“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
07 дек
2016
 
 

» “ и аутсорсинг секторите - иновативни отрасли в родната икономика

3715 прочитани€

 онстанца  адънкова

“ри индустрии посочи като двигатели на иновации в икономиката президентът на Ѕългари€ –осен ѕлевнелиев – информационните и комуникационни технологии, автомобилостроенето и аутсорсингът (изнесените услуги). ѕрезидентът участва в дванадесетото издание на национални€ иновационен форум, което тази година се състо€ на 7 декември под наслов „»новации чрез таланти“. ƒържавни€т глава похвали тези индустрии като сегментите, в които най-активно се извършва научно-изследователска и развойна дейност и се създават иновации, и които са примери за сключването на най-големите сделки в региона и създаването на десетки хил€ди работни места с страната (споменавайки в речта си Telerik, Fadata, Johnson Controls, Imperia Online, Musala Soft). ‘орумът се организира от ‘ондаци€ „ѕриложни изследвани€ и комуникации“ (ѕ» ), ј–   онсултинг, ≈nterprise Europe Network – Ѕългари€, ѕредставителството на ≈  в Ѕългари€, Design for Europe и ≈динен център за иновации на ЅјЌ, с подкрепата на √енерална дирекци€ “¬ътрешен пазар, промишленост, предприемачество и ћ—ѕ“ на ≈вропейската комиси€, »зпълнителна агенци€ за малки и средни предпри€ти€ към ≈ .

—нимка от събитието.

ѕрочетете още: Ќаградиха иновативните фирми на 2016 г.

„»новациите и техните приложени€ са тема от първостепенно значение за вс€ко общество, което иска да просперира. ƒълги години в Ѕългари€ тромаво и бавно прилагахме вече изпробвани практики. ƒнес изграждаме Ѕългари€, в ко€то български фирми, предприемачи и изследователи могат да бъдат пример на регионално, а и на световно ниво“, отбел€за президентът.

“ой посочи, че през последните години страната ни е усп€ла да договори редица значителни инвестиции, а държавната администраци€ се е превърнала в сътрудник за постигането на огромни€ напредък в иновациите.

“¬ областта на иновационната екосистема на Ѕългари€ през изминалите години беше направено немалко. —ега гледаме напред към бъдещето, всички заедно, защото тази заедност по път€ на иновациите в секторите на » “, аутсорсинг и автомобилопроизводството се случва. »ма нови инструменти – Ѕългари€ беше първата с оперативна програма „Ќаука и образование за интелигентен растеж“, като от малкото заделихме 500 милиона евро; н€ма друга държава в ≈— с такава програма. »зпълнението на инициативата JEREMIE (—ъвместни европейски ресурси за микро-до средни предпри€ти€) в Ѕългари€ ще продължи; договорът с ≈вропейски€ инвестиционен фонд е продължен, като тук са предвидени още 150 милиона евро. ‘онд „Ќаучни изследван舓 също финансира проекти за научни изследвани€. »ма и много инструменти на европейско ниво в подкрепа на научно-изследователската и иновационната дейност – програма „’оризонт 2020“, инструменти, по които се финансират ключови за бъдещата икономика дейности като умни устойчиви градове, нисковъглеродна енергетика, развитие на общи€ дигитален пазар, дигитална сигурност, инструменти по т.нар. план ∆ан- лод ёнкер за растеж и развитие; има финансиране за предприемачи, за иноватори, за инвеститори, за общини. ќтговорно мога да за€в€, че ресурсът за Ѕългари€ до 2020 г. надхвърл€ 1 милиард евро”, за€ви ѕлевнелиев. 

„Ќашата миси€ е за иновативна и просперираща Ѕългари€. “€ минава през всичко, което правим заедно, но преди всичко, минава през това да си кажем, че страната има приоритет и стои зад него – с предприемачи, които генерират и внедр€ват иновации, с млади хора, които искат да опитат в стартиращи фирми, с държава, ко€то подрежда всички механизми, с частни фондове, които се случват по път€ на разшир€ването на тази дейност. ¬сичко това тр€бва да се подкрепи през образователна система“, добави ѕлевнелиев. 

ƒържавни€т глава подчерта, че големи€т проблем в страната е образованието. „„овешки€т талант ни е необходим – има го, но ни е необходим в по-гол€м размер. «а целта след 10 години добрите семена, които положим сега в българската образователна система, могат да дадат страхотни плодове. Ќемалко беше свършено досега“, каза президентът.

–услан —тефанов, координатор за група „»новации.бг“ и анализатор във ‘ондаци€ ѕ» , представи н€кои основни изводи от годишни€ доклад „»новации.бг“, който ежегодно изготв€ оценка на иновационни€ потенциал на българската икономика и позици€та й в европейски мащаб.

—поред експертни€ екип, пет години след лансирането на стратеги€та „≈вропа 2020“ и в средата на нейното изпълнение резултатите са противоречиви както на европейско, така и на национално равнище: изпреварващо развитие в областта на климатичните промени и околната среда; плах напредък в образованието и силно изразено изоставане по отношение на заетостта и инвестициите в научноизследователска дейност. Ѕългари€ е единствената страна – членка на ≈—, ко€то постига растеж, основан на повишаване на ефективността на икономиката, но подсказва очаквани€ за по-нататъшно устойчиво нарастване. ќстаналите европейски икономики демонстрират растеж, основан на иновациите. ѕрез 2015 г. в Ѕългари€ продължава тенденци€та на нарастване на разходите за Ќ»–ƒ както в абсолютен размер, така и като процент от Ѕ¬ѕ (с близо 30%) спр€мо предходната година – поради директно и индиректно европейско структурно финансиране и с преки чуждестранни инвестиции в изследователски проекти и на чуждестранни компании. «а шеста поредна година намал€ва делът на публичните разходи за Ќ»–ƒ. Ќа европейско равнище Ѕългари€ е с най-ниска предприемаческа активност, което € нарежда в дъното и на световната класаци€. ѕрез 2015 г. са регистрирани едва 34 патента на български изобретатели.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас