Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Е-администрация
24 мар
2017
 
 

ДАЕУ въвежда правила за съгласуване със ЗЕУ на проекти и дейности

3632 прочитания

Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) публикува на сайта си https://e-gov.bg правила, с които се регламентира процедура, по която административните органи предоставят за утвърждаване проектни предложения и дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии, съобщиха от ведомството на 24 март. Тази дейност на агенцията е в изпълнение на разпоредбите на Закона за електронно управление (ЗЕУ). Предмет на правилата е също така процедурата за удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги от административните органи.

Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Росен Желязков. Фотограф: Александър Главчев

Прочетете още: Проектите в НОИ и Комак Медикал са ИТ проекти на годината за 2016 г

Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Росен Желязков. Фотограф: Александър Главчев

С разработването на правилата за първи път се въвежда единна форма на контрол на съответствието със законовите изисквания на проектите, дейностите и техническите задания за разработване и внедряване на информационни системи или електронни услуги от административните органи, коментират от ДАЕУ.

Съгласно правилата, при предоставяне за утвърждаване на проектни предложения и дейности по програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и други донорски програми или с бюджетни средства, административните органи следва да изпращат проектните си предложения във финален вариант, който изпълнява изискванията на ЗЕУ и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Информацията, която административните органи следва да предоставят на ДАЕУ, включва съответствие на проектното предложение с конкретна мярка, заложена в стратегическите документи за развитие на електронното управление или в изпълнение на секторна стратегия за е-управление; източник на финансиране; конкретни и измерими резултати, водещи до постигането на една или няколко от целите на проектното предложение; количествено остойностени и измерими индикатори, включително по отношение на гражданите и бизнеса, и редица други.

Държавната агенция „Електронно управление“ ще утвърждава проектните предложения и дейностите в срок от две седмици след получаването им. В случаи на несъответствия с изискванията Агенцията ще издава предписания за тяхното отстраняване в едномесечен срок. При повторно несъответствие се предвижда издаването на мотивиран отказ за утвърждаване на проектното предложение или на дейността.

Административните органи също така следва да уведомяват незабавно ДАЕУ при одобряване за финансиране на проектното предложение или на дейността от финансиращия донор. Одобрените за финансиране проекти (дейности) ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДАЕУ (https://e-gov.bg) не по-късно от 2 работни дни от датата на получаване на уведомлението.

Засилва се контролът за съответствие спрямо технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги от административните органи. Съгласно разпоредбите на Закона за електронното управление, ДАЕУ удостоверява съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи с установените нормативни изисквания по чл. 58а от същия закон. Сред изискванията, например, са разработките на компютърни програми, предмет на обществена поръчка, да отговарят на критериите за софтуер с отворен код. Всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им. Възложителите също така трябва да предвидят публично предоставяне на изходния код и документацията на системите в обем на авторските права под изрично указани в правилата лицензи.

Правилата са разработени и утвърдени на основание чл. 53, ал. 2 и параграфи 10 и 11 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Правилата и образците към тях са публикувани в раздел „Административна информация/Информация за административните органи“ на интернет страницата на ДАЕУ на адрес: https://www.e-gov.bg/bg/8.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Сергей Белоусов, Acronis: Отваряме развоен център в СофияСергей Белоусов, Acronis: Отваряме развоен център в София

Сингапурският специалист в областта на архивирането, възстановяването и защитата на данни създава свой голям инженерингов център в София, в който до 2-3 години трябва да работят над 200 високовалифицирани специалисти. Това обяви главният...

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас