“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ѕърви стъпки и финансиране
09 фев
2017
 
 

ћ» подготв€ процедурата за кандидатстване по проект У“ехностарт 3Ф

ќчаква се процедурата да бъде открита през март 2017 г. ѕо проекта са планирани 300 000 лева от бюджета на ћинистерството на икономиката за т. г.

4189 прочитани€

ѕроцедурата по изпълнението на проект ““ехностарт 3 – насърчаване на иновационната активност на младите хора в Ѕългари€” е открита с разпореждане на министъра на икономиката “еодор —едларски.

“ехностарт 3 финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност

÷елта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през насто€щата година) да реализират тези идеи и да се попул€ризират успехите им. ћладите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез предостав€не на безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.

ѕрочетете още: ѕроекти на 19 млади предприемачи одобрени по проект “ехностарт

ѕо проекта са планирани 300 000 лева от бюджета на ћинистерството на икономиката за 2017 г. ““ехностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

‘инансирането в рамките на проекта е в размер на 90% от общи€ размер или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. «а целта всеки одобрен кандидат тр€бва да регистрира сво€ фирма и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общи€ размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

ƒопустимите разходи по проекта са за придобиване на дълготрайни материални активи (ƒћј); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ƒЌј); разходи за ток, вода, отопление и наем на помещени€; за закупуване на материали и консумативи; за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на банковата сметка по проекта и необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

ќчаква се процедурата да бъде открита през март 2017 г., след изготв€нето и приемане на ново ќперативно ръководство по проект ““ехностарт 3”.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас