“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —истеми и решени€
13 мар
2017
 
 

»зползването на видеоанализи се ограничава само от въображението

3728 прочитани€
—траница 1 от 2

“ърсенето на мрежови камери за видеонаблюдание, както и на решени€ за анализ на видеоинформаци€, се подгр€ва от многобройните заплахи по отношение на сигурността. ¬ъпреки това обаче анализатори свързват ръста в този сегмент най-вече с приложени€та на тези системи, предназначени за решаването на други задачи.

—поред прогноза на Markets and Markets, до 2022 г. оборотът на пазара на решени€ за видеонаблюдение ще достигне 71 млрд. долара. ќчаквани€т ежедневен ръст е 16,5%.  лючова тенденци€ според анализаторите е предходът от аналогови към IP-базирани инсталации. “ърсенето на мрежови камери за видеонаблюдение, както и на съответните решени€ за анализи, се стимулира най-вече от приложени€ в областта на отдалечени€ мониторинг за нуждите на търгови€та, контрола на производствени процеси, наблюдението на пациенти и т.н. ѕроизводителите предлагат все повече камери с вградени аналитични функции. —ъщо така на по-предна лини€ излиза и темата за комбиниране видеоданните с информаци€ от други източници.

»зточник: freepik

ѕрочетете още:  риптовирус блокира видеонаблюдението във ¬ашингтон за 3 дни

¬идеонаблюдението в контекста на »нтернет на нещата

ѕрез 2014 г. продажбите на IP камери за първи път превишиха тези на традиционните им аналогови събрат€. ¬ъпреки по€вата на технологии като аналогово видео с висока резолюци€ (Analog High Definition, AHD), н€ма никакво съмнение, че бъдещето е на страната на цифровите решени€, които предлагат и други предимства, освен по-добрите резолюции. “€хната полезност се увеличава от факта, че IP устройствата могат да бъдат интегрирани с други дигитални системи. “емата е особено актуална в контекста на »нтернет на нещата.

¬ рамките на IoT камерите могат да обмен€т данни без участието на посредник (сървър). “ака например н€колко устройства, обединени в мрежа, биха могли да „след€т“ подозрителни хора или обекти, когато той излиза от обхвата на едно и влиза в полезрението на друго. ƒруг възможен сценарий – взимане под контрол на съседен сектор, когато отговорната за него камера бъде „заслепена“ или повредена. ¬ такива случаи устройството може само да изпрати сигнал за тревога, така че физическата охрана да обърне внимание на ситуаци€та.

»зхождайки от факта, че вместо предишните аналогови устройства ще се използват все повече цифрови такива, IoT ще позволи реализиране на комбинирани решени€, обедин€ващи функции, които преди са били изпълн€вани от различни продукти – за засичане на дим, контрол на достъпа, високоговорители и т.н. ¬заимодействието между т€х ще позвол€ва състав€не на по-детайлна представа за случващото се в наблюдавани€ обект.

¬идеоанализи за търгови€та

ѕодобр€ването на характеристиките на камерите за видеонаблюдение, и най-вече на получавани€ образ, позвол€ва използването на информаци€та по-нататъшен анализ. ¬ резултатът обхватът от задачи, за които могат да се използват IP камери, се разшири значително и излезе от сферата на първоначалното си приложение – физическата сигурност.  акто вече бе отбел€зано, все повече функции по видеоанализ могат да се изпълн€ват на м€сто, т.е. от самите камери. –азбира се, най-често става дума за по-базови функции. «а изпълнението на по-сложна обработка е необходима значителна изчислителна мощ и дисково пространство. »майки предвид увеличаващи€ се брой устройства е €сно, че тези задачи тр€бва да се бъдат изпълн€вани на сървърно оборудване.

—ледва: ¬идеоанализите не са за всички

1 2
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас