“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ѕерспективи
02 мар
2017
 
 

Ќикола Ќ€голов: 5 забележителни »“ тенденции за 2017 г.

3869 прочитани€

ѕрез изминалата година освен „стандартните“ вече »“ тенденции, се откроиха н€колко новости, чието развитие през следващата година ще бъде определ€що за хода на трансформациите в усво€ването на технологичните иновации от бизнеса в следващите три до пет години.

Ўирокомащабни€т ефект на част от т€х като облачните технологии например вече е налице, за други като виртуалната, добавената и смесената реалност и приложението на технологии от изкуствени€ интелект във все повече области от ежедневието, предстои да се усети.

¬ъв всеки случай една от най-съществените технологични тенденции, чи€то важност все още сравнително малко бизнеси разбират и още по-малко използват, е навлизането на блокчейн технологиите и възможностите, които предостав€т във финансовата сфера (а и не само). Ќо нека накратко да обърна внимание върху вс€ка една от новите тенденции.

ѕрочетете още: ќблакът: хипер социални потребители и локални ÷ќƒ

ѕ–ќ‘»Ћ
Ќикола Ќ€голов е директор „ онсултантски услуги“ в KPMG в Ѕългари€. “ой има дългогодишен опит в сферата на »“ стратегиите, системната интеграци€, базите данни и разработването на системни приложени€, внедр€ването и одита. “ой е ръководил »“ консултантски проекти в международни и местни организации в секторите на телекомуникациите, енергетиката и ютилити дружествата, индустриални€ и финансови€ сектор в Ѕългари€, „ехи€, –умъни€, ћакедони€ и јлбани€. Ќеговите проекти обхващат областите икономика на »“, технологична интеграци€ и консултантство, системна архитектура, »“ организаци€та и начина на структурирането й, преглед и анализ на системните контроли и съвместимост на системните функции спр€мо изисквани€та на мениджмънта. Ќикола Ќ€голов има сертификати като Project Management Professional (PMP), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Systems Auditor (CISA) и е член на ISACA.

 

1. Ѕлокчейн и разпределени транзакционни книги (Distributed Ledgers)

ѕопул€рността на блокчейн технологиите към момента се свързва най-вече с криптовалутите, като биткойн например. Ќо макар и съществена, тази употреба на технологи€та показва само малка част от възможностите, които т€ предостав€.

—ъвсем накратко, представете си, че данните за вашите разплащани€ се съхран€ват в сигурен, немодифицируем вид както при вас, така и при вашите доставчици, клиенти и банкови партньори, за конкретните сделки с всеки един от т€х. —ъщевременно при извършване на разплащане, то се отраз€ва почти незабавно, отново надеждно, сигурно и немодифицируемо при ваши€ търговски партньор и при вас.

¬ този смисъл ползите при процеси като разплащани€, сключване на договори, клиринг и сетълмент, транзакции и операции на капиталовите пазари като емисии на акции, облигации, сключване на заеми, същевременно при предостав€не на сигурни одитни следи, логове, отчети към регулаторите са само част от възможностите, които предостав€т блокчейн технологиите.

2. »нтернет на нещата (Internet of Things)

–азвитието на »нтернет на нещата в бита и бизнеса продължава да бъде една от горещите тенденции, въпреки че очертаваното бурно развитие, особено в индустри€та, в близко бъдеще би било подложено на риск, тъй като все още липсва достатъчно публичност на успешните интеграции в индустри€та.

«а да се реализират ползите от свързаността, следва да се демонстрират резултатите от надеждна оркестраци€ и интеграци€ на отделните внедр€вани€ и съвместен анализ на данните, който да изведе очакваните интелигентни резултати. Ќапример: свързаност на склад с автоматизирано наблюдение на наличности в пр€ка връзка с производствена лини€ и поддръжката на компани€та, интелигентен избор на потенциални доставчици, базиран на качествени, ценови и други търговски критерии, автоматизирано подаване на за€вки и отчитане на показатели за представ€не.

3. Ќе само анализи на големи данни, но анализи на правилните данни

Big Data и въобще анализите на данни едва ли вече могат да се класират като „нова“ тенденци€ в технологиите. ¬се повече се осъзнава обаче необходимостта от установ€ване на правилните данни за анализ, а не просто на всички данни. Ќа практика това означава идентифициране на данните, които са важни за управление на дадена дейност, както и управлението на самите данни от гледна точка на т€хната надеждност, потвърждаването на т€хната достоверност, както и връзката им с резултатите от дейността.

“ова изисква както установ€ването на надеждни процеси на управление на данните, така и поддържането на необходимата инфраструктура и умени€ за извършване на дейностите по анализ и удостовер€ване на надеждност. “епърва предстои да бъдем свидетели и на резултатите от потенциална интеграци€ между блокчейн технологиите и технологиите за анализ на данни.

4. »зкуствен интелект и машинно самообучение

»ндустриализирането и масовизирането на технологиите, реализиращи изкуствен интелект и базовите за т€х технологии машинно самообучение, е тенденци€, станала възможна благодарение на масираното навлизане в областта и увеличаване на капацитета и достъпността на облачните технологии на компании като Google, IBM и Microsoft.

 акви възможности ни дава това: от разпознаване на реч в реално време, през решаване на сложни оптимизационни задачи до интелигентни, независими софтуерни агенти за независимо решаване на конкретни задачи, позвол€ващи независима работа в дадена област от дейността на дадена организаци€.

5. ¬иртуална, смесена и добавена реалност (Virtual, Mixed, Augmented Reality = xReality)

¬ълнуващо е да се отбележи големи€т скок в xReality технологиите, както в потребителските, така и в индустриалните. ¬ключително и на последните технологични събити€ в страната присъстваха локални компании с не само интересни, но и напълно приложими (и внедрени вече) иновативни решени€, които се възползват от нарастващата достъпност на специализираните технологии.

“рендът на навлизането им особено в областта на обучени€та, индустриалните симулации и със сигурност не на последно м€сто в компютърните игри не само ще се забързва, но и ще нараства експоненциално.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас