“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
22 ное
2016
 
 

ѕорше Ѕ√ изгради нов център за резервиране на критичните »“ услуги

ѕроектът е стъпка в посока осигур€ване на непрекъсваемост на »“ услугите на компани€та.

3226 прочитани€

ѕорше Ѕ√ е дъщерна фирма на австрийски€ холдинг Porsche Salzburg - една от най-големите европейски компании за търгови€ с нови автомобили, чи€то централа е в јвстри€. ‘ирмата има представителства в повече от 20 държави в ÷ентрална и ёгоизточна ≈вропа, включително и в  итай,  олумби€ и „или.  омпани€та започва дейността си на български€ пазар като вносител на леки и лекотоварни автомобили Volkswagen, а по-късно поема и правата за внос на марката Audi. ‘ирмата работи с добре развита дилърска и сервизна мрежа с традици€ в продажбите и с опит в поддръжката и гаранционното обслужване.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј
  • »ме на проекта: »зграждане на ÷ентър за резервиране на критичните »“ услуги
  • ¬ъзложител: ѕорше Ћизинг
  • »зпълнители: »“ отдела на ѕорше Ѕ√
  • —тартиране/приключване на проекта:10.2015 – 3.2016
  • “ехнологични, кадрови ресурси: Tech: Vmware, Veeam , NetApp, Microsoft, HP, Cisco  адрови: 5 човека от ѕорше Ѕ√ (3-ма »“) и ѕорше Ћизинг(2-ма Ѕизнес).
  •  атегори€: Ќационални »“ проекти, изпълнени в корпоративни€ сектор (среден бизнес)

Ѕизнес предизвикателства, довели до необходимостта от »“ проекта

ѕорше Ѕ√ развива дейност в 3 направлени€ – търгови€ на едро, търгови€ на дребно, лизинг и финансови услуги. “ези звена са взаимно свързани, но вс€ко от т€х развива различен тип бизнес и ползва различни информационни решени€. —истемите, внедрени в различните дружества, са изградени като отворени решени€, за да могат да се ползват и от партньори на компани€та.

ѕрочетете още: Ќов DR център резервира критично важните за ѕорше Ћизинг »“ услуги

ѕрез последните 2-3 години работата на »“ екипа на ѕорше Ѕ√ е насочена към по-ефективното информационно осигур€ване на основните бизнес процеси и изграждане на необходимите връзки между използваните информационни решени€. –еализирани са и н€колко проекта за модернизаци€ на » “ инфраструктурата, включително за консолидаци€ на сървърни услуги и за изграждане на съвременно VoIP решение, базирано на технологии на Cisco. „ѕорше Ћизинг Ѕ√“ ≈ќќƒ е дружеството, което предостав€ услуги по финансиране на нови и употреб€вани автомобили от марките на концерна Volkswagen. «а осигур€ване на работата на дружеството дори след големи бедстви€ и аварии от типа изчезване на сградата вследствие на пожар или земетресение, пандеми€, заради ко€то служителите не биха могли да достъп€т работните си места и др., е решено да бъде изграден Disaster Recovery център за критично важните информационни системи на дружеството. “ова най-близка стъпка до изнас€не на услуги в облака, което е съвременната тенденци€ в развитието на » “ инфраструктурата за повечето компании.

 

»“ решение

–аботата по проекта започва с анализ на възможните критични ситуации и определ€не на най-веро€тните рискове, при реализаци€та на които дружеството ѕорше Ћизинг не би могло да предостав€ своите услуги .

“ѕроектът за изграждане на резервни€ център на ѕорше Ћизинг – от концепци€та до физическата реализаци€ - бе осъществен от »“ отдела на ѕорше Ѕ√ в рамките на 6 месеца, като основната ни цел бе да осигурим непрекъсваемост на услугите, които ѕорше Ћизинг предлага на своите клиенти”, каза √еорги  омсийски, »“ мениджър в ѕорше Ѕ√.

ƒефинирани са 10 ключови работни места, които да бъдат изнесени в резервен център. –езервни€т център е обособен в сграда на ѕорше »нтер јуто – компани€, ко€то управл€ва дилърските центрове на марките Volkswagen и Audi в Ѕългари€.

√еорги  омсийски, »“ мениджър в ѕорше Ѕ√ от 2008 г. ѕреди това е работил като мениджър "ѕредостав€не на »“ услуги" за ќћ¬ Ѕългари€ и консултант в ќћ¬ »звънтериториално проучване, клон Ѕългари€.

√еорги  омсийски, »“ мениджър в ѕорше Ѕ√ от 2008 г.
ѕреди това е работил като мениджър "ѕредостав€не на »“ услуги" за ќћ¬ Ѕългари€
и консултант в ќћ¬ »звънтериториално проучване, клон Ѕългари€.

“ѕреценихме, че в ѕорше »нтер јуто е налице необходимата технологична среда и инфраструктура и ресурсите на дружеството могат да се използват. “ам е изградена подход€ща инфраструктура, сградата непрекъснато се наблюдава, компани€та е от същи€ холдинг. ѕредимство е и това, че можем да използваме налични€ капацитет за широколентова комуникационна свързаност, между основни€ център и дилърството, дори без да се налага да ъпгрейдваме линии на този етап”, по€сни  омсийски.

¬ резервни€ център е изнесена част от използваното дотогава оборудване, а в основни€ център за данни е инсталирано ново оборудване. ¬ резервни€ център е преместена системата за съхранение на данни, базирана на технологии на NetApp, а за основни€ център е закупена система за съхранение на NetApp от по-ново поколение.

¬сички »“ услуги, които ѕорше Ѕ√ предостав€ на ѕорше Ћизинг, работ€т върху виртуални машини. »зграденото решение е базирано на технологии за виртуализаци€ на VMware и технологии на Veeam за резервно копиране, репликаци€, възстанов€ване и оптимизирано използване на данни.

»зползваните виртуални машини и файловите им сървъри се репликират в резервни€ център върху инсталираната там система за съхранение на данни. Ќа практика в Disaster Recovery локаци€та е изградена структура, огледална на тази в основни€ център за данни, но в умален мащаб. “ам са обособени 10 работни места, обезпечени с необходимата техника. –аботните станции посто€нно се обнов€ват и поддържат, така че да бъдат продуктивни във всеки момент. ѕо отношение на телефони€та с ћтел е договорено при необходимост пренасочване на линиите към резервната локаци€.

–епликаци€та между основни€ и резервни€ център за данни е дотолкова идентична, че при евентуална аварийна ситуаци€ лаптопи и други потребителски устройства от основни€ център, които не са повредени, могат да се ползват в резервни€ без никакви допълнителни настройки.

“Ќе сме осигурили синхронна репликаци€ на базата данни, тъй като бе решено, че това не е необходимо. –епликаци€ се извършва веднъж на ден и има възможност за възстанов€ване на базата данни в състо€нието, в което е била един ден по-рано, което е достатъчно, за информационното осигур€ване на лизинговата дейност. ¬се пак системите, които резервираме, не поддържат информаци€ за банкови транзакции. “е съхран€ват информаци€ за лизингови вноски, които така или иначе постъпват по банков път, така че данните се репликират в системите на банките”, коментира √еорги  омсийски.

—лед реализиране на проекта са проведени функционални тестове. √рупа от 10 експерти са осъществили редица проверки за съответствието на информаци€та в основни€ и резервни€ център. ¬ бъдеще такива тестове ще бъдат провеждани регул€рно два пъти в годината.

““ози проект е една от първите стъпки на ѕорше Ѕ√ в посока осигур€ване на непрекъсваемост на »“ услугите. ѕланираме и други проекти в това направление. «апочнахме с изграждането на резервни€ център на ѕорше Ћизинг, тъй като лизинговата дейност е по-чувствителна към спиране на системите в сравнение с останалите дейности, които осигур€ваме информационно. “ърговската ни дейност не е толкова застрашена от евентуален срив на системата, докато за финансовата дейност на ѕорше Ћизинг последстви€та биха били по-сериозни”, отбел€за  омсийски.

 

Ѕъдещо развитие

¬ ѕорше Ѕ√ е осигурено дублиране на по-гол€мата част от комуникационната свързаност, но изграждането на център за възстанов€ване при аварийни ситуации, обслужващ дейностите във връзка с вноса на автомобили, предстои. —поред √еорги  омсийски, най-веро€тно този проект ще бъде осъществен чрез надграждане на създадени€ резервен център за ѕорше Ћизинг. ќбмисл€ се и вариант, при който част от информаци€та да се репликира в дейта център на ѕорше –умъни€, където се използват технологии, аналогични на внедрените у нас.

„ѕредстои увеличаване обхвата на проекта за допълнителните системи, които ѕорше лизинг въведе в рамките на тази година, като тези дейности са планирани е за 2017 г.“. добави  омсийски. ѕорше Ѕ√ обмисл€ присъедин€ване към проекта на критични системи, като в момента протичат тестове.

„“енденци€та да се изнас€ инфраструктура като услуга е особено актуална. –еализирането на проект за изграждане на DR център улесн€ва инициативите в тази насока, както и обратното“, коментира  омсийски.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас