобилни приложени€ в смартфоните и повечето уеб платформи използват AWS. HeleCloud работи с широк спектър AWS клиенти и партньори, н€кои от които на български€ пазар. 

¬ъпросите зададе  онстанца  адънкова

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас