“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ кариера
07 апр
2017
 
 

»ндустриална карта на Ѕългари€ дава опции за образование и кариера

3873 прочитани€

750 от най-големите предпри€ти€ в Ѕългари€, над 400 техникуми и професионални гимназии, 51 висши учебни заведени€ и университети обхваща „»ндустриалната карта на Ѕългар舓, представена на 6 април 2017 г. на пресконференци€ в Ѕ“ј-—офи€. —ъздателите на проекта от JobTiger имат подкрепата на община ѕловдив, „ лъстер “раки€ икономическа зона“ и Ѕългарска търговско-промишлена палата.

”частниците в пресконференци€та представиха платформата „»ндустриална карта на Ѕългар舓

»нициативата е продължение на „»нформационни дни на кариерата“, които се проведоха през €нуари и февруари 2017 г. за набиране на кадри за едни от най-големите производствени предпри€ти€ от “раки€ икономическа зона (“»«).

ѕрочетете още: 2000 »“ специалисти могат да работ€т в Ѕургас, ако се осигур€т услови€

»зглед към платформата http://industria.bg/

„Ќад 1000 души дойдоха на срещите с работодателите – една четвърт от т€х – 250 вече са в процес на интервюиране за работа в ѕловдив. ѕървите реални назначени€ са факт и инициативата продължава през май и юни, като прераства в национална, а не само за предпри€ти€ от “»«“, обобщи резултатите —ветлозар ѕетров, управител на JobTiger. 

»менно огромни€т успех на първите срещи с работодателите от “»« е поводът за създаването на »ндустриалната карта на Ѕългари€ – платформата Industria.bg. ≈дин от въпросите, на които картата отговар€ е в кой регион какви кадри има и дава възможност на търсещите работа да намер€т по-добра реализаци€. ќсвен да помогне за решаването на проблемите с недостига на персонал, проектът се очаква да повдигне отново темата за индустриалната кариера в Ѕългари€ и за възможностите за развитие и добър живот, ко€то т€ реално дава.

—ветлозар ѕетров за€ви, че неоправдано се изтъква тезата, че в Ѕългари€ индустри€та работи със забавени темпове, а значимо производство н€ма. „¬същност в последните години индустриалните производства в страната показват ръст, износът също. —поред отчетите от “ърговски€ регистър, само първите 750 производствени предпри€ти€, включени в новосъздадената »ндустриална карта, имат годишни приходи за 2015 година от 38 милиарда лева, и в т€х работ€т 225 хил€ди души“, изтъкна той.

—тефан —то€нов, заместник-кмет “ќбразование и бизнес развитие” в община ѕловдив, допълни, че ѕловдив става все по попул€рен като сериозен индустриален център, а “раки€ икономическа зона е една от големите индустриални зони в »зточна ≈вропа. „Ќад 70 хил€ди са заетите в производства в ѕловдив и региона и половината от Ѕ¬ѕ на региона е от производство. ¬сичко това наред с развитието на другите сектори, доведе до ниска безработица – в ѕловдив т€ е 3%, а за региона е 6%. Ѕлагодар€ на JobTiger за това, че обедини компании от региона, които да търс€т кадри заедно и които дават още една възможност за кариерно развитие в Ѕългари€.“ —то€нов изтъкна и усили€та, които община ѕловдив прави за професионалното образованието: „ѕрограмата за дуално образование набира скорост. ћиналата година в гр. ѕловдив имаше 1 паралелка, тази година ще бъдат 7. «ад вс€ка една такава паралелка стои компани€, ко€то инвестира време и средства.“

““райни€т резултат, който се постига с увеличаването на индустри€та в Ѕългари€ е факт и той тр€бва да стане досто€ние и на младите, за да зна€т, че имат бъдеще и реализаци€ в Ѕългари€. »де€та на екипа на “»« е да предлагаме все по-добри услови€ за инвеститорите, в това число и кадри с добро образование и квалификаци€. Ѕългарите тр€бва да зна€т, че имат реализаци€ и тук. ƒаваме алтернатива на хората – вместо да работ€т в »спани€, да дойдат в друг български град, където услови€та са добри, а рисковете по-малки“, коментира инж. ѕламен ѕанчев, председател на “ лъстер “раки€ икономическа зона“ и съосновател на “»«.

„авдар  аменов е оперативен мениджър на —енсата “ехнолоджис Ѕългари€, ко€то оперира в Ѕотевград, ѕловдив и —офи€ и има над 3000 служители в Ѕългари€ в момента. „Ѕългари€ е една от най-важните локации за —енсата, за което свидетелстват инвестициите ни – 100 млн. лева са инвестирани миналата година за нови€ ни завод в ѕловдив, както и за новата ни тестова лаборатори€, ко€то е най-гол€мата за компани€та в световен мащаб“, за€ви той. “ой сподели, че компани€та е една от участвалите в първи€ етап на »нформационни дни на кариерата: „—рещнахме се с много хора в градовете. “ова беше от гол€ма помощ за екипа ни по подбор. —ега отново подкреп€ме и втори€ етап от събити€, защото виждаме, че това е добра и смислена стъпка.“

јлександър ѕанев, финансов директор на ћетал “ехнолоджи √руп, обедин€ваща водещи ле€рни в Ѕългари€, сподели подкрепата си за проекта: “–адвам се, че колегите прегърнаха иде€та това, което се прави за ѕловдив и “»« да се прави и за ц€лата страна. Industria.bg има за цел да покаже другата част от истината за Ѕългари€. Ќие чуваме половината от истината - че в Ѕългари€ нищо не се прави и нещата отиват на зле и т€ се попул€ризира като ц€лата истина. “ова не е в€рно. «атова представ€ме тази платформа – за да имате и другата част от истината и да се види кои са възможностите, които производствата дават за кариера в Ѕългари€, както за българи, така и за чужденци.” “ой допълни, че 24 млрд. евро са стоките, които са изнесени в Ѕългари€ през 2016 г.: „«ад фасадите на тези предпри€ти€, за които говорим днес, се изработват тези 24 млрд. евро. ќт т€х 68% са изнесени в ≈—, а всички знаем, че в ≈— държат на качествена продукц舓.

Industria.bg ще предостав€ и възможност на предпри€ти€та да проучат ангажираността на служителите си, чрез участие в изследване на ангажираността. —то€н √анев от „—ъдружници по одитно консултиране“ раз€сни как публикувайки резултатите от изследването, работодател€т би могъл да представи себе си по-добре на пазара на труда. „“ова че производствените предпри€ти€ вече мисл€т в тази посока е знак, че сред т€х има едни модерни и отговорни работодатели“, за€ви той.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас