“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 38, 2016

17 окт
2016
 
 

ѕобедителите в класаци€та Д“ќѕ » “ –аботодателУ 2016

10418 прочитани€

«а първа година организаци€ от сектора на изнесените услуги оглави класирането „“ќѕ » “ –аботодател“.

.ѕрез 2016 г. първите три позиции в крайното класиране на проекта „“ќѕ » “ –аботодател“ сред всички участници и категории гордо заемат TSD Services (начело и на категори€та „јутсорсинг на »“ услуги“), TINQIN (първа и в категори€ „»“ услуги“) и Comptel Communications.

ƒокато лидерът в подредбата TSD Services и носител€т на „сребърен медал“ TINQIN за първи път се откро€ват в класаци€та, финиширалата на третото м€сто Comptel Communications беше на същата водеща позици€ и през 2015 г.

 атегори€та „јутсорсинг на »“ услуги“ оглави TSD Services – средна по размер българска компани€ за »“ услуги, основана през 2007 г. от главни€ изпълнителен директор √ерман √ачевски. ќрганизаци€та текущо оперира от два офиса в Ѕългари€ – “ро€н и —офи€.  омпани€та достав€ разходо-ефективни, висококачествени индивидуализирани услуги по софтуерна разработка и по »“ аутсорсинг на клиентите си в световен мащаб. ѕрез изминалите 8 години TSD Services е завършил многобройни проекти използвайки различни платформи за софтуерен развой.

ѕърва в сектор „»“ услуги“ се класира компани€та, специализирана в предостав€не на застрахователни софтуерни решени€ „“»Ќ »Ќ“ (TINQIN). Ѕазирана в —офи€ с представителен офис в ѕариж, TINQIN е компани€ за ниършор софтуерни разработки. ‘окусирана върху застрахователни€ сектор, компани€та предостав€ експертни решени€ и услуги на различни големи и стратегически играчи на европейски€ застрахователен пазар. ѕредлага пълни€т цикъл от услуги по разработка от бизнес анализи, софтуерен дизайн, и прототипиране, до развой, осигур€ване и тестване на качеството, следпроектно осигур€ване и поддръжка.

ѕървенец в сектора „–азвой на софтуер“ е MentorMate Bulgaria, ко€то за първа година е начело на сектора. MentorMаte е американска компани€ за разработка на специализиран софтуер, основана през 2001 г. в ћинеаполис, ћинесота, където е и основни€т й офис. ƒружеството има офиси и в —офи€, ¬елико “ърново, ѕловдив, ¬арна и –усе. ѕрез 2013 г. т€ беше об€вена за четвъртата най-бързо развиваща се компани€ в ћинесота.  лиенти на MentorMate са едни от най-голeмите и иновативни компании в —јў (н€колко от Fortune 500).  омпани€та се разраства с вс€ка изминала година и в момента в българските офиси работ€т над 330 софтуерни специалисти.

ѕобедител в категори€ „ћалки компании до 50 служители“ е „—ирма Ѕизнес  онсултинг“ (Sirma Business Consulting). “€ оглави както класациите в категори€ “—истемна интеграци€” две години - през 2012 г. и през 2014 г., така и грабна наградата за най-добър работодател в ц€лото класиране на » “ и аутсорсинг компаниите за посочените две години. „—ирма Ѕизнес  онсултинг“ се отдел€ от „—ирма √руп ’олдинг“ през 2007 г., с цел да отговори на нуждите на банкови€ сектор от специализирани »“ решени€ и продукти. ”слугите на компани€та покриват проекти като внедр€ване на основни банкови системи, системи за банкиране на дребно, системи за управление на риска, внедр€ване различен вид сателитни банкови продукти и консултантски услуги.

Ћидер в категори€ „“елекомуникации“ за пета поредна година е Ericsson Telecommunications Bulgaria. Ericsson е водещ доставчик на комуникационни технологии и услуги. ѕортфолиото на компани€та включва услуги, софтуер и инфраструктура в сферата на информационните и телекомуникационни технологии за телеком оператори и други индустриални сектори, особено в сферата на мобилността, широколентови€ интернет и облачните технологии. ƒнес над 40% от световни€ мобилен трафик преминава през мрежи, изградени от Ericsson. Ќад 1 милиард абонати по света разчитат всеки ден на мрежи, управл€ване от компани€та.

ѕрез 2016 г. в проучването ““оп » “ –аботодател” се включиха 37 компании с общ списъчен състав 5421 служител€, като до класациите достигнаха 31 компании с 3172 служители.

» през тази година основните категории на финалната подредба са пет: „ћалки компании до 50 служители“, „»“ услуги“, „“елекомуникации“, „јутсорсинг на »“ услуги“, и „–азвой на софтуер“.

ѕобедителите от петте обособени сегмента технологични€ и аутсорсинг индустриите са онези компании, които са показали най-високи оценки в сво€ сектор в крайното класиране. ¬одещите трима работодатели са организациите с най-високи оценки сред всички фирми участнички в класаци€та. ќценката се основава на резултатите от 4 елемента. — най-гол€ма тежест от 45% са резултатите от проучването за ангажираност на служителите. 20-процентна тежест имат данните от въпросника за ръководителите човешки ресурси. ƒруги 10% тежест нос€т изводите от анкетата сред ръководителите на компаниите. ќще 25% тежест добав€т и заключени€та от плана за подобр€ване на резултатите.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас