“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
15 дек
2016
 
 

ћќЌ и браншовите »“ асоциации подписаха историческо споразумение

÷елта му е професионалното образование да подготв€ квалифицирани кадри, които да се включват в пазара на труда.

9727 прочитани€

 онстанца  адънкова

—поразумение за сътрудничество, с цел професионалното образование да подготв€ квалифицирани кадри, които да се включват в пазара на труда, подписаха вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка ћеглена  унева и представителните асоциации на българската »“ индустри€ - Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ), Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарската аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј) и ‘ондаци€ “ лъстер информационни и комуникационни технологии” (» “  лъстер). —ъбитието се проведе под патронажа на президента на –епублика Ѕългари€ –осен ѕлевнелиев, който определи споразумението като „историческо“.

ѕрочетете още: Ќиколай јнгов: –аботим за създаването на 30 000 софтуерни специалисти

 адър от историческото подписване на споразумението. —нимка:  онстанца  адънкова

ѕодписването се състо€ на 15 декември 2016 г., като символично домакин беше “ехнологичното училище „≈лектронни системи“ (“”≈—) към “ехнически€ университет - —офи€.

ћќЌ и организациите се договориха за осъществ€ване на ефективно сътрудничество в процеса на обучение на учениците за придобиване на съвременно софтуерно образование, включително софтуерно професионално образование.

„√орде€ се, че в рамките на мо€ мандат професионалното образование намери своето достойно м€сто като стратегически приоритет, и че днес интегрираме една от най-динамичните индустрии именно към този процес чрез предсто€щата професи€ „приложен програмист“, за€ви още –осен ѕлевнелиев. ƒържавни€т глава припомни, че европейските държави с най-ниска младежка безработица са именно страните, които са въвели модела на дуалната система на обучение и образование.

ƒържавни€т глава изтъкна, че нито един младеж, ко€то н€ма висше образование, н€ма право да се срамува, а една държава тр€бва да се срамува, когато хората без висше образование не намират сво€та реализаци€, и когато младежката безработица е най-гол€ма сред завършващите средно образование.

ѕо думите на президента, именно бързото развитие на българската »“ индустри€ през последните години е доказателство за нейни€ висок потенциал да бъде един от двигателите на българската икономика, базирана на висока добавена стойност и развитието на националните таланти, независимо от трудните услови€.

ћеглена  унева съобщи, че миналата седмица с нейна заповед професи€та „ѕриложен програмист“ е включена към списъка на професиите за професионалното образование и обучение, което беше дългоочаквана м€рка от страна на бизнеса.

ƒогодина ще започне изпълнението на новата Ќационална програма към ћќЌ „ќбучение за »“ кариера“. “€ предвижда да бъдат създадени центрове освен в —офи€ и в –усе, ѕравец, ѕловдив и Ѕургас, където да се обучават ученици и да се квалифицират учители. ѕредвижда се програмата да е с бюджет 250 хил. лева годишно и за две години курс на обучение да преминат 400 ученици и 60 учители. ћинистър  унева посочи, че очаква от бизнеса помощ за изготв€нето на вход€щите тестове.

ѕрез последните поне 10 години основното предизвикателство, ограничаващо развитието и растежа пред нашата индустри€, е липсата и недостига на кадри и квалифицирани специалисти. “ова е важно за всички нас, защото в последните години средата е такава, че почти н€ма бизнес, който да не използва или предлага високи технологии. Ѕез развитието на »“ индустри€та, и останалите индустрии ще са в стагнаци€. –азкриването на едно работно м€сто в сектора на високите технологии води до откриване на н€колко позиции в други сектори, което води до частично решаване на проблема с безработицата и същевременно повишаване на общи€ стандарт на живот, подчерта за пореден път председател€т на ”правителни€ съвет на Ѕј— ќћ —тамен  очков - ÷€лото общество е заинтересовано от утвърждаването на Ѕългари€ като регионален център за иновации и за развитие на високите технологии“.

 очков изтъкна, че споразумението е резултат от много и конкретни усили€ на много хора.

ќчаква ни много работа оттук-нататък. —поразумението е само първата, много правилна стъпка, но то е предпоставка за създаване на инициативи и програми и т€хното изпълнение“, посочи  очков.

’убавите неща стават бавно, спокойно, ще стане, ми казваха през изминалите години много пъти. Ќе съм спокоен, когато виждам как поредно правителство не усп€ва да превключи от ръчно на електронно управление. Ќе б€х спокоен и когато многократно в разговори с държавното управление ми об€сн€ваха за ключовата рол€ на »“ индустри€та, за стратегическата възможност през »“ индустри€та да се повиши Ѕ¬ѕ с 2-3-4%, стига този сектор да бъде разпознат като стратегически, за€ви председател€т на ”правителни€ съвет на Ѕј»“ ѕетър »ванов. “ой обаче определи две неща от изминалите 4 години като положителни и посочи, че те му дават увереност, че дълги€т път, който предстои, ще бъде изминат, и ще бъде успешен. Ќа първо м€сто той изтъкна облекчаването на процедурата за издаване на „—ин€ карта на ≈—” за упражн€ване на висококвалифицирана заетост от чужденци от трети страни, а на второ м€сто – подписването на споразумението между ћќЌ и »“ асоциациите. „ƒнешната крачка ще позволи държавата да започне да обучава съществено по-големи бройки »“ специалисти, като ще стъпи в задължени€та си и ще замести частните компании, които сега се опитват с ограничен ресурс и средства да извършват това обучение“, каза »ванов.

јутсорсинг секторът основно адресира темата с младежката безработица, тъй като средната възраст на хората, които работ€т в нашите компании, е под 30 години. ѕрез последните години ръстът в индустри€та безспорно беше обусловен от качествата на хората, които има в страната, но също така, предизвикателствата, които сто€т пред нас, са свързани с това, че нашите клиенти очакват хората, заети в индустри€та, да имат все повече умени€. »нициативи като днешната адресират в н€каква степен тази заплаха пред нас и ние тр€бва с доста по-бързи и големи крачки да мислим за това как да осъвременим образованието си не само в посока създаване на програмисти, а и в много други професионални области. “акъв тип програми тр€бва да се съобраз€ват с факта, че говорим за експортно-ориентирани индустрии, така че лингвистиката върви ръка за ръка с другите специализирани компетенции и това тр€бва да бъде по-сериозно засегнато още от детските градини“, алармира председател€т на ”правителни€ съвет на Ѕјј —тефан Ѕумов. “ой допълни, че секторът не раздел€ хората на висшисти и не-висшисти, а на можещи и неможещи.

”важаеми съратници в трансформаци€та на българската образователна система тъй, щото да стане адекватен елемент на единни€ цифров пазар - това е нещото, което с вас тр€бва да направим. ƒнес направихме една важна крачка, може би в най-необходимата професи€, тъй като, когато говорим за съвременни » “, ние не говорим за т€х самите. “ова е хоризонтален сектор, който вли€е на всички сфери на наши€ живот“, за€ви ѕетър —татев, председател на ”— на Ѕългарски€ » “ клъстер.

“олкова години доказваме верността на този модел, правилността и ефективността на път€, обедин€ването на усили€та училище-университет-»“ бизнес“, изтъкна доц. д-р инж. —тела —тефанова, директор на “”≈—. “€ об€сни, че бързоразвиващите се технологии н€ма как да се капсуловат в утвърдени схеми, те тр€бва да се отвор€т, за да могат да се промен€т бързо и в тази посока тр€бва да се концентрират усили€та и подкрепата на »“ бизнеса. „‘ирмите тр€бва да дойдат при нас – с технологиите, с решени€та, с новостите, с всичко, което тр€бва да се случи бързо“, подчерта —тефанова.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас