“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
07 ное
2016
 
 

Telekom Austria: »нформаци€та става по-важна от транспорта

3257 прочитани€

јлександър √лавчев

“елекомите са изправени пред сериозни промени, свързани с цифровизаци€та на икономиката. “е произлизат могат да се синтезират в три основни тенденции: информационни€т поток замества физически€ транспорт, веригите за доставки стават по-интегрирани и автоматизирани и взимането на решени€ все по-често е автоматично и базирано на достъп реалновремеви и исторически данни. “ова сподели ‘ат ’юн, управл€ващ директор на отдела за машинни комуникации (M2M) на Telekom Austria Group, част от Americal Movil и собственик на ћтел в Ѕългари€, по време на традиционно организиран от компани€та семинар за журналисти

‘ат ’юн

ѕрочетете още: 4-тата индустриална революци€ ще преобрази заводите през идните 10 г.

“ехнологии, позвол€ващи дистанционна съвместна работа, повсеместното внедр€ване на сензори и комуникационни възможности, както и триизмерни€т печат прав€т в известен смисъл информационни€ поток по-важен от физически€ транспорт. “риизмерни€т печат например позвол€ва производството на например детайли на машини на м€сто. “ова означава че в бъдеще за част от продукци€та н€ма да е необходимо да бъде транспортирана и складирана.

¬ индустриален смисъл концепци€та „»нтернет на нещата“ ще стои в основата на бъдещите умни производства и вериги за доставки. ¬ъзможностите за евтино вграждане на сензори и комуникационни възможности в на практика всеки предмет от заобикал€щата ни среда позвол€ва създаване на машини и системи, подробно отчитащи своето състо€ние и околната среда. “.е. принтерът в офиса сам ще си поръчва нов тонер, а машините в заводите веро€тно н€ма да се повреждат.

Ќе на последно м€сто възможността за бърз достъп, както до реалновремеви, така и до исторически данни, ще преобрази процесите по взимане на решени€ и в гол€ма степен ще замести опита и интуици€та на живи€ човек. ¬се по-широките аналитични възможности, самообучаващите се системи и изкуствени€т интелект вод€т в тази посока. –азбира се, автоматизирането и роботизирането постав€ и сериозни въпроси по отношение на пазара на труда.

—поред ‘ат ’юн съвременните телекомуникационни оператори са в идеалната позици€ да предлагат на бизнеса инфраструктура, платформи и софтуер като услуга (т.нар. IaaS, PaaS и SaaS), тъй като те вече са изградили необходимите мрежи, центове за данни, механизми за поддръжка и т.н., за да достав€т собствените си услуги. ѕо-интересни€т момент по думите му обаче са възможностите по отношение предлагане на специфични вертикални решени€ за конкретни индустрии.

“ова представл€ва сериозна пром€на в начина на работа на телекомите, които исторически предлагат услугите си по хоризонтален начин, независимо дали става дума за частен клиент или за малко, средно или гол€мо предпри€тие. «анапред телекомуникационните компании все по-често активно ще диференцират клиентите си според т€хната индустри€, счита ’юн. ѕо думите му към момента с това е свързано и основното предизвикателство – намиране на точните решени€ в зависимост от конкретната дейност на дейност на потребител€.

«а адресиране всичко споменато до тук и за да отговори на предизвикателствата на дигитализираната икономика в Telekom Austria са създали споменатото свое звено, фокусирано върху »нтернет на нещата, което работи от 2011 г. ѕо думите на ’юн телекомът вече разполага с предложени€ за сфери като енергетиката, комуналните услуги, транспорт и др.

ћихаил —емерджиев

” нас ћтел също отчитат потенциала на »нтернет на нещата. „¬ече има малки и средно големи компании, които започват подобни проекти – сподели ћихаил —емерджиев, началник отдел „‘иксирани услуги“ в телекома. – “ова са проекти, които наистина промен€т начина на живот.“ ѕо отношение на вертикалните услуги обаче бизнесите у нас са по-скоро пасивни, допълни той, отговар€йки на въпрос от Computerworld за това дали ћтел отчита интерес в тази насока. „ омпаниите у нас започват да се интересуват от такива неща, когато се убед€т, че това ще им носи оптимизаци€ на разходите, а не толкова, за да първите в дадена – об€сни —емерджиев. – ќбикновено подхождат малко по-плахо и чакат да вид€т кое наистина работи.“

—фера, ко€то от ћтел отчитат като потенциална у нас са услугите, свързани с т.нар. „умен дом“. —поред —емерджиев засега предложени€та на компани€та са на коцептуално ниво.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас