“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | „овешки ресурси
21 ное
2016
 
 

‘ћ» на —” набира партньори по проект за ÷ентър за компетентност

4113 прочитани€

‘акултетът по математика и информатика (‘ћ») на —офийски€ университет „—в.  лимент ќхридски“ об€ви публична покана за набиране на заинтересовани лица за включването им като асоциирани партньори в подготовката и бъдещото изпълнение на проект за създаване на ÷ентър за компетентност „—офийски институт за информационни технологии“. ‘ћ» на —” об€ви процедура чрез подбор на проектни предложени€ BG05M2OP001 – 1.002 „»зграждане и развитие на центрове за компетентност“ - компонент 2 на »—»— „»нформатика и информационни и комуникационни технологии“, финансирана по ќѕ Ќќ»– 2014-2020.

»люстраци€: SHUTTERSTOCK

¬ услови€та на динамично развитие на информационните и комуникационните технологии и качествено новите предизвикателства и възможности пред дигиталното общество на преден план е необходимостта от интегриране на резултати от широк спектър на фундаментални изследвани€ в областта на физиката, математиката, теоретичната компютърна наука, икономическите и психологическите основи на индивидуалното, груповото и организационното поведение. »зползвайки научни€ капацитет на —офийски€ университет в редица области на науката, проектът цели създаване и развитие на авангардни структури, технологии, иновации и услуги за дигиталното общество, об€сн€ват от висшето училище.

ѕрочетете още:  онсорциум ”Ќ»“е ще избира асоциирани партньори за проект по ќѕ Ќќ»–

—ъгласно изисквани€та на програмата и потребностите на проекта, асоциираните партньори тр€бва да отговар€т на следните критерии:

  • физически и юридически лица и техни обединени€, които работ€т в областта на информатиката и информационните и комуникационните технологии и са заинтересовани от реализирането на проекта с участие в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ, като отговар€т на услови€та на ќѕ Ќќ»–;

  • имат необходимост от осъществ€ване на научни изследвани€ за създаване и разработване на нови технологии, услуги или издели€ за елементната база на » “ за решаване на конкретни производствени задачи или създаване и разработване на авангардни услуги и продукти;

ѕредимство е:

  • наличие на опит в управлението на проекти с научна насоченост, финансирани от ≈вропейски€ съвет за научни изследвани€, както и –амковите програми на ≈— и ’оризонт 2020 през последните пет години (2011-2015);

  • участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (2011-2015);

  • наличие на регистрирани патенти и патентни за€вки в —ќ»—, европейски и/или американски патентни ведомства (2011-2015);

  • участие в иновативни дружества (spin outs, spin-offs) в областта на проекта;

  • осъществ€вали са инвестиции в проектната сфера (научноизследователска и развойна дейност за периода 2011 - 2015 г.).

ѕри наличие на интерес, кандидатите за асоциирани партньори тр€бва да изпрат€т писмо, с което да израз€т намерението си за участие в подготовката и изпълнението на проекта с цел осъществ€ване на конкретни задачи в съответната област, в ко€то работ€т, до проф. “инко “инчев, на адрес 1164 —офи€, бул. „ƒжеймс Ѕаучер“ є5, ‘акултет по математика и информатика, или да пишат на имейл: tinko@fmi.uni-sofia.bg.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас