“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 8, 2017

01 мар
2017
 
 

ѕроекти на » “ бизнеса в сферата на образованието и на решаване на проблема с дефицита на кадри

1048 прочитани€

ѕламен ÷еков, член на ”— на Ѕјј:

ѕо отношение на средното образование, членовете на Ѕългарската аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј) подкрепихме инициираната от Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ) „ѕрофеси€ ѕрограмист“. ¬ сферата на висшето образование, Ѕјј работи на управленско ниво с н€колко университета, които са отворени към реформа и търс€т начини да промен€т своите учебни програми. —амите компании-членове на Ѕјј работ€т т€сно с университетите за създаване на лаборатории, подпомагане с преподаватели от бизнеса, организиране на хакатони, състезани€ и стажантски практики.

‘окус за 2017г. ще бъде върху инициативите за изграждане на управленските умени€ на средно и високо ниво, тъй като това в момента е основната болка на компаниите в растежа. ѕрез 2016 г. в Ѕјј започнахме разработката на магистърска програма за проектно управление в областта на услугите, ко€то има фокус върху управление на клиентските взаимотношени€ и качеството в най-различни аспекти.

—тамен  очков, председател на ”— на Ѕј— ќћ:

јктивно си сътрудничим с ћќЌ по реализирането на проекта „ѕрофеси€ приложен програмист“ и Ќационалната програма „ќбучение за »“ кариера“.

¬ момента Ѕј— ќћ е партньор и по проект eCF Council “e-CF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability”. ѕроектът се финансира по ѕрограма ERASMUS+ на ≈ . eCF Council стартира на 1 ноември 2015 г. и е с продължителност 36 месеца.

eCF Council има за цел формиране на транснационално партньорство между основните заинтересовани страни, отговорни за повишаване нивото на професионализма в »“ сектора, в т.ч. работодатели, професионални асоциации, социални партньори, центрове за професионално обучение, висши учебни заведени€, изследователски центрове, регулаторни органи, малки и средни предпри€ти€ от ц€ла ≈вропа. ѕосоченото е в отговор на критични€ дисбаланс между търсене и предлагане на » “ таланти, наблюдаван в ≈вропа, както от гледна точка на предлагани обучени€, така и при географската диспропорци€ между търсени компетентности и об€вени свободни позиции.

¬ продължение на три години, партньорите по проекта ще изград€т eCF јлианс (eCF Alliance), устойчива мрежа от заинтересовани страни в сектора, с цел повишаване на » “ професионализма на европейско и международно ниво. ѕосоченото ще се постигне чрез конкретни споделени цели, инструменти и услуги за дигитални компетентности и повишаване нивото на » “ професионализма и ще се базира на обща референтна схема за професионална квалификаци€ и сертификаци€, в съответствие с ≈вропейската рамка за дигитални компетентности - еCF (European eCompetence Framework) и ≈вропейска класификаци€ на умени€та/компетентностите, квалификациите и професиите / »“ професии (ESCO IT occupation), осигур€вайки прозрачност и взаимно съответствие.

–азработването на признати съвместни програми за професионално обучение в сферата на » “ и сертификати, базирани на новите стандарти за » “ компетентности eCF и ESCO IT occupations ще бъде първоначалната и конкретна цел на проекта eCF Council, около ко€то впоследствие ще бъде изградена и самата мрежа от заинтересовани страни.

¬есела  алъчева, изпълнителен директор на Ѕј»“:

ѕрез 2016 г. Ѕј»“ продължи с изпълнението на инициативата на ≈вропейската комиси€ eSkills for Jobs, ко€то беше насочена към повишаване на електронните умени€ на младите хора с цел по-успешна професионална реализаци€ и кариера в » “ сектора.

¬ рамките на инициативата събрахме в електронен каталог близо 40 »“ частни образователни инициативи – курсове, обучени€ и др. „аст от обучени€та са безплатни и са за абсолютно начинаещи, с интерес към високите технологии. ¬ рамките на партньорство с јгенци€та по заетостта, всички бюра по труда в страната започнаха да предостав€т информаци€ за наличните курсове. ќсновната ни цел беше трудовите посредници да насочват безработни младите хора, които не са завършили » “ специалности, но имат логическо мислене и са мотивирани да учат сериозно, към възможности за преквалификаци€ и бъдеща реализаци€ в » “ индустри€та.

¬ъв връзка с разпространението на  аталога се по€ви необходимост от обучение на трудовите посредници и реализирахме пилотен тренинг за служители от бюрата по труда в —офи€.

–адвам се, че усили€та ни б€ха оценени в международен план и доброто сътрудничество между Ѕј»“ и јгенци€та по заетостта беше отличено сред 16-те финалисти от 258 подадени кандидатури в конкурса на ≈вропейската комиси€ European Digital Skills Awards.

“ази година ≈  не провежда нова eSkills кампани€, но успехите на младите хора, които се обърнаха към нас и вече работ€т в сферата на » “, са доказателство, че нашите усили€ имат смисъл. «атова екипът на Ѕј»“ продължава да поддържа платформата с актуална информаци€ за »“ курсове, обучени€ и събити€ в Ѕългари€, ко€то може да бъде намерена на сайта eSkills For Future.

ѕроектът „Ќаградите на Ѕј»““ продължава да дава публичност на постижени€та в сферата на » “ и се утвърди като много престижен конкурс.

«а 6-тото издание на Ќаградите, което цели да отличи най-добрите проекти на 2016г., направихме и н€кои промени в категориите и регламента на конкурса, които отраз€ват бързото развитие на » “ индустри€та.  андидатурите за поредна година нахвърлиха 100.

–азвитието на » “ индустри€та ни показа, че следва да отворим и нова категори€ – »нтернет на нищата. ѕолучихме 7 много интересни проекти и определено ще следим в следващите години как ще се развива това направление.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас