“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
29 ное
2016
 
 

«авършилите » “ специалности все още са сред най-високо платените

¬ последните години се наблюдава рационализаци€ на избора както при студентите, така и при самите висши училища.

3821 прочитани€

Ќай-високи средни доходи получават завършилите професионалните направлени€ „»нформатика и компютърни науки“, „ћатематика“, „ омуникационна и компютърна техника“, „≈лектротехника, електроника и автоматика“. «авършилите „»нформатика и компютърни науки“ в —офийски€ университет „—в.  лимент ќхридски“ и „јдминистраци€ и управление“ в јмерикански€ университет – Ѕлагоевград, се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

јсен Ќелчинов от —ирма —олюшънс, доц. д-р ћари€ ‘ъртунова от ћќЌ, вицепремиерът в оставка и образователен министър ћеглена  унева и √еорги —тойчев от »нститут ќтворено общество

—офийски€т университет „—в.  лимент ќхридски“, ћедицински€т университет – —офи€, и ’имикотехнологични€т и металургичен университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации.

ѕрочетете още: ƒигитални умени€ ще имат всички ученици

—поред стандартизираните класации за 2016 г. —офийски€т университет „—в.  лимент ќхридски“ е с лидерски позиции в 21 от 25 професионални направлени€, с които участва в класациите. “ехнически€т университет – —офи€, има водещи позиции в 6 от общо 9 професионални направлени€, застъпени в него. ћедицински€т университет – —офи€, е първи в 5 от 5 професионални направлени€, в които обучава студенти. — по три първи места са јграрни€т университет в ѕловдив, ’имикотехнологични€т и металургичен университет в —офи€, а две класации се оглав€ват от Ћесотехнически€ университет в —офи€. ƒруги 14 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление. ¬ 8 класации на водещи места са висши училища извън столицата.

“ова показват данните от най-новото, шесто, издание на –ейтинговата система на висшите училища в Ѕългари€, което беше представено на пресконференци€ в ћинистерството на образованието и науката. »зданието е актуализирано по поръчка на ћќЌ от консорциум „»ќќ-—”, съставен от »нститут „ќтворено общество“ – —офи€ и българската софтуерна компани€ „—ирма —олюшънс“, в изпълнение на договор с предмет „јктуализиране и поддръжка на –ейтинговата система за висшите училища в Ѕългари€ за 2016 г.“. –ейтинговата система е достъпна на български и на английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg. „—ирма —олюшънс” е част от „—ирма √руп ’олдинг” јƒ, ко€то наскоро успешно приключи кампани€та си за първоначално публично предлагане (IPO) на Ѕългарската фондова борса (Ѕ‘Ѕ-—офи€). »зработването и поддържането на насто€щата рейтингова система е възможно благодарение на усили€та на гол€ма група професионалисти и институции - ћќЌ, българските висши училища,  онсорциум „»ќќ-—“, јдмин—офт, Ќјќј, Ќќ», външни експерти и други). 

–езултатите от рейтинговата систева очертават тенденци€ за постепенно подобр€ване на реализаци€та на пазара на труда на специалистите, придобили висше образование в Ѕългари€ през последните 5 години, но в същото време потвърждават наличието на големи различи€ в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище, коментират от просветното министерство.

¬с€ка година над 50 хил€ди кандидат-студенти са изправени пред избора на висше училище, специалност и професионално направление. “ова е избор, който до гол€ма степен определ€ посоката в живота им, посочи вицепремиерът в оставка и образователен министър ћеглена  унева. –ейтинговата система помага на кандидат-студентите и техните родители да се ориентират в това многообразие и да направ€т сво€ информиран избор, подчерта т€.

ѕо думите й, освен за лични€ избор на университет и специалност, –ейтинговата система има и значение за реализирането на политики, като например синхронизирането на висшето образование с нуждите на обществото и пазара на труда. “€ е и ключов фактор за подобр€ване на структурата и ефективността на висшето образование в Ѕългари€ и използвам случа€ да призова висшите училища да се възползват максимално от този инструмент и да определ€т кои са силните им специалности, каза още министърът. “€ припомни, че с последните промени в «акона за висшето образование и нови€ модел за определ€не на план-приема се цели да се повиши качеството на висшето образование и да се обвърже с потребностите на икономиката и обществото като до 2020 г. финансирането на база качество достигне 60%.

¬ последните години се наблюдава рационализаци€ на избора както при студентите, така и при самите висши училища, посочи √еорги —тойчев от »нститут „ќтворено общество“, партньор на ћќЌ в изготв€нето на –ейтинговата система.

—поред обновените данни в системата, за 2016 г. средни€т осигурителен доход на завършилите български висши училища нараства от 925 лева през миналата година до 1020 лева през насто€щата, а делът на регистрираните безработни сред т€х спада от 3,74% през миналата година до 3,38% през 2016 г. ƒелът на завършилите, които не се осигур€ват в страната, спада до 23% от близо 25% година по-рано, а този на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работ€т на позици€, за ко€то се изисква висше образование, нараства от 46,54% до 47,34% през 2016 г.

–ейтинговата система сравн€ва представ€нето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направлени€ на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебни€ процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализаци€та на завършилите на пазара на труда. ¬ изданието на системата за 2016 г. са включени допълнителни индикатори, измерващи регионалната значимост на висшите училища и т€хната обвързаност с местната икономика и местни€ пазар на образователни услуги.

¬ –ейтинговата система е публикувана информаци€ и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направлени€ в различните висши училища, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предостав€т обучение.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас