“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  омуникации
21 ное
2016
 
 

»нтернет на нещата ще трансформира търгови€та на дребно

4916 прочитани€
—траница 2 от 2

ќптимизаци€ на веригите за доставки

„Ќаред с по€вилите се революционни клиентски приложени€ »нтернет на нещата тр€бва да изиграе важна рол€ и при управлението на вериги на доставки и транспорта на стоки – счита ƒжин ¬ойцеховски, бивш »“ директор на американски€ гигант Walmart.com, а в момента – директор на »“ отдела на компани€та Newgistics, достав€ща решени€ за електронна търгови€. – ѕри продажбите на дребно са важни детайлите. “р€бва добре да се разбират най-малките нюанси и предложени€та да се коригират по най-подход€щи€ начин. —набд€ването с актуална информаци€ играе много важна рол€, а »нтернет на нещата помага за оперативно получаване на необходимите данни.“

“ехнологиите от сферата на »нтернет на нещата дават възможност не само за по-добро владеене на ситуаци€та (чрез контрол на сроковете за доставка с точност до десет минути), но и за изб€гване на загуби, чрез отчитане на фактори от околната среда (например климатични€ сезон и температурата) при изграждането на вериги за доставки. ѕовреждането на стоките (или развал€нето, ако става дума за хранителни продукти) се фиксират с посочване на точно време и местоположение, за да се откриват виновни служители или недостатъци в процесите.

„јвтоматизаци€та и оптимизаци€та на вериги за доставки е една от ключовите области за използване на »нтернет на нещата в областта на търгови€та на дребно – добав€ още Ќавиар. – –азбира се, всички зна€т, че шоколадът е подход€щ за —вети ¬алантин, а бирата – за гледане на финала на футболно първенство, но е необходимо да се управл€ват и други непредвидени скокове в търсенето. «а да може стоката да се озове на полицата в магазина в точни€ момент е необходима система за управление на веригата за доставки, използваща »нтернет на нещата, съответните датчици в магазина, а също така и складова система, позвол€ваща автоматично правене на поръчки при намал€ване на запасите.“

RFID етикетите и датчиците придобиват важно значение за оперативното прослед€ване на стоките. »зползвайки RFID (т.нар. радиочестотна идентификаци€) организациите могат да повишат счетоводната точност, да намал€т веро€тността от възникване на дефицит и съществено да сведат до минимум загубите. ¬сичко това води до повишаване на общата рентабилност. «наейки какви са запасите в реално време може оперативно да се взимат решение за по-пълно удовлетвор€ване на потребностите на купувачите.

«адачи и перспективи

„«а бизнеса като ц€ло основната трудност в епохата на »нтернет на нещата в свързана със стремителни€ ръст на мащабите и разнообразието на технологии, които могат да се използват в свързаните системи – отбел€зва ћичъл. - «апазването на инвестициите в услови€та на посто€нни промени е много сложно.“

 омпаниите занимаващи се с търгови€ на дребно тр€бва да мисл€т за това как да управл€ват потоците от данни, как да анализират и обработват информаци€та, идваща от всички свързани устройства. ƒори само събирането на такива обеми от данни не е проста задача. ƒопълнително данните тр€бва да бъдат филтрирани и обработвани за извличане на полезни знани€.

«а бърза и точна оценка на поведението на купувачите е необходима високопроизводителна аналитична система, позвол€ваща отдел€не на полезната информаци€ от „шума“. “€ тр€бва да бъде интегрирана със система за взимане на решени€, така че персонализаци€та на предложени€та в магазина да съответства на придвижването на запасите в склада.

»стинските преобразувани€ започват извън физическите очертани€ на търговски€ обект и където започва разработката и внедр€ването на стратеги€ за »нтернет на нещата в съответствие с конкретната клиентска мрежа, доставчиците, активите и разшир€ващата се екосистема.

12
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас