“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 38, 2016

17 окт
2016
 
 

Д“оп » “ –аботодателУ 2016 - демографска информаци€ и данни за ангажираността

10231 прочитани€

ѕрез 2016 година в изследването ““оп » “ –аботодател” взеха участие 37 компании. Ѕро€т на служителите, попълнили въпросника е 3172, като от т€х 63,1% са мъже, а 36,9% са жени. Ќад половината от заетите в сектора са на възраст между 26 г. и 35 г. (55,1). «абел€зва се, че най-много заети имат стаж в компани€та си за период по-малко от година.

Ќай-високи средни нива на ангажираност през 2016 г. се наблюдават при факторите “ ачество и фокус върху клиентите” и “ орпоративна отговорност”, а най-ниски - при “ќбучение и развитие”, “¬ъзнаграждение и придобивки” и “ќценка на представ€нето”.

“рите фактора с най-ниски оценки са взаимно свързани и се нужда€т от целенасочени усили€ за покачване на нивата им. ¬ продължителен период на икономически растеж се случва да бъдат засегнати мотиваци€та и умени€та на трудещите се, затова е важно редовно да се оцен€ва представ€нето им и да се влагат ресурси в т€хното обучение и развитие. «акърн€ването на мотиваци€та и умени€та на служителите може да донесе непри€тни последици на бизнеса, като ниска ефективност и компетентност на служителите, което от сво€ страна повишава текучеството.

Ќека се спрем на интересни и ключови резултати от проучването (навс€къде в текста под „топ 3“ се разбират най-добре представилите се в изследването 3 компании):

- 89% от служителите взели участие в проучването са удовлетворени от компаниите си като работно м€сто, за сравнение този процент за топ 3 е 98,5%;

- «а 83% от служителите в сектора и 95% от топ 3 работата носи чувство на удовлетвореност;

- 84% от служителите взели участие в проучването и 96% от топ 3 см€тат, че сподел€нето на знание е съзнателен процев в т€хната компани€;

- ≈два 68% от служителите в сектора и 92% оттоп 3 зна€т, че ако вършат съвестно и добре работата си ще бъдат повишени;

- 70% от служителите и 89% от топ 3 се чувстват удовлетворени от възможностите за обучение, които им предлага компани€та;

- 75% от служителите и 94 от топ 3 см€тат, че компани€та им дава признание за добре свършената работа;

- 67% от служителите и 96% от топ 3 см€тат, че компани€та им стимулира допълнително доброто представ€не;

- ћалко повече от половината служители 57% и 87% от топ 3 в€рват, че има възможност да участват в процеса на взимане на решени€та;

- —амо 76% от служителите и 91 от топ 3 получават признание за добре свършена работа.

»ма още доста работа по развитието на ангажираността на служителите при факторите с по-ниски резултати. ќбръщаме специално внимание факта, че 43% от служителите в сектора не са въвлечени в процеса на взимане на решение, или не са на€сно с т€хната рол€ и принос във вземането на решени€. ќпределено служителите не искат да вземат решени€, без да са упълномощени за това, но жела€т да бъдат въвличани в процеса на събиране и анализ на факти и обсто€телства, обсъждане на хипотезите, прогнозите и плановете. ѕолзите от т€хното участие в този процес са изключително много. Ќапример, чувството за съпричастност при формиране на стратеги€та и плановете на компани€та, снижава нивата на шум в комуникаци€та и нивата на съпротива при изпълнение.  огато служителите са част от решението, са много по-ефективни и продуктивни при изпълнението и обратното - при не €сно разбиране на въпроса “«ащо тр€бва да свършим работата „’“ по начина „Y” - качеството намал€ва.

ѕредизвикателство представл€ва и откритата комуникаци€ както по вертикала, така и по хоризонтала в компани€та. ¬секи пети служител в сектора не е удовлетворен от обратната връзка в отдела си и см€та, че т€ не е в помощ на ефективността на екипа. 23% от работещите в компаниите участници не см€тат, че комуникаци€та между мениджмънт и служители е добра. Ќещо повече - 32% от служителите не мисл€т, че промените в компани€та се комуникират подход€що и навреме.

ќт тези резултати €сно виждаме огромно поле за работа и подобрени€. Ќасочваме вниманието на компаниите, че е необходимо да се изгради култура на отворена комуникаци€ и свободно израз€вана, ко€то от сво€ страна ще подобри работната атмосфера и ще отключи процеси като непрестанен обмен на идеи за подобр€ване на бизнеса и постигане на по-добри резултати.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас