“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ќаука и техника
28 окт
2016
 
 

 онсорциум ”Ќ»“е ще избира асоциирани партньори за проект по ќѕ Ќќ»–

ќбединението, създадено от —офийски университет Д—в.  лимент ќхридскиУ, “ехнически университет Ц —офи€, –усенски университет Дјнгел  ънчевУ, Ўуменски университет Д≈пископ  онстантин ѕреславскиУ и Ѕургаски университет Дпроф. д-р јсен «латаровУ, об€ви процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ќѕ ДЌаука и образование за интелигентен растежУ (2014-2020). —рокът за кандидатстване е 2 декември 2016 г.

5614 прочитани€

 онсорциум ”Ќ»“е (”ниверситети за Ќаука, »нформатика и “ехнологии в е-ќбществото), създаден от —офийски университет „—в.  лимент ќхридски“, “ехнически университет – —офи€, –усенски университет „јнгел  ънчев“, Ўуменски университет „≈пископ  онстантин ѕреславски“ и Ѕургаски университет „ѕроф. д-р јсен «латаров“ об€ви процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Ќаука и образование за интелигентен растеж“ (ќѕ Ќќ»–) за програмни€ период 2014-2020 г. 

 онсорциум от 5 висши училища набира предложени€ за асоциирани партньори за разработване на проект по ќѕ Ќќ»–.ѕроектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „»зграждане и развитие на центрове за върхови постижен舓 по приоритетна ос 1 „Ќаучни изследвани€ и технологично развитие“, специфична цел 1 „»зграждане и развитие на центрове за върхови постижен舓, компонент 2 „»нформатика и информационни и комуникационни технологии“. ќфициалните документи, касаещи процедурата, могат да бъдат намерени на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409 

 андидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предпри€ти€, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др. 

ѕрочетете още: «апочна регистраци€та по проект —тудентски практики Ц ‘аза 1

«а участие в процедурата на избор на асоциирани партньори кандидатите е необходимо да представ€т предложение за участие (по образец). ≈лектронен вариант на документа може да се намери на www.fmi.uni-sofia.bg или да бъде за€вен на адрес CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg. Ќа посочени€ сайт се намират и необходимите документи за информаци€, които се считат за неделима част от насто€щата покана:  ритерии и методологи€ за оценка на предложени€та и ƒеклараци€ за партньорство (по образец от ќѕ Ќќ»–), ко€то ще се подписва от асоциираните партньори. 

 андидатът за асоцииран партньор следва да представи своето предложение за участие на официална бланка на представл€ваната организаци€, подписано и подпечатано. «а да бъде разгледано и оценено, предложението за участие следва да съдържа ц€лата необходима информаци€ и да бъде подадено на адрес CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: 1164 гр. —офи€, бул. „ƒжеймс Ѕаучър” є 5, ‘акултет по математика и информатика на —”, ста€ 204, в срок до 17.00 часа на 2 декември 2016 година. 

јсоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни услови€. 

»збраните асоциирани партньори ще бъдат об€вени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, израз€ващо се в подписване на деклараци€ за партньорство.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас