“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 8, 2017

01 мар
2017
 
 

ѕроектите в Ќќ» и  омак ћедикал са Д»“ проекти на годината" за 2016 г

–осен ∆ел€зков, председател на ƒј≈”, и —тамен янев, изпълнителен директор на Ѕј», връчиха големите награди в традиционни€ конкурс на в. Computerworld и Ѕанка ƒ— 

974 прочитани€

ѕроектът за ≈лектронен регистър на болничните листове и »нтегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Ќационални€ осигурителен институт за изплащане на парични обезщетени€ от ƒќќ, реализиран от Ќќ» и  онтракс, е победител в категори€ „ѕубличен сектор“ на традиционни€ конкурс „»“ проект на годината”, а разработката на специализирана ERP система Pathways в  омак ћедикал, реализирана от екип на »мпери€ ћобайл, е победител в категори€ „ орпоративен сектор“ на инициативата.

ѕредседател€т на ƒържавна агенци€ „≈лектронно управление“ (ƒј≈”) –осен ∆ел€зков връчи отличието за първо м€сто при обществените организации на ћарин  алчев, директор на ƒирекци€ „»— и моделиране на бизнес процеси“ в Ќќ», а —тамен янев, изпълнителен директор на Ѕългарската агенци€ за инвестиции (Ѕј»), награди класирали€ се на първо м€сто корпоративен проект в  омак ћедикал. Ќаградата взе ћоника ѕанайотова, главен директор „»новации“ на компани€та.

÷еремони€та по награждаването на победителите за 2016 г. в инициативата, организирана от вестник Computerworld Ѕългари€ и Ѕанка ƒ— , се състо€ на 21 февруари 2016 г. в „—офи€ ’отел Ѕалкан“ и с подкрепата на винарска изба Ѕеса ¬алей, EU Consult и Ѕизнес комплекс Sofia Airport Center.

 онкурсът “»“ проект на годината” се провежда за тринадесета година от вестник Computerworld Ѕългари€ и за девети пореден път е подкрепен от Ѕанка ƒ— . 21 кандидатури се включиха в надпреварата през изминалата година, 9 от които се състезаваха в публичната сфера и 12 – в частни€ сектор. Ѕанката традиционно осигур€ва парични награди за победителите в двете основни категории на конкурса.

ќтличниците

¬ категори€ „ѕубличен сектор“ журито класира на първо м€сто проектът на Ќќ». √одини наред институци€та предостав€ справочни е-услуги, насочени към осигурените и самоосигур€ващи се лица – насто€щи и бъдещи бенефициенти на краткосрочни и дългосрочни обезщетени€ и помощи от държавното обществено осигур€ване (ƒќќ), а от началото на 2013 г. Ќќ» предлага и административни електронни услуги.

ќт 1 €нуари 2014 г. Ќќ» стартира изграждането на първи€ компонент „–егистър на болничните листове и решени€та по обжалването им“, от 2015 г. системата е в реална работа, т.е. лекарите започнаха да изпращат болничните листове по е-път към институци€та. ќт 1 €нуари 2016 г. системата е отворена и към работодателите, които също могат да пращат информаци€ по е-път. ƒо кра€ на 2015 г. осигурителите (т.е. работодателите) тр€бваше да нос€т болничните на електронен носител или на харти€ в териториалните поделени€ на Ќќ». ѕрез 2017 г. Ќќ» ще разработи и публикува за използване от регистрираните с електронен подпис осигурителите/самоосигур€ващите се лица справочна и уеб услуга за извличане на основни данни за своите осигурени лица от ≈лектронни€ регистър на болничните листове с цел автоматичното им прехвърл€не в електронните документи, с което ще се намал€т грешките от въвеждане.

„Ќќ» е традиционно консервативна институци€, но показва модерно мислене, модерни решени€ и с този проект изпреварва други администрации. ѕроектът е доказателство още, че електронното управление не е самоцел, то е процес, който тр€бва да разшири предостав€нето на качествени е-административни услуги. ѕо този начин гражданите и бизнеса ще тр€бва да се обръщат все по-малко към държавата и да общуват с държавата по традиционен начин, като спест€ват от най-ценни€ ресурс, който всички имаме – времето. “ози проект спест€ва не по-малко от 30% от времето, което осигурените лица ангажират за свои административни дейности. Ѕюджетът на този проект не е гол€м, само 200 000 лв., но показва изключителна добавена стойност за ефективност и ефикасност на получените резултати. Ѕлагодар€ на Ќќ» за добри€ пример“, за€ви при връчването на наградата –осен ∆ел€зков.

„«а нас е чест и достойнство “ази награда е признание за наш труд в продължение на 2,5 г., с който реализирахме най-новата е-услуга. ѕовече от 12 000 лекари подават две години и два месеца данни само по електронен път. “ова пести време на всички, дори колеги се шегуват, че сме отнели на счетоводителите социалните контакти, които установ€ват, чакайки по опашките в Ќќ». “ова вече е в миналото. Ќаградата е признание и за наши€ колектив, защото екипът в Ќќ» н€колко години подред се стреми да бъде на гребена на вълната и да дава най-доброто от себе си“, добави »“ директорът на Ќќ» ћарин  алчев.

¬ категори€ „ орпоративни€ сектор“ първото м€сто е за »“ проекта на  омак ћедикал, най-гол€мата изц€ло българска научно-изследователска компани€, ко€то оперира в 21 държави в ≈вропа. “€ управл€вай и контролира проекти в областта на клиничната медицина в партньорство с най-добрите здравни институции. ‘ирмата притежава медицински център, в който се провеждат клинични изпитвани€ в ранни фази.

 омак ћедикал оперира в много специализирана и регулирана индустри€. — цел оптимизаци€ на процесите и предостав€не на възможност за бъдещ растеж, компани€та поема инициативата за внедр€ване на »— за управление на бизнеса. —лед анализ на пазара на текущите ERP и BPM продукти е взето стратегическо решение системата да стъпи на изц€ло собствена разработка. ќсновен мотив за този подход на изпълнение б€ха оценените усили€ за персонализиране и изпълнение на изисквани€та за сигурност при готово решение, съизмерими с цената за разработка по поръчка.  омак ћедикал възлага на »мпери€ ћобайл ц€лостното изпълнение на проекта. ќще на фазата на бизнес анализ и двете компании осъзнават, че създават един уникален корпоративен продукт, без аналог на български€ пазар. –езултатът е ERP системата Pathways, решение с модулна бизнес архитектура, изключително високо ниво на сигурност на данните и възможно най-гол€ма грануларност на конфигуриране на достъпа до информаци€та.

„“ук имаме компани€, ко€то е шампион в иновациите, реинвестира над 70% в иновации. ¬същност т€ демонстрира успеха на формулата, ко€то лансирам от известно време, а именно че лидерството е равно на иновации плюс инвестиции. «атова искам да поздрав€ победител€  омак ћедикъл за т€хната иновативна природа, за това че са лидери в иновациите не само в Ѕългари€, а и на европейско равнище“, за€ви при връчването на наградата —тамен янев, изпълнителен директор на Ѕј».

„Ѕихме искали да благодарим на организаторите, че насочват вниманието към положителните примери в предприемаческата екосистема. Ѕлагодар€ и на екипа на »мпери€ ћобайл, тъй като чрез този проект заедно усп€хме да преодолеем 3 основни стереотипа в страната ни – че българите не могат да работ€т в екип, че н€ма връзка между иновации, наука и бизнес и че талантите на Ѕългари€ са извън страната“, каза ћоника ѕанайотова, главен директор „»новации“ в  омак ћедикал.

∆ури на конкурса за 2016 г.

Ќикола Ќ€голов, директор консултантски услуги в KPMG в Ѕългари€, председател на комиси€та, √еорги Ўарков, национален координатор по въпросите на киберотбраната и киберсигурността на Ѕългари€ и директор на ≈вропейски€ софтуерен институт ÷ентър »зточна ≈вропа, “отка „ернаева, началник отдел „“ехнологии на информационното общество“ в ћ“»“—, ¬есела  алъчева, изпълнителен директор на Ѕј»“, –умен Ѕанов, член на управителни€ съвет на Ѕј— ќћ, ¬елизар ѕроданов, председател на ”— на Ѕългарската асоциаци€ по управление на проекти, Ќиколай Ўаламанов, началник „”правление оперативна поддръжка на »“ системи“ в Ѕанка ƒ— , и ¬иктори€ Ћазова, директор на ICT Media.

Ќаградени »“ проекти в обществените организации

ѕри националните »“ проекти, реализирани в обществени€ сектор, б€ха отличени реализациите в 4 различни подкатегории - „÷ентрална администрац舓, „ќбщинска администрац舓, „ќбразование“ и „«дравеопазване“. ѕървото м€сто при централната администраци€ естествено бе за проекта на Ќќ».

— най-много точки на първо м€сто в подкатегори€ „ћестна власт“ се класира проектът „≈-ѕќƒ≈ћ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт“ на Ќационалното сдружение на общините в –епублика Ѕългари€, изпълнен от „“ехнически университет – —офи€–“ехнологии” ≈ќќƒ.

ѕървенец в подкатегори€ „«дравеопазване“ е проектът за изграждане на интегрирана болнична информационна система за оптимизаци€ на всички работни системи и процеси във високотехнологичната ћЅјЋ „—вета ћарина” - ѕлевен. ѕроектът е реализиран от 17 различни компании от 7 държави, прилагайки и интегрирайки 13 различни »“ решени€ и системи.

¬ подкатегори€ „ќбразование“ бе отличена 9-а ‘ренската езикова гимнази€ „јлфонс дьо Ћамартин“ с проект си за въвеждане на облачната платформа Microsoft Office 365.

ќтличените корпоративни »“ внедр€вани€

ќтличи€ за успешно реализирани »“ проекти в корпоративни€ сектор б€ха връчени за »“ проекти в 3 подкатегории - „√олеми компании“, „Ѕанки и застрахователи“ и „—редни и малки компании“.

¬ първата победител е проектът за решение за управление на поддръжката в производството Expert Maintenance във „‘есто ѕроизводство“, разработен и изпълнен от Ingenieurbuero Rueschen GmbH (Ѕремен). ¬ сектора на банки и застрахователните организации първи се класира проектът за интеграци€ на Salesforce CRM система и мобилно приложение B-Assist за обслужване на клиенти по застраховка „«дравна грижа“ на «≈јƒ „ Ѕулстрад ∆ивот ¬иена »ншурънс √руп“, изпълнен от TBI Info и Next Consult.

ѕри малките и средни компании грамотата, естествено бе за първенеца в ц€лата категори€ " орпоративен сектор" - специализирана ERP система Pathways в  омак ћедикал.

—пециално еко-отличие за особен принос

за развитието на екологични модерни технологии бе връчено за проекта на ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура“ за изграждането на информационна платформа по проект за мониторинг и информационна система за „ерно море. »зпълнител е консорциум „—“≈ћќ-≈—–»“ с партньори —“≈ћќ и ≈—–» Ѕългари€. ѕроектът е реализиран с финансовата подкрепа на Ќорвежки€ финансов механизъм 2009-2014 в рамките на ѕрограма „»новации в зелената индустр舓 в Ѕългари€. „Ѕлагодар€ на финансиращата организаци€, с чи€то финансова помощ бе осъществен проектът, на изпълнителите, на всички колеги, които работиха всеотдайно и нашите партньори. ѕлатформата е отворена, дано повече участници се включат в н刓, каза генерални€т директор на ƒѕѕ» јнгел «абуртов.

√енерални€т директор на ƒѕѕ» јнгел «абуртов, прие специалната награда за особен принос в развитието на екологични модерни технологии

ѕредставители на всички отличени проекти получиха и вино ≈нира, предоставено от партньора на церемони€та изба “Ѕеса ¬алей”. ÷еремони€та бе подкрепена също и от EU Consult и Ѕизнес комплекс —офи€ ≈ърпорт —ентър.

ќт 2008 г., когато Ѕанка ƒ—  за първи път подкрепи инициативата, в печатното и електронното издание на медиата са публикувани над 220 проекта, а от началото на конкурса през далечната 2004 г. бро€т им надхвърл€ 300.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас