“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —офтуер
22 ное
2016
 
 

»нтернет на нещата и миграци€ към облаци и на форума на ICT Media

4735 прочитани€
—траница 1 от 2

јлександър √лавчев

 омбинаци€ от представ€не на изпълнени проекти, добри практики и покана за съвместно партньорство при предлагането на облачни услуги предложи на гостите на трети€т панел от Ќационалната конференци€ за облачни услуги, организирана от ICT Media.

≈вропът 2000 – от традиционен хостинг към облака

»ван Ўиев

ѕрочетете още: ќблакът: хипер социални потребители и локални ÷ќƒ

 уриерската компани€ е създадена през 2005 г. и е специализирана в доставката на документи, малки колети и палетизирани товари. ‘ирмата разполага с над 100 офиса в страната и за не€ работ€т на 300 души. ћалко след създаването й започва разработка на ERP система, специално създадена за нейните нужди. ѕо думите на »ван Ўиев, ръководител на отдел „ омпютърни системи и софтуерни технологии“, причината е, че по това време от компани€та не откриват на пазара решение, което да отговар€ на всички нейни изисквани€ и да покрива напълно обхвата на куриерската дейност.

»нтересно е да се отбележи, че въпреки че системата е първоначално създадена от външен разработчик, но поддръжката и доразвиването й се изпълн€ват от »“ отдела на ≈вропът 2000. –ешението е уеб базирано и работи от собствени центрове за данни на фирмата.

„ѕървата причина, поради ко€то започнахме да предвиждаме зам€на на традиционни€ хостинг е, че през последните години обемът на електронната търгови€ в Ѕългари€ нарасна значително – сподели Ўиев. – Ќарастването на онлайн продажбите провокира търговците да търс€т лесен начин за подготовка на документите за обработка на техните пратки. ј най-ефективи€т начин за това е чрез създаване на автоматизирана връзка между наши€ софтуер и този на търговеца.“

Ќай-големи€т проблем при реализирането на подобни връзки е свързан с необходимостта от работа в реално време. “р€бва да бъдат обработени гол€мо количество за€вки без или с минимално закъснение.

ƒруг проблем за традиционното ERP решение се оказва масовото навлизане на мобилни устройства – както от страна на потребителите, така и от страна на служителите. ƒжобните компютри в ръцете на куриерите например им позвол€ват да отчитат пратки в реално време.

¬ крайна сметка компани€та достигат да извода, че икономически би било по-изгодно да намал€т бро€ на притежаваните от не€ сървъри. ѕо думите на Ўиев поддръжката на центрове за данни излиза скъпо, като една от причините е увеличаващата се цена на електрическата енерги€.

Ќаблюдавайки развитието в сферата на облачните технологии през 2013 г. във фирмата започват да създават план за миграци€ към този модел. „—лед обстойно проучване на предлаганите типове и модели клауд услуги, аз и екипът ми се спр€хме на технологи€та „хибриден облак“ – сподели Ўиев. – «а доставчик се спр€хме на един от световните лидери на пазара. »збрахме изчислителен облак, който се използва предимно за извършване на операции от приложени€, услуга за съхранение на данни, позвол€ваща високи скорости на ъплоуд и даунлоуд, както и ценово-ефективна услуга за съхранение.“

ѕървата от двете услуги за съхранение е предназначена за съхранение на последно генерирани резервни копи€ и документи, а втората - за по-стари документи и архиви, които се достъпват по-р€дко.

ќсновната причина за избора на хибриден модел пък е свързана с това, че технологи€та е удачен вариант за фирми, които не биха искали да довер€ват лични данни или финансови отчети на сво€ облачен доставчик, об€сни още Ўиев. “акъв тип данни се съхран€ват на частни€ облак на фирмата, разположен в нейни€ собствен център за данни.

ƒруг стимул в тази насока е, че моделът дава възможност за реализиране на постепенна миграци€ на вече работещи приложени€ и услуги. „“ова е много ефективно за компани€ като нашата, ко€то не може да си позволи прекрат€ване на достъпа до услугите дори и за момент“, подчерта Ўиев.

—лед миграци€та от компани€та отчитат подобрени€ в н€колко насоки. Ќа първо м€сто се забел€зва значително повишаване на т.нар. Џптайм (т.е. достъпност) на всички услуги. ѕо думите на Ўиев, това особено добре си личи при сравн€ване на работата на системите по време на най-натоварените периоди, като например празничните сезони в кра€ на календарните години.

¬идимо е и намал€ването на разходите, като най-драстичен е спадът по отношение на електрическата енерги€. —поред Ўиев, преминаването към облачни услуги е позволило на фирмата да свие с над 50 на сто разходите си за »“.

‘есто и »нтернет на нещата

 алин ƒобрев

 омпани€та е в Ѕългари€ от 1990 г., като служителите й у нас са около 700 души. –азполага с 20 000 кв.м. производствена площ, а каталогът й от издели€ включва над 1300 разновидности. ѕроизвежда сензори за положение, за позици€, за поток и налагане, вентилни модули, I/O модули и контролери, свързващи кабели, аксесоари и т.н. ѕо думите на  алин ƒобрев, ръководител „ѕроизводство“ във ‘есто, често клиентите поръчват по една бройка от дадено изделие при максимално кратък срок за неговото изготв€не.

 омпани€та разполага с разнообразен набор от машини като SMT, леене под нал€гане на пластмаси, хомелт заливане, спо€ване, лазерно завар€ване, кабелна обработка и т.н., както и полуавтоматични и автоматични монтажни станции.  акто може да се очаква, една от трудностите при управлението на подобен „зоопарк“ е в правилното разпределение на задачите, така че да се постигне оптимално натоварване, об€сни експертът от ‘есто.

1 2
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас