“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | јутсорсинг
22 ное
2016
 
 

Ќ—» работи с нов център за обработка на данни

ƒобри практики в »“ аутсорсинга представиха ДЋуфтханза “ехник —офи€У, ДћнемоникаУ, и Stone Computers, а в управл€ваните услуги - Novatel.

6141 прочитани€
—траница 1 от 5

 онстанца  адънкова

ёрий —таменов, директор на дирекци€ „»нформационни системи и инфраструктура“ в Ќ—» представи за първи път проекта за нови€ център за данни на Ќ—»: ISO 27001 и колокаци€ към държавни€ хибриден частен облак по време на конференци€та за облачните технологии, организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter на 17 ноември. —ъбитието се проведе в партньорство с APC by Schneider Electric, Cloudware powered by Neterra, Mnemonica, Novatel - част от Deutsche Telekom Group, Oblak.bg, Onboard CRM, Stone Computers, “еленор Ѕългари€, Veeam Software и VMware.

ёрий —таменов, директор на дирекци€ "»нформационни системи и инфраструктура", Ќ—».
—нимка: ICT Media

ѕрочетете още: ќблакът: хипер социални потребители и локални ÷ќƒ

ёрий —таменов, директор на дирекци€ »нформационни системи и инфраструктура, Ќ—»

ƒо изграждането на нови€ център за данни на Ќ—» се стига след изпълнението на н€колко стъпки - модернизаци€ на сървърните помещени€ в сградата на института; доставка, монтаж, конфигураци€ и интеграци€ на комуникационно оборудване към съществуващата »“ инфраструктура на Ќ—»; привеждане на информационните активи на Ќ—» в съответствие с изисквани€та на ≈вростат и миграци€ към хибридни€ частен облак по оперативна програма „ƒобро управление“ (ќѕƒ”) и подготовка и сертифициране на Ќ—» по информационна сигурност в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001 по ќѕƒ”.

„«апочвайки работа от €нуари т.г., нашата цел се движи към крайната точка – сертификационни€ процес за стандарта ISO 27001:2013. ѕървите две стъпки са финансирани от бюджета на Ќ—», а следващите две е планирано да бъдат финансирани чрез оперативна програма „ƒобро управление“, тъй като нашите бюджети са ограничени. √оворим за около 3 милиона лева“, посочи —таменов.

„Ќад€ваме се до кра€ на 2017 г. всичките тези 4 стъпки да бъдат факт, така че да можем да покажем център за данни на много високо ниво“, допълни »“ експертът.

„ќт година и половина работ€ в публични€ сектор. ѕреди това съм работил в частни€ сектор като »“ мениджър. ¬ момента в който започнах работа в Ќ—», си казах, какво толкова, 1000 компютъра, 28 локални офиса, аз такова нещо съм виждал. »зненадата ми обаче се по€ви още първи€ ден, когато вид€х в какво състо€ние се намира техниката, с какво се разполага, какъв е персоналът, какви са правилата, и какви сложни системи има. ќказа се, че в Ќационални€ статистически институт разполагаме с повече от 54 софтуера за производство на различен тип информаци€, и нивото не е това, което си представ€х. —лед разговор с мениджмънта, че тези неща биха могли да изглеждат по различен начин, получих уверението, че могат да се случат, стига да се поработи, т.е. да се подготв€т необходимите проекти и да се намери нужното финансиране.“

ѕостъпвайки на работа в Ќ—», —таменов заварва един сървърен шкаф, в който има 10 виртуални машини със съответните „спагети“ (б.ред. - окабел€ване), климатици тип „домашни“, а в помещението имало и радиатор.

ћодернизаци€та на сървърните помещени€ обхваща редица системи, сред които технологична, архитектура и конструкци€, електрически инсталации, отопление, вентилаци€ и климатизаци€, пожарна безопасност, мониторинг на средата, системи за сигурност и структурни кабелни системи.

„—лед успешно извършеното осъвремен€ване, е осигурена възможност за монтиране на шест сървърни шкафа с параметри 41U, с оборудване с мощност до 7 kW, обособени са топла и студена зони, и е осигурена възможност за бъдещо разширение на системата за съхранение. јрхитектурата и конструкци€та на нови€ център за данни се състои от 4 помещени€. ѕри стари€ център имаше 3 помещени€, в които техниката беше разпределена на случаен принцип. —ега центърът разполага с отделни климатично, сървърно, батерийно помещени€, и такова за подготовка на техниката (staging)”, об€сни —таменов.

≈кспертът посочи, че в центъра за данни вече има двоен под, окачен таван, усилена конструкци€, осигурена е шумо- и топло- изолаци€, вентилаци€, а при електрозахранването е изградена напълно резервирана електрическа инсталаци€ за технологичното оборудване.

 ъм момента са изградени две независими захранващи линии към всеки шкаф, както и са предвидени непрекъсваеми захранващи устройства за вс€ка захранваща лини€, като предстои в най-кратък срок доставката на второто UPS устройство.

ѕри вентилаци€та и климатизаци€та е осигурена и резервираност N+1.

ўо се отнас€ до системите за сигурност и мониторинг, центърът за данни на Ќ—» разполага със система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение, алармена система, и система за детекци€ на вода – за откриване в ранен стадий на течове в сървърното и техническото помещени€.

ќчакваните резултати от изпълнение на проекта за модернизиране на центъра за данни на Ќ—» са осигур€ване на значително по-високо ниво на информационната сигурност, оптимални параметри на работната среда за функциониране на технологичното оборудване, резервираност на повечето инфраструктурни системи, подобрена информираност на персонала за текущото състо€ние на всички системи в сървърните помещени€, пълно покритие на рисковете от пожар и нормите за противопожарна безопасност, и възможност за бъдещо развитие.

ѕо отношение на целта по привеждане на информационните активи на Ќ—» в съответствие с изисквани€та на ≈вростат и миграци€ към хибридни€ частен облак, институтът е поел ангажимент от сво€ бюджет да изпълни нужните дейности, така че, когато оборудването бъде закупено, да може да бъде поставено в нормалните услови€ на съвременен център за данни, изтъкна —таменов. —лед това, в момента, в който бъде изграден държавни€т хибриден частен облак, Ќ—» ще предостави новото оборудване там на колокаци€.

¬ъзможностите, които ще осигури държавни€т облак, включват още предостав€не на допълнителни ресурси, предостав€не на управл€вани услуги, гарантиране на високо качество на сигурност, резервираност на основните системи на Ќ—», осигур€ване непрекъсваемост на системите на Ќ—» и др.

„»мал съм късмета да вид€ центъра за данни на държавни€ хибриден облак. “ой е изграден на много високо ниво. ¬ него обаче все още н€ма ц€лото необходимо оборудване“, каза —таменов.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ƒирк ’ондел, VMware: ќтворени€т код не означава по-ниски разходиƒирк ’ондел, VMware: ќтворени€т код не означава по-ниски разходи

‘илософи€та, сто€ща зад софтуера с отворен код дава на света неща като Linux. ћного хора гледат на тази иде€ като на конкурираща се онази, сто€ща зад “затворените” решени€, придобивани по традиционен начин. — усложн€ването на »“...

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас