“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —истеми и решени€
13 мар
2017
 
 

»зползването на видеоанализи се ограничава само от въображението

3727 прочитани€
—траница 2 от 2

≈дна от най-перспективните области на приложение на видеоанализите са търговските обекти. —поред прогноза на Transparency Market Research търсенето на решени€ за тази сфера ще расте по-бързо спр€мо всички останали приложени€ на видеоанализите, в това число промишлените такива. “ези решени€ ще помагат за предостав€не на персонализирани услуги, в рамките на програми за ло€лност, ще изследват клиентски бази в магазини, ще след€т кои клиенти какво купуват, ще изучават поведението на хората, с цел оптимизаци€ на разположението на стоките в търговски€ обект, ще се бор€т с крадци и т.н.

Ќай-типичната задача, разбира се, е броенето на човекопотока. ѕростата сметка между влезлите в магазина и достигналите на касите дава коефициента на конверси€. ќсвен това благодарение на интелигентни системи може да се прослед€ва и как този показател се промен€ в течение на ден€ например. –еализаци€та на решението е проста – на тавана се монтира камера, ко€то брои посетителите. ¬идеоанализите обаче имат потенциала да изпълн€ват много по-сложни задачи, които са трудно изпълними с други средства.

“ърговците имат нужда от информаци€ за това какво прав€т посетителите на техните магазини, колко време прекарват пред различните щандове, как се придвижат между различните отдели. ¬ идеални€ случай те не биха имали против и идентификаци€ на конкретни€ клиент, когато той плаща покупките си. ¬идеоанализите на базата на разпознаване на лица позвол€ват решаване на такива задачи, като записите на конкретни€ човек могат да бъдат обвързани към карта за ло€лност. “.е. при по€вата му на касата системата може да обедин€ва в едно информаци€та за придвижвани€та му по търговски€ обект.

ƒопълнителен бонус на подобни решени€ за наблюдение и анализи може да е създаването на ефективни системи за безопасност. ќсобено големите магазини посто€нно тр€бва да се бор€т с дребни кражби и използването на лицево разпознаване може да е много полезно за тази цел. “акива системи могат даже да се „справ€т“ с престъпни групи. “е фиксират лицата на всички посетители, което позвол€ва установ€ване например, че едни и същи хора често се оказват в търговски€ обект заедно, дори да вл€зат в него по различно време. јко съответната информаци€ бъде включена в съответната база данни, то са възможни сценарии като извест€ване на охраната (включително при влизане на лицата и друг клон, ако става въпрос за търговска верига).

¬идеоанализите не са за всички

ќсвен за сферата на търгови€та аналитични решени€ се използват широко и за промишлени цели. —поред оценката на Transparency Market Research през 2014 г. пазарът на решени€ в областта на машинното зрение е достигнал общ оборот от 15,7 млрд. долара. ƒо 2022 г. се очаква той да нарасне почти два пъти – до 28,5 млрд. “ези технологии позвол€ват засичане на дефекти по време на производството, проверка на качеството, измерване на компоненти и т.н. ”величеното търсене на такива системи е следствие на повсеместната автоматизаци€, тъй като компютъризираните системи могат да изпълн€ват вс€какви измервани€ и анализи по-точно.

—ред задържащите фактори за развитието на този сегмент анализаторите отбел€зват недостига на оператори, притежаващи необходимите навици, като и липсата на стандарти за съвместна работа на различните устройства.

ƒруго преп€тствие пред разработката на такива решени€ е фактът, че системите за видеонаблюдение са първоначално разработвани с цел сигурност. Ќезависимо какъв е охран€еми€т обект, тази задача на практика е една и съща и съответното решение може да се използва на милиони места. –еалностите при производството обаче са други. ѕроцесите във вс€ка организаци€ са различни. ¬ резултат автоматизаци€та с помощта на видеонаблюдение означава, че всеки път тр€бва да се разработва нещо уникално.

—ъвсем очаквано, продуктите по поръчка са по-скъпи от „конфекци€та“. јко модулът за броене на посетители е приложим в десетки хил€ди обекти, значи той може да бъде продаван на по-ниска цена. јлгоритъмът за разпознаване на счупени зъби на земекопна машина обаче надали ще бъде потърсен от друг и разработката му тр€бва да бъде поета изц€ло от конкретната компани€.

–азбира се, в случа€ бизнесите тр€бва си направ€т калкулаци€та – дали е по-изгодно да инвестират в автоматизаци€ или да продължат да ползват услугите на нискоквалифицирана работна сила. ¬ъзможен е и трети вариант – използване на стандартен модул за нестандартна цел.

»зводът от всичко дотук е, че потенциалът пред видеоанализите е огромен. “ой се ограничава само от въображението и креативността на тези, които използват и разработват решени€та.

12
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас